M.A.G. Martherus

Ter ere van en respect voor de heer

MAXIMILLIAAN AVITH GALESTAN MARTHERUS  en zijn familieleden.

Allereerst maar een foto van Max. Bron OGS. Deze foto is uitvergroot van een foto waar Max voluit staat.
Na het uitzoeken van zijn details aan de hand van historische stukken, ben ik tot de conclusie gekomen, dat de foto genomen moet zijn tussen 1928 en 1935 te Grissee. Immers: Max was onderwijzer vanaf 1928 te Grissee, werd hoofdonderwijzer te Grissee en was hopman van de Grisseesche Padvinderij en werd in 1835 overgeplaatst naar een ander oord en kreeg een afscheids receptie van de school. Staat allemaal hieronder.

 

De stamkaart van de OGS en de interneringskaart en overige stukken met vermelding van de bronnen.

Max werd geboren te Buitenzorg op 19 dec 1907 uit ouders AVITH MARTHERUS en BERTHA LOUISE GEPHART.

Uit dit huwelijk meerdere kinderen, waaronder Bertha Rijla Martherus die later huwde met Daniel Reijenga. Daniel werd ook geinterneerd en overleefde gelukkig de oorlog. Daniel was geboren te Poerworedjo 1899. Daniel was Scheepswerktuigkundige KPM en zijn ouders waren Johan Wybe Reijenga die gehuwd was met Louisa Bertha Gephart. (Let op de familienamen !!!) Bron Interneringskaarten. Let wel: Er zijn 3 verschillende interneringskaarten van Daniel met eendere inhoud.

De interneringskaart van Daniel Reijenga met namen van ouders vermeld en echtgenote, zuster van Max Martherus.

 

Wil men genealogisch meer weten over de familie Martherus?

Ga dan naar Martherus.com en suc6 met het bevredigen van uw nieuwsgierigheid.

In elk geval was Max een afstammeling van Galestan (Lazar) Martherus, geboren Nor Jugha Isfahan 1794 en overleden Soerabaya 1864, uit het huwelijk van Galestan met MARTHA JOHAN. !!!

Galestan was scheepskapitein op het schip Vrouwe Helena, welk schip eigendom was van Joseph Johannes Amirkhan en die gehuwd was met Helena Jacoba Herwich.( Mijn over-overgrootouders.)

Martha Johan’s familie had later weer wat van doen met Toontje Poland, de majoor KNIL met de Madoerese troepen. Een nazaat Johan was gehuwd met Toontje Poland

 

Ook Max ontkwam niet aan de internering door de Japanse bezetters van voormalig Ned. Indie en

overleed aan een zware tropische ziekte dysenterie (welke hij opliep op 19 juni) op 30 juni 1944 en werd begraven in eerste instantie op Pangkalan Balai te Sumatra. Werd later herbegraven en ligt nu te rusten op het Ereveld Pandu te Bandung.

Op zijn erekruis staat vermeld dat hij geboren was 1908 en overleed op 30 juli 1944, hetgeen – volgens de interneringskaart hieronder NIET juist is !!!! Hij werd geboren in 1907 en overleed JUNI 1944

 

Hieronder de stamkaart van Max. Hij was onderwijzer o.a. te Grissee Hollands Chinese School vanaf 1928 t/m 1935 en in 1933 werd hij hoofdonderwijzer van de Hollands Chinese School.

Te Grissee was hij tevens hopman van de Grisseesche Padvinderij. Daarnaast deed hij heel veel op sociaal gebied voor zijn leerlingen en ondernam o.a. vaak excursies met hun.

Tevens was hij zeer begaan met het toekomstig lot van zijn leerlingen en in samenwerking met diverse andere personen, kreeg hij het voor elkaar om een speciaal studiehuis in te richten voor de Chinese leerlingen, aangezien hij bemerkte dat er thuis bij de kinderen maar al te vaak met de pet naar werd gegooid, omdat menig ouderpaar zich niet erg om hun kroost bekommerde en de jeugd zo’n beetje aan het lot werd overgelaten (Bron Delpher).

Onderstaande foto van de OGS.

 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven