Kouwen, J.Chr.

Het graf van JOHANNA CHRISTINA KOUWEN te Kembang Kuning.

Haar ouderlijk gezin:

Johanna Christina Kouwen werd geboren 20 okt 1890 Rotterdam en huwde op 29 juli 1915 met de gepensioneeerde genaeraal majoor tit. Jacob Jan Berkhout

 

Haar echtgenoot Jacob Johan Berkhout overleed op 17 maart 1916 en Johanna werd na een kort huwelijk reeds weduwe.

Op 4 sept 1920 werd zij ter beschikking gesteld als verpleegster 1Kl Burg.geneeskundige dienst en vertrok nov 1920 naar de voormalige kolonie Ned.Indië.

Aldaar huwde zij met de heer Maurits Abraham van Adelberg te Batavia op 13 mei 1921. Helaas overleed Johanan Christina reeds op 10 mei 1927 te Soerabaja.

Begin 1921 krijgt Johanna Christina voor een jaar verleend verlof naar Europa. (Bataviaasch Nieuwsblad) Het was eerste een verlof van 6 maand en werd verlengd met nog eens 6 maand.

Op 27 april 1923 wordt te Malang een dochter geboren. (Geen melding in de RA) maar wel Haagsche Courant afd BS. Ik heb verder niets kunnen vinden.

 

Extra info: De weduwnaar Maurits Abraham van Adelberg hertrouwde met MARIE PULS in okt 1928 te Soerabaja.

Hij overleed te Den Haag op 6 juni 1966 met de bemerking: Gehuwd met Puls, Marie , te voren gehuwd geweest met Kouwen, Johanna Christina.

Mijn bemerking: Ten tijde van zijn overlijden was hij dus nog gehuwd met Marie Puls. Er staat gehuwd geweest en er staat niet “WEDUWNAAR” van Johanna Christina Kouwen.(Wat gebruikelijker zou zijn m.i.)

Maurits Abraham van Adelberg vertrok terug naar Nederland in 1951, arrriveerde 13 april 1951 Rotterdam en in het “vaarwel, tot ziens bericht” staat de naam van zijn echtgenote Marie van Adelberg-Puls NIET vermeld. Zou zij al eerder of later vertrokken zijn? Ik neem aan – de overlijdensakte volgend – dat zij nog gehuwd waren.

Hoe het ook was, moge zij allen in eeuige vrede rusten.

Terug naar boven