Leo Markar Soekias

Ter ere van en respect voor:

LEO MARKAR SOEKIAS en de familie SOEKIAS en aanverwanten in het algemeen.

 

De familie Soekias besloeg een zeer groot aantal leden en ik heb niet de beschikking over alle bronnen, ook omdat diverse bronnen er gewoon niet meer zijn, bijv. het archief van Semarang waar destijds een groot deel van de familie woonde en leefde en werkte en voor het nageslacht zorgde.

In mijn genealogie komen ook enkele leden Soekias voor – zie hiervoor de pagina: Johanna Johannes Nazaten.

Kortom resumerend: Te groot aantal familie leden en te weinig beschikbare bronnen.

Het NA/OGS was op zoek naar meer gegevens over Leo Markar Soekias.

Leo Markar werd geboren op 2 jan 1894 en erkend door zijn vader Wartan Frans Markar Soekias op 14 sept 1900. Een zusje van Leo was Cecilia Elionora Soekias. Bron datum geboorte Archief van oom Armen Joseph en bron erkening is register almanak.

Volgens genealogie online stamboom Naessens zou hieronder de stmboom als volgt zijn. Het punt is echter dat op het internet op andere sites geschreven wordt dat Wahan Frans Markar Soekias Geadopteerd was. Wat verstaan men onder geadopteerd in dit geval? Hetzelfde als erkend? Was hij een zoon van vader Wahan Markar met een andere vrouw?

 

Volgens het OGS had Leo Markar Soekias een dochter uit een relatie/huwelijk (met een Inlandsche christenvrouw Moinah – bron Genealogieonline Indische Genealogie) en de dochter had de eendere initialen en waar deze voor staan is mij onbekend.

 

Info inzake bovengenoemde scan uitleg namen: Ferdinand Alexander werd door TNI troepen gevangen genomen en tijdens een vluchtpoging werd hij neergeschoten door de TNI. (Zie dossier bij NA/OGS)

Ik begrijp de zinsnede op de kaart van Ferdinand niet. Er staat bij familie: Vader + Chinese naam. Is Ferdinand dan geadopteerd?

Gregory Wartan Soekias was een broer van Leo Markar Soekias. ??? Geen bewijzen kunnen vinden.

 

Kortom, dochter L.M. Soekias huwde met de heer F.G.E. RORIMPANDEY (OGS gebruikt verkeerde naam- zie kaart boven.) De heer F.G.E. Rorimpanday was gediplomeerd hoofdleraar Indonesche taal en politiek actief mbt tot de Menadonese bevolking en hij was ook betrokken bij het BRIDGE gebeuren te Surabaya en daarnaast voorzitter van de atletiek bond Indonesia. (Bronnen: Delpher en zoeken op naam). in zijn jonger jaren zelf een begenadigd sporter.

Dit echtpaar Rorimpandey – Soekias kregen kinderen waaronder een zoon Frank en deze werd filmster/producer, scenario schrijver in Indonesia. Frank werd geboren 9 dec 1943 Surabaya en overleed Bekasi 23 aug 2010. Zijn alias was Maesa Anugrah en soms ook Toto.

 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven