Kurkdjian en Weissenborn

De fotograaf 1)OHANNES KURKDJIAN te Soerabaja destijds, een assistente 2)THILLY (Margarethe Mathilde ) WEISSENBORN fotografe, familieleden 3)JOHANNES.

 

Hieronder wat algemeen kostvoer voor belangstellenden en eventuele nazaten en zeer zeker niet bestemd voor de gado gado/erwtensoep boys en girls die van toeten noch blazen weten wat betreft de historie van Indië en de rest van de wereld.

Op deze pagina mijnerszijds GEEN uitgebreide informaties e.d. want over de betrokkene hoofdfiguren in mijn verzinsel hieronder, namelijk Ohannes Kurkdjian en Thilly Weissenborn is genoeg op het net te vinden. Misschien wat kleine aanduidingen wat betreft mijn familieleden.

Gemeenschappelijke factoren met betrekking tot de genoemden: fotografie, Indië, familie.

1) OHANNES KURKDJIAN, Armeens fotograaf,gebr KIURUN/GÜRÜN 1851 (Centraal Oost Turkije) en overleden SOERABAJA 1903, begraven PENELEH KERKHOF SOERABAJA. (Gürün destijds in de roerige genocide jaren nog resulterend onder Armenië).

Roepnaam ONNES en Armeense VOORnaam HOVHANES.

Verbleef in Yerevan, Turkije, Georgie Tbilisi, Singapore en belandde uiteindelijk in Soerabaja alwaar hij ook overleed en te ruste werd gelegd.

Had eerst zijn bedrijf onder de naam KURKDJIAN ATELIER aan het Bultzingslöwenplein te Soerabaja en later naast Apotheek Simpang onder de naam KUKRDJIAN & Co. (Nadat hij samengegaan was met de heer Lewis, een Engelsman.)

Ohannes in zijn jonge jaren en daaronder toen hij al een beetje aan het uitdijen was (wegens de vele bordjes rijst en rawon en sayur lodeh).Bij mijn overige familie op bezoek.

 

Zijn graf in 2014

Een plaatselijke club van historici/fotografen heeft de scheur in het monument gemaakt ter voorkoming dat het verder in verval raakt. Hofleverancier of niet, de Ned.regering steekt toch geen poot uit om wat cement en kalk te betalen. Wel ettelijke miljoenen aan (corona)-mondkapjes (2021) die niet deugen en een paar mensjes zich handenwringend van blijdschap met genoegen rond kijken omdat ze de knip weer hebben kunnen vullen ten koste van de belastingbetaler toch? Of zie ik het verkeerd. Jan Kleine Man betaalt belasting aan de Ned. staat en die geeft het uit aan…. onder andere shitzooi waar de leverancier weer wijzer van wordt….

Zijn graf te Peneleh met een bloemetje voor de Kerst opdat hij niet vergeten worde

 


2) MARGARETHE MATHILDE WEISSENBORN, ook te boek staand als Ned.Indische eerste vrouwelijke bekende fotografe. Roepnaam THILLY. (In Nederland in de begin jaren 1920 toen zij in Den Haag verbleef werd ze GRETCHEN genoemd).

Begon haar loopbaan als assistente bij KURKDJIAN (1915-1920) en opende later haar eigen studio LUX vanaf 1920. Kwam in de oorlog terecht in een interneringskamp (Karees) en vertrok later naar Nederland alwaar zij in 1964 te Baarn overleed.

Haar vader H. Weissenborn nam in 1876 te Kediri een toko over van Mevr. C. Siebel en de familie (te boek staande onder de naam C.E.A.L. DA PAULA WEISSENBORN ROESSNER, echtgenote van Hermann Theodor Weissenborn en moeder van Thilly dus en zij huwden 28 mei 1875 Soerabaja) dook in 1890 de koffie cultuur (onderneming Djloembang Kediri). De familie boerde goed. Cornelia Roessner was geboren te Benkoelen op 11 jan 1858.

Hieronder Thilly’s gelaat…een leuke dame om te zien en een flinke bos haar. Ik heb nog wat andere portretten van haar gezien met een prachtige bos haar. Mooi vol en dik. De foto is afkomstig van een grote foto van Thilly uit het RKD afkomstig en ik heb de foto geknipt. De onderste foto is niet geknipt.

 

 

Hieronder Thilly aan het werk in het atelier van KURKDJIAN. Schitterend al die portretten; wie zou nu wie zijn geweest. Jammer dat de foto in scene is gezet, dat heel duidelijk te merken is gelet op de poses die de retoucheurs nemen. Zij kijken namelijk niet recht op hun werk. Als de fotograaf een andere hoek had genomen om de foto te maken dan hadden de protretten waar zij aan werkten weer niet tot hun recht gekomen.

 

Thilly, samen met haar echtgenoot, ligt te Baarn te rusten. Haar echtgenoot was Nicolaas Gerard Wijnmalen. De grafplaat en overl. akte vermelden datum geboorte 22 maart 1889, maar de RA1884 zegt: geboren 22 maart 1883 te Soerabaja. Het scheelt maar 6 jaartjes. En ik geloof de RA.

Want waarom geloof ik de RA? (Ondanks dat er notabene officiële websites zijn zoals bijvoorbeeld het RKD die zoiets niet uitzoekt en het maar laat voor wat het is…. zie: https://rkd.nl/nl/explore/artists/384425 ). Omdat er bewijzen te over zijn, dat zij in 1883 geboren werd.

 

Thilly overleed in 1964 en hieronder haar overlijdens akte.

Thilly, waar notabene het internet bol van staat, waar een boek over is geschreven,  krijgt als bemerking op de akte mee: Verdere gegevens onbekend en geboren (teruggerekend) in 1889. Wat een shitzooi. Het is toch te triest voor Thilly en woorden.

 

De PK van ouders van Thilly als ze in 1922 in Den Haag zijn. Let op dat Thilly daar op staat vermeld als GRETCHEN i.p.v. Margarethe. Ook de naam van haar moeder wordt fout gespeld als zijnde ROESSNIER in plaats van Roessner.

 

Nicolaas Gerard Wijnmalen werd geboren Djember 11 jan 1890 Adjong Kalisat en was zoon van George Johan Christiaan Wijnmalen en mevr. BINA(H). (De website Groenegraf.nl zegt BIMAH en van openarch inzake overl. akte van zijn zuster Maria Anna Wijnmalen die in 1947 overleed te Doorn). In Nico’s overlijdens akte wordt de naam van zijn moeder NIET genoemd, slechts die van zijn vader. Trouwens op Groenegraf.nl staat iets abusievelijk verkeerd en wordt vermeld dat Nico voorheen gehuwd was met Thilly en later met Josephine en dat moet omgekeerd zijn.

 

Nicolaas en Thilly huwden in 1947. Nicolaas was voorheen gehuwd met Josephine Valk die kort (3 jaar) na het huwelijk overleed in 1918. Hieruit kinderen.

 

Meer weten over Thilly’s leven? In het Engels:  https://peoplepill.com/people/thilly-weissenborn

 

Extra 1:

Afstamming van haar moeder CORNELIA EMMA ANGELY LINA DA PAULA ROESSNER

RA1859 zegt: Geboren te Benkoelen op 11 jan 1858.

RA1859 zegt: Overleden te Benkoelen Franz Johan Willem Hendrik Albrecht Roessner. (Oom van Thilly)

Akte 84 Den Haag zegt: Overleden Den Haag op 6 jan 1923 oud 64 jaren (idem op de PK Den Haag staat deze datum genoteerd – zie boven). Thilly’s moeder was al weduwe. Volgens de akte waren Thilly’s grootouders van moeders kant JOHAN WILHELM ALEXANDER ROESSNER en EMMA BRADLEY.

Javabode 22 jan 1884: Overleden 19 jan 1884  te Nürnberg de heer J.W.A. Roessner en getekend door de kinderen en aangehuwden.

Javabode 15 aug 1877: J.W.A. Roessner was gezworen landmeter 1ste klas en taxateur van vaste goederen en Inlandsche Huisbouw te Soerabaja.

 

Thilly had broers en zusters, waaronder:

Marie da Paula Weissenborn, die op de foto hieronder naast Thilly aan tafel zit.

Tekst bij de foto heb ik op de foto zelf geplakt samen met de bron en ik doe hierbij mijn analyse erbij.

Van links naar rechts de volwassenen:

Thilly, vlak ernaast met half zichtbaar gelaat haar zuster Marie da Paula, dan – volgens de bron broer Oscar en daarnaast broer ir Hermann Theodoor. Dan – volgens de bron worden de overige niet genoemden incl de kinderen geschaard onder de noemer “en anderen.”

“En anderen” zouden dan volgens mij moeten zijn: Rechts Eduard Gerard Marius ROMBOUTS, die gehuwd was met Marie da Paula en dan zouden logischerwijs de twee kindertjes moeten zijn Irma da Paula Elisabeth Rombouts en Hermann Eduard Rombouts. Logischerwijs zeg ik: Want waarom zou anders zus Marie erbij aan tafel zitten en een onbekende heer met kindertjes? Het is een familie etentje, dus.

De beide broers 1) Hermann Theodoor huwde pas in 1915 met Catharina Margaretha van Dobben en 2) Oscar huwde in 1924 met Clemence Francoise Derx. Gelet op de kindertjes, die geboren waren in 1907 en 1908 moet deze foto gemaakt zijn ergens tussen 1910 en in elk geval vóór 1915 toch.

Hieronder de overlijdens advertentie van Thilly’s moeder in 1923 getekend door de kinderen. Thilly was op dat moment van overlijden in Den Haag en omdat zij op de PK wordt gemeld als zijnde Gretchen Mathilde heb ik aangenomen dat de letters M.G. staan voor Thilly.

Broer Alex (Herman Wilhelm Alexander) die ten tijde van overlijden van zijn moeder in Afrika verbleef, overleed in mei/juni 1928 geheel plotseling. (Advertentie Het Vaderland 3-6-1928 mededeling door E. Weissenborn Den Haag.)

In de advertentie staat de naam zus EMMA ELISABETH, maar in Den Haag werd zij ELSE EMMA genoemd. Else had in Den Haag ook een eigen portret studio onder de aan Studio E. Weissenborn.

Broer Oscar overleed in 1967 te Hilversum. Zijn schoonvader was Mr. Henri George Derx die in 1920 overleed en was officier Justitie Soerabaja.

Broer Hermann Theodoor overleed in Den Haag 1941.

Marie da Paula en echtgenoot Eduard Rombouts liggen samen te rusten in Baarn, waar ook Thilly en haar echtgenoot rusten.

 

Extra 2:  

Op de website van de OGS staat te boek: G.J.C. Wijnmalen, geb 1854 en overleden 1945. Geboren waar? Overleden waar? Begraven waar? Exacte data ontbreken totaal. Wat zijn de bronnen? In de dossiers van de OGS bij het NA staat ook helemaal niets.

Ik heb op de scan de aantekeningen geplaatst inzake de gegevens van de heer GEORGE JOHAN CHRISTIAAN WIJNMALEN, die wijlen de schoonvader was van THILLY WEISSENBORN.(RA1858 en RA1904)

Ik beweer dus NIET dat de door de OGS bedoelde persoon G.J.C. WIJNMALEN dezelfde persoon is als de schoonvader van Thilly. Ik bemerk slechts en…..

ik denk hierbij dan aan mijn oom HENRI CONSTANT BOERS, (waar wel exacte gegevens/bewijzen van aanwezig zijn) en die:

  1. Vanaf de inval van de jappo’s 1942 in een interneringskamp (Tjimahi) heeft gezeten, (bewijs aanwezig). Een deel van een krant uit die tijden dat hij stiekem bij zich droeg met daarop zijn aantekeningen waar en van wanneer tot wanneer hij werd verkast en namen van mede gevangenen en zijn bestek uit de kampen dat hij ook stiekem bij zich droeg al die jaren en tot zijn nalatenschap behoorde…. 
  2. En in maart 1946 met het hospitaalschip Oranje met spoed via Southampton UK naar Nederland werd vervoerd, (bewijs aanwezig)
  3. En meteen linea recta in een zorginstelling werd geplaatst ter verpleging,(bewijs aanwezig)
  4. En in 1947 wegens opheffing van de zorginstelling in de maatschappij werd “losgelaten” met de groeten van onze voeten en zoek het verder maar uit. (bewijs aanwezig)
  5. En in voorjaar 1948 na langdurig lijden aan ziekte en kwalen opgelopen in het interneringskamp, te Heemstede uiteindelijk bezweek en in ons familiegraf KD826 Oud Eik en Duinen te ruste werd gelegd naast zijn ouders Julius Boers en Cornelia H.G. Boers-Kroesen. (bewijs aanwezig)
  6. En die NIET als slachtoffer van de oorlog in de “gelederen” van de OGS is opgenomen, ook niet na 3 maanden vergeefs gewacht te hebben op enig antwoord op mijn verzoeken om dit te onderzoeken.(bewijs aanwezig) . En wat mij betreft heb ik het verder zo gelaten, want mijn familie is trots en bedelt niet en wij als familie zijnde, weten wat er gebeurde en eren derhalve mijn oom Henri via deze wijze opdat de wereld ook hem niet moge vergeten, dat hij een onschuldig slachtoffer was van de oorlog en de jappo’s.

 

 


 

Ergens kwam om de hoek kijken…..

3) Familie JOHANNES. En wat hebben die in godesnaam weer met deze hierboven genoemde personen te maken. Die JOHANESSEN steken ook altijd en overal hun lange neus in en ik ben blij dat ik tot hen behoor wat betreft het Armeens gebeuren en mijn lange neus ook….  🙂

 

Maar goed, als volgt.

Eens (eigenlijk best vaak wel) was er wel nijd en jalouzie op de Armeniers maar het was nog in die mate dat er niet (openlijk) werd gesproken over een genocide, maar het broeide wel. Officiële lezingen zeggen dat de genocide plaats vond in 1915, althans dat jaar wordt door de Armeniërs herdacht en dan wordt het nationale Armeens rouwlied gespeeld: DLE YAMAN…..

https://youtu.be/nhpmAUnhFrU

le Yaman,
Arev dipav
Masis sarin,

Dle Yaman,
Karot mnaci
Es im yarin,
Yaman Yaman Yar

Dle Yaman,
Karot mnaci
Es im yarin,
Yaman Yaman Yar

Dle yaman
Yes kez siri
Ashnan hovin
Yaman yaman, Yar

 

In het westelijk deel van het huidig Turkije woonde de familie KURKJIAN(KURKDJIAN) te Balukessir (Balukesira tegewoordig) en daar werd geboren MANYA KURKJIAN op 16 jan 1904 en door de trieste omstandigheden vertrok het gezin naar de USA.

Mana huwde te New York op 16 juni 1928 met ARA ARTHUR LAZAR JOHANNES en zij kregen 3 kinderen.

Ara Arthur Lazar Johannes was de zoon van LAZAR J. JOHANNES en FLORA CARAPIET en de kleinzoon van JOSEPH JOHANNES (geb 1860) en OFSAM MACKERTICH. (En neen, deze Joseph Johannes is NIET dezelfde als mijn over over opa Joseph Johannes Amirkhan geboren in 1778)

Ara was een broer van Asthgiek Johannes en Hambartzoom Johannes. En meer vertel ik niet. Niet belangrijk, want het meerendeel van mijn Nederlands lezend publiek weet toch niet veel af van Armeniërs en wil het ook niet weten. Zonde tijd en moeite.

Manya werd geboren een jaar later nadat oom Ohannes te Soerabaja overleed in 1903.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven