Johannes Schouw Santvoort – een ontdekkingsreiziger.

Ter ere van JOHANNES SCHOUW SANTFOORT, Lt ter Zee 2de klasse die tevens in dienst van de Nederlandse regering ontdekkingsreiziger was en Sumatra onder de loep nam.

Met een beetje goede wil en een goede leesbril is er genoeg over zijn werkzaamheden te vinden.

Deze pagina heb ik opgezet te zijner ere omdat zijn graf niet meer bestaand is. Hij werd destijds begraven nabij Djambi somewhere in de jungle ter plekke van het kampement en dus NIET op het Europees kerkhof van Jambi. Het leven gaat voort, waar dan ook en derhalve ook in die jungle contreien van Jambi eertijds.

Wie was hij?

Met betrekking tot zijn overlijden zijn volgende datums te vinden.

De overl.akte en een bericht uit de NNBW welke elkaar tegenspreken.

Ook over zijn overlijden gaan verschillende meningen de rond: Men schrijft over een hartaanval, maar men schrijft ook dat hij vermoord zou zijn in opdracht van de destijds aan het bewind zijnde sultan aldaar. (Bron Veth mede ontdekkingsreiziger.)

Moge hij in alle eeuwighedi zijn rust en vvrde hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven