Jansen, Th.L.

Het familie graf van TH.L. JANSEN op het kerkhof NGAWI.

Zie ook de pagina (onderaan bij update okt 2020) https://www.imexbo.site/begraafplaatsen-2/ngawi/

Hieronder een foto van het graf anno jan 2023 en gefotografeerd door Yuwana Galih Nugrahatama die het graf ook al in 2020 fotografeerde.

De witte balk boven bij het dak zou vermelden: FAMILIEGRAF TH. L JANSEN. Ik hoop tzt en zsm een foto te krijgen met een duidelijker beeld ervan.

Kortom, volgens Yuwana Galih is de grafplaat vrijwel onleesbaar en is slechts nog herkenbaar te lezen familiegraf Th.L. Jansen en voor het overige niets. Het is een groot graf dus er zullen best wel andere familieleden in rusten, maar wie???

Volgens genealogie was het gezin destijds als volgt samengesteld (Zie link: https://gw.geneanet.org/eddiemeijer?lang=nl&pz=hendrik%20eduard%20theo&nz=meijer&m=D&p=theodorus%20leonardus&n=jansen&siblings=on&notes=on&t=T&v=6&image=on&marriage=on&full=on&fbclid=IwAR3j7V5BRXQT9yg5SDdrVj-D0I-s3TnlpyYF7qyCgd187-_nSpJwYk9tDZA )

 • Theodorus Leonardus Jansen, geb Ngawi 23 okt 1881, zoon van Eduard Constant Louis Jansen en Eliza Wilhelmina Schutz) huwde op 4 juli 1906 te Semarang met Eugenie Muller, geb 6 jan 1891 Semarang en overleden Dordrecht 29 juli 1980, dochter van Wilhelm Muller en Louisa Frederika Johanna Spilt.
 • Theodorus Leonardus – echter volgens RA1883: Geboren Ngawi 12 nov 1872 (Afwijkend van de website hierboven van Eddie Meijer !!!) en overleden Batavia 9-8-1942 oud 60 jaar (akte 7755 – film 1603553) en aagifte gedaan 1946. Dus dan zou hij geboren zijn circa 1882 hetgeen wel strookt met de website van Eddie Meijer hierboven. Mogelijkheid: Er waren 2 kinderen geboren te Ngawi met de voornamen Theodorus Leonardus OF er was slechts één Theodorus Leonardus Jansen en in de akte van overlijden is een verkeerde leeftijd genoemd.

Uit het huwelijk de kinderen:

 1. Wilhelmina Eleonora *28 dec 1907 Semarang – + 8-7-1909 Semarang (Purwodadi)
 2. Eduard Ferdinand Lodewijk 12 juni 1910 Ngawi – + 4 juni 1945 Soerabaja en gehuwd met Frieda Wilhelmina Mathilda Huijts. (Eduard F.L. Jansen ligt op het ereveld Kembang Kuning – zie dossier OGS/NA. In dit dossier wordt verklaard dat Eduard oorspronkelijk begraven werd op het algemeen kerkhof KK en dat hij daarna in 1972 overgezet werd naar het Ereveld met toestemmign en medewerking van de famile Jansen-Huijts
 3. Lovely Jansen, geb/ovrl datum onbekend.
 4. Ferdinand Rudolf 28 januari 1907 Semarang – + 4-2-1907 Semarang

De volgende data gevonden in Delpher:

 1. 5 dec 1896 Ontslagen wapen Genie de burgerschrijver 5de klasse  Th.L. Jansen
 2. 21 nov 1896 Vertrokken naar Deli Th.L. Jansen
 3. 11 juni 1901 Benoemd tot leerling bosopziener Semarang. (Dit rijmt dus niet met het huwelijk te Pangkalan Brandan in 1902)
 4. 15 jan 1902 Huwelijk te Pangkalan Brandan Th. L. Jansen ( employee KMP-bronnen ??) met Johanna Maria Weijns (De RA geeft aan dat huwelijk te Batavia werd geregistreerd.) Huwelijk was gepland op 11 jan doch werd uitgesteld tot 15 jan 1902.(Adv krant). Ik heb over dit huwelijk en beide in deze betrokkenen verder niets kunnen vinden. Zijn ze gescheiden later? Is het huwelijk toch niet doorgegaan?
 5. 4 juli 1906 huwelijk Semarang met Eugenie Muller.
 6. 27 nov 1907 Overgeplaatst van Semarang-Solo naar Grobogan.
 7. 1 juni 1917 Overgeplaatst van Pasoeroean naar Zuid Kediri bosdistrict.
 8. 25 juli 1928 Bosopziener 1ste klasse  Th. L. blijft te Kediri/Blitar als “baas” van d houtvesterij aldaar.
 9. 23 juli 1932 Ontslagen bosarchitect 1ste kl op verzoek volbrachte diensttijd.

Hiermee aangekomen bij mijn vraag boven:Wie liggen begraven in het familiegraf Jansen?

Als ik afga op de gevonden feiten, kom ik tot het volgende ( en let wel: GEEN vaststelling MAAR slechts een VERMOEDEN/CONCLUSIE).

 • Theodorus Leonardus Jansen, gepensioneerd te Ngawi maar overleden in Batavia op 9 aug 1932 en aangifte gedaan te Batavia in 1946.  Waar werd hij begraven dan te Batavia? Zijn de stoffelijke resten dan later alsnog naar dat graf te Ngawi gebracht? Door wie? Wanneer. Heeft zijn weduwe mevr Muller  het alsnog geregeld voordat zij naar Nederland vertrok?
 • Zijn echtgenote Eugenie Muller ligt NIET in het graf, want zij overleed te Dordrecht.
 • Kind 1 Wilhelmina Eleonora? Overleden te Semarang. Ligt zij in het graf? Alsnog later overgebracht naar graf Ngawi?
 • Kind 2 Eduard ligt te rusten op het ereveld te Kembang Kuning en ligt dus NIET in dit graf.
 • Kind 3 Lovely Jansen waar totaal geen gegevens van bekend zijn bij mij en ook niet bij de website beheerder Eddie Meijer. Zij ZOU in dit graf kunnen liggen, mits er nadere details zijn.
 • Kind 4 Ferdinand Rudolf begraven te Semarang. Hij zou later overgebracht kunnen zijn?

Voorop gesteld dat het graf INDERDAAD de woorden “familie graf Th.L. jansen”  bevat en waar ik GEEN bewijzen van heb, zal dit graf voor altijd een misterie blijven. Het blijft vaag.

Hoe het ook geweest was, moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

 

Terug naar boven