Kalesaran, G.

Op het oude kerkhof van Soekaboemi (Sukabumi) ligt het graf van mevr. GEERTRUIDA KALESARAN gehuwd met JAN KIPPERS.

Overleden 20 jan 1934 en volgens BS krant was zij oud 51 jaar dus geboren circa 1883.

Voor haar mijn respect en opdat zij nooit vergeten mag worden.

Foto graf door RAYNARDTHAN en jan 2022 geplaatst op Google Vieuw kerkhof Sukabumi. Het onkruid is van het graf verwijderd. Door wie? Familie? Heden ten dage wonen er nog families te Sukabumi met de achternaam KALESARAN.

Het grafopschrift viel me op en ik besloot om het nader te onderzoeken, want mijn gevoel zei me dat er verborgen verdriet aanwezig was.

 

“Onze lieve tante enz…. enz…” In eerste instantie dacht ik dat zij ongehuwd was en geen kinderen had en dat neven en nichten haar uitvaart hadden verzorgd, doch in tweede instantie zag ik de naam KIPPERS staan en dat mijn eerste gedachte over ongehuwd zijn en geen kinderen had ongegrond was.

De overl. adv te Nederland geplaatst door zwager L. Kippers en hun kinderen. Niet mede getekend door echtgenoot Jan Kippers en of andere broers zusters van Jan. Trouwens in het geheel geen rouwadvertentie geplaatst door echtgenoot Jan Kippers gevonden.

Adv.hieronder: L. Kippers, broeder van JAN KIPPERS,  was LUBERTUS KIPPERS gehuwd met GERRITJE BUSBROEK.

GEERTRUIDA KALESARAN huwde te Magelang op 10 aug 1905 met JAN KIPPERS.

Geertruida overleed op 20 jan 1934 en werd genoemd als “echtgenoot van J. Kippers oud 51 jaar. Hetgeen m.i.impliceert dat Geertruida en Jan in elk geval niet officieel gescheiden waren.

Des te vreemder (voor mij althans) is het feit, dat ik nergens een overlijdens advertentie heb kunnen vinden geplaatst door echtgenoot Jan Kippers met iets als “Heden overleed mijn geliefde echtgenote o.i.d.” en dat op haar graf evenmin staat genoteerd “Hier rust mijn geliefde echtgenote…”

Dit zou volgens mij maar één ding kunnen betekenen: Het echtpaar was niet meer bij elkaar maar echtscheiding was niet officieel bekend gemaakt OF Jan Kippers moest overleden zijn voordat zijn echtgenote in 1934 overleed OF er waren geen kinderen OF wel kinderen maar niet meer in leven op datum 1934.

 

Kortom, hieronder mijn bevindingen.

Jan Kippers was venduhouder, warenhuis eigenaar, handelaar, koopman – zie diverse advertenties in Delpher. (Niet te verwarren met een ander persoon J. Kippers die militair was en later bij de politie werkzaam was.)

In het leven van het echtpaar KIPPERS – KALESARAN verschijnt op een gegeven moment NELLY WOEWOENG. Verscheen zij vóór Geertruida’s overlijden in het leven van Kan Kippers? Of was het eerder?

In elk geval maken JAN KIPPERS EN NELLY WUWUNG (achternaam volgens Haags gemeentearchief aldus genoteerd) in sept 1935 t/m november 1935 een reis naar Nederland en verblijven in Den Haag zich aldaar geregistreerd hebbende als echtpaar Kippers-Wulung. Zie kaart hieronder. Jan Jan Kippers huwde met NELLY WOEWOENG op 19 febr 1936 te Soekaboemi.

 

Jan Kippers werd geinterneerd en overleed op 69-jarige leeftijd te Ambarawa kamp 7 op 16 aug 1945.

File uit dossier OGS/NA:

Als ik het goed bezie, dan was Nelly Woewoeng geb 17 maart 1907 te Manado,

  1. Ten eerste gehuwd geweest met Adriaan Randang (resp 14-5-1927 en ?? 1935 te Soekaboemi – hetzelfde jaar dat Jan en Nelly een reisje Nederland maken)
  2. Ten tweede gehuwd geweest met Jan Kippers op 19-2-1936 te Soekaboemi en door overlijden van Jan weduwe geworden op 16 aug 1945. Volgens geb.akte werd Jan geboren op 25 juli 1876 te Zwolle. Ouders waren Christiaan Diederik Kippers en Johanna Krumperman. Beide ouders stierven resp 28 dec 1922 en  11 dec 1921 te Zwolle.
  3. Ten derde gehuwd geweest met Wilhelmus Theodorus van Hummel te Arnhem op 26 mei 1953 te Arnhem.
  • Als ik de info-kaart van OGS verder bezie, dan was er ook kind GEERTRUIDA C. KIPPERS geboren 17 mei 1931 te Soekaboemi. Volgens overlijdens akte was Geertruida Cornelia Kippers een dochter van ADRIANUS KIPPERS en NELLY WOEWOENG. …. Mij is onbekend wie Adrianus Kippers was. In elk geval was Adrianus GEEN zoon van de ouders van Jan Kippers. En volgens akte was Adrianus in 1953 reeds overleden. Dochter Geertruida Cornelia was in 1935 4 jaren oud en volgens kaart Den Haag was zij niet mee op het reisje Nederland in sept/november 1935. Waar verbleef zij dan? Bij familie? Of gewoon thuis samen met de kinder-baboe? In 1921/1922 was een zuster van Jan geheten KLAZINA KIPPERS gehuwd te Batavia met JACOBUS BOSVELD woonachtig te Soekaboemi. Klazina werd in 1921 weduwe van Jacobus Bosveldt en keerde terug naar Nederland waar zij hertrouwde met Willem van der Salm en van hem scheidde aug 1935. Dus de mogelijkheid dat de kleine Geertruida Cornelia bij familie in Soekaboemi achterbleef in 1935 vervalt.
  • Geertruida Cornelia Kippers vertrok uit ouderlijk huis van moeder Nelly op 1 maart 1953 naar Soest om op zichzelf te wonen, overleed bijna 2 maanden later op 24 april 1953 en moeder Nelly hertrouwde met WILHELMUS THEODORUS VAN HUMMEL op 26 mei 1953, een maand na overlijden van haar dochter. Dochter Geertruida Cornelia had volgens overl.akte geen beroep. Waar leefde zij van? Of trok zij in bij een vriend/kennis of wat dan ook? Bonje thuis bij moeder Nelly?

Verder was er ook een zoon van Wilhelmus Theodorus van Hummel geheten Wilhelmus Gerhardus van Hummel geboren 30 juni 1920 en later naar USA vertrokken.

 

Hoe het ook was geweest en wat er ook gebeurd moge zijn, moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven