Johanna Johannes Nazaten 3

Ter ere van en respect voor de heer:

THEODORUS BOUDRIOT, oorlogsslachtoffer en familie en hij was een oudoom van me.

Voor een bijna complete achtergrond over wie oom Theodorus Boudriot was, wat betreft familie en voorouders, zie ook de volgende links:

JOHANNA JOHANNES,

NAZATEN JOHANNA JOHANNES DEEL 1,

NAZATEN JOHANNA JOHANNES DEEL 2.

 

Eerst hieronder de genealogie (grotendeels) van oom Theodorus Boudriot.

 

Joseph Johannes, ten rechte geheten Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan (1778 Buvari Perzie – 1835 Semarang) huwde Helena Jacoba Herwich (1796 Semarang – 1846 Semarang.)

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder JOHANNA JOHANNES (15 aug 1817 Semarang + 25 maart 1856 Den Haag) en zij huwde te Semarang in 1834 CHARLES FRANCOIS BOUDRIOT (26 okt 1800 Middelburg – 3 april 1868 Batavia). (Johanna had een jongere zuster geheten Anna Johannes, die mijn overgrootmoeder was).

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder CHARLES HENDRIK DANIEL BOUDRIOT (8 dec 1840 Semarang – 16 jan 1898 Batavia) en hij huwde op 23 maart 1869 te Japara met CAROLINA WILHELMINA SOEKIAS (30 jan 1851 Semarang – 16 mei 1935 Batavia.)

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 

  1. Charlotte Helena Francoise Boudriot (1871-1913)
  2. Charles Francois Markar Boudriot (1880-1953)
  3. Theodorus Boudriot (1886 – 1945) en
  4. Martha Johanna Carolina Wilhelmina Broudriot (??-??) Zij huwde Coenraad Andries Rosemeier 1893 en echtscheiding 1906 Apeldoorn. Andries was voorheen gehuwd geweest een nichtje van Martha, geheten Francine Gertrude Louise van Laren en haar moeder was Louise Elisabeth Johannes – zuster van Johanna Johannes hierboven genoemd.

 

Ad 3: Theodorus. Geboren te Pasoeroean 24 jan 1886 en overleden te Ambarawa II op 15 aug 1945. De oorlog zelf had hem niet geveld, doch een tropische ziekte typhus dat in het kamp heerste. Hoe bizar en triest  dat oom Theodorus overleed op de dag dat hij eigenlijk VRIJ zou zijn, want de oorlog was afgelopen op 15 aug 1945 in voormalig Indië.

Te Pandu.

 

Oom Theodorus Boudriot huwde 9 nov 1931 te Batavia met juff. MEZINA ENGEL. (Zie hieronder haar genealogische gegevens). In 1926 kwam hij terug uit Europa en vestigde zich te Batavia op de Soerabajaweg 3. Oom Theodorus was werkzaam bij de OLVEH Verzekeringen Bandoeng, die later opging in de AGO en die later weer AEGON werd.

Uit het huwelijk van oom Theodorus en tante Mezina 2 kinderen geboren, te weten:

 

  1. Theodore Boudriot geboren te Bandoeng (Boromeus kliniek) 13 juni 1934 en overleden Utrecht 23 okt 1990 Utrecht. Hij was vliegtuigbouwkundig ingenieur van beroep.
  2. Laurens Boudriot, geboren 31 dec 1935.

Hun moeder tante Mezina overleed in 2000 te Utrecht, oud 97 jaar als weduwe en nooit hertrouwd.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten naast hun Schepper.

Terug naar boven