John Gerard Johannes

Ter ere van en respect voor de heer

JOHN GERARD JOHANNES.

John werd geboren 16 dec 1886 te Batavia en overleed in het Tjimahi kamp op 17 jan 1945 wegens uitputting/ziekte en slaagde als Leraar Engels MO akte A in 1912 Den Haag.

Hij was ongehuwd.

John rust te Leeuwigadjah ereveld.

Hieronder de stamkaart van het NA/OGS.

 

John was een zoon van het echtpaar:

 

  • George Mackertich Johannes (*14 jul 1856 Nor Jugha Isfahan + 29 mei 1932 Batavia) en
  • Maria Madlina Arathoon (* Batavia 21 mei 1863 en + Batavia 20 maart 1918).

Het echtpaar kreeg in totaal (incl. John) 5 kinderen.

De broers en zusters van John waren:

 

  1. George Mijnhart Johannes *12 nov 1884 Batavia en +Den Haag 8 april 1945. Hij huwde Anna Dolly Galestin *7 aug 1893 Batavia +Den Haag 5 sept 1981.
  2. Madeline Caroline Virginie Johannes *22 nov 1885 Batavia en +Den Haag 13 juli 1967. Zij huwde 1) John Sarklies Arathoon *22 jan 1880 Nor Jugha Isgahan en + Shanghai China ?? en 2) John Abraham Stephens *25 april 1887 Singapore en + 29 maart 1959 Calcutta India.
  3. Medora Melanie Johannes *Batavia 10 nov 1888 en +16 juli 1977 Den Haag. Zij bleef ongehuwd.
  4. Johanna Mathilda Tilly Johannes *Batavia 5 jan 1890 en +Makassar 2 mei 1931. Zij huwde met Lazarus Sarkies Arathoon *2 dec 1881 Nor Jugha Isfahan en +Makassar 9 april 1932 circa één jaar na het overlijden van zijn echtgenote Tilly.

 

 

Nadat hij slaagde vertrok hij weer terug naar Indië (wanneer??) maar in maart 1913 meldde hij zich weer in Den Haag en verbleef daar tot 21 aug 1916 om weer terug te keren naar Indië.

 

Na het overlijden van John werd zijn zuster Medora Melanie Johannes het aanspreekpunt voor de OGS i.v.m. de zaken rond het ereveld gebeuren.

Medora Melanie trok later in bij een kennis/vriendin/verzorgster?? in den Haag bij juffr.A.M.W.E. Bergmann, die namens Medora de OGS telkenmale verzocht en opdracht verstrekte om bloemen op het graf van John te leggen. Dit gebeurde tot circa eind 1958. (Bron correspondentie NA/OGS)

A.M.W.E. Bergmann was Anna Margaretha Wilhelmina Emma Bergmann, geboren Mr. Cornelis 6 juni 1884. Haar vader was Adolf Bergmann uit Bremen en haar moeder was Maria Munnick geb. Batavia.

Ergens op/in een bepaald tijdstip/bepaalde periode gingen beide dames uiteen, want volgens een advertentie overleed Anna Margaretha Wilhelmina Emma Bergmann te Zwijndrecht op 2 okt 1968 terwijl Medora Johannes in 1977 overleed te Den Haag.

Medora woonde ook in de UK diverse jaren en wel in Berkshire.

Beide dames zegden tevens per ultimo 1958 het lidmaatschap van de OGS op.

Het laatst bekende adres van beide dames/vriendinnen/kennissen in 1958 was de Joh.van Oldenbarneveltlaan Den Haag.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven