Mackertich Carapiet 2

Mackertich Carapiet, Johannes van der Eb en Boers.

Een vervolg pagina over Mackertich Carapiet en met de nadruk op de naam MAIJOR.

Mackertich, die in 1828 in Ned. Indië arriveerde huwde in 1844 (geen exacte datum vermeld) met Johanna A. MAIJOR (AANNAME voorlopig: dochter van J.F.T. Maijor en Inlandse). Op 14 febr 1845 kregen zij een kind Anna Frederika en moeder Johanna stierf exact 2 maanden na de geboorte van dochter Anna Frederika, op 14 april 1845.

Anna Frederika huwde 1) Johannes Martherus Satoor (*16 april 1834 Semarang) te Semarang op 18 dec 1863. Echtscheiding volgde te Semarang op 17 febr 1872. Uit dit huwelijk tenminste een kind. (Johannes huwde ten tweede met Anna Pauline te Mechelen op 26 febr 1873 te Semarang.) Hij was een zoon van Martinus Satoor en Catharina Owen John (=Jan) Petrus) en neefje van Satoor Stephan Petrus die gehuwd was met Elisabeth Johannes Amirkhan (= zuster van Joseph Johannes Amirkhan). En laten we alsjeblieft niet vergeten, dat geen één Armenier als voornaam MARTINUS heeft. Waarschijnlijk bij de registratie had de betreffende noterende ambtenaar zijn gehoorapparaat van Schooneberg thuis vergeten en verstond Martherus als Martinus.

Anna Frederika huwde 2) te Semarang op 29 dec 1874 met August Frans de la Croix. (*21 maart 1830 Semarang)

Ik heb getracht om de familie MAIJOR gedetailleerder uit de doeken te doen, doch zit (nog) met enorme vraagtekens.

Laat ik maar beginnen met de heer Jean Frederic Theodore Maijor en zie daarvoor hieronder de scan:

(Volgens de almanakken was er te Batavia RA 1819 ook nog de heer L.F. Mayor – chirurgijn, doch deze stierf al in 1820)

Aanvullend op de scan hieronder zegt de RA 1819 dat J.F.T. Maijor secretaris bij de Houtbosschen was.

 

In de oude kranten (Delpher) verschijnt een bericht, dat de heer J.F.T. Maijor op 28 sept 1823 naar Makasser is vertrokken, nadat hij uit Nederland (1821-1822 wegens gezondheidsredenen) terug kwam.

Aannemende dat Johanna Maijor (toen zij in 1844 huwde met Mackertich Carapiet) een jaar of 20 oud geweest zal zijn, mag ik dus veronderstellen, dat zij in Makassar geboren werd.??? (Geen exacte bron aanwezig).

 

In de periode Makasser (1828-1834) wordt het volgende aangemerkt in de almanakken.

  • RA1833 Geboren 12 april 1831 Theodora Mayor
  • RA1833 Overleden 26 juli 1831 J. Maijor (kind)

In de periode Soerakarta (1834-1843) wordt het volgende aangemerkt:

  • RA1836 zegt: Geboren 28 juni 1835 te Soerakarta Theodora Maijor.
  • Diverse genealogische websites vermelden haar geboorte als zijnde te Makassar (welke zij waarschijnlijk hebben overgenomen uit de genealogie Geslacht de Rochemont. Tevens vermelden zij erbij als titel Prinses en nog wat vaags over slavinnen en geslacht Voll etc.) ???
  • (Erkend Soerabaja 5 nov 1835). Ergens rijmt er dus iets niet, aangezien JFT sedert 1834 Resident van Soerakarta is. Deze bedoelde Theodora huwde met P.R. de Rochemont te Semarang
  • RA1833 vermeldt als een bewoner van Soerabaja: J. Maijor. (Latere almanakken vermelden de namen van John Maijor en William Maijor te Soerabaja. Zij hadden handelsbedrijven te Soerabaja en Pasoeroean. Ook kinderen van J.F.T.???)
  • NH Archief A’dam akte reg.2A fol 42V zegt: Huwelijk tussen de heer Frederik Maijor oud 68 jaar geboren Soerakarta (en erkend door J.F.T. Maijor als zoon bij de Inlandse vrouw KETSE) met Jacqueline Helene van Leyden, oud 34 jaar en geboren te Buitenzorg.  Frederik zal dus circa 1840 geboren moeten zijn. Hij was ook ass.resident van Soekapoera en Koeningan. Circa 1890 met pensioen.
  • Advertentie krant (zie scan hieronder) Er scheen ook een zoon THEODORUS geweest te zijn, want de overl. adv. 1880 Semarang wordt getekend door F. Maijor (mijn broeder).

Dan het volgende:

J.F.T. Maijor had een broer Jean Paul woonachtig te Leiden en deze broer kreeg o.a. een zoon welke vernoemd werd en heette: Jean Frederic Theodor Maijor. Geboren 4 maart 1839 te Leiden, woonachtig in 1870 op het adres Ridderstraat A437 te BREDA. Hij was 1ste Lt. Applicatie school. (Later KMA Breda).

De broeder van Jean Frederic Theodore Maijor was Jean Paul Maijor gehuwd met

  1. Johanna Conradina Schalk. Overleden ??? (Zou Johanna A. Maijor die gehuwd was met Mackertich Carapiet naar haar vernoemd zijn?)
  2. Sophie Victoire Kierdorff (*Parijs) op 17 aug 1837 te Leiden. Neefje J.F.T. is uit dit huwelijk geboren.

Hieronder een foto van de website CORSMIT.home xs4all van Theodora Maijor, die met P.R. de Rochemont huwde. (Dank hiervoor). Copyright familie CORSMIT.

 

Hieronder een vermelding van registratie van 1ste Luitenant Applicatieschool te Breda van de heer Jean Frederic Theodor Maijor geboren 1839 te Leiden.

De overl. adv. van THEODORUS MAIJOR te Semarang getekend door broer FREDERIK MAIJOR.

De overlijdens advertentie van FREDERIK MAIJOR 21 sept 1909 te Amsterdam. (Hij huwde op 2 april 1908)

 

Hoe het geweest moge zijn, moge zij rusten in vrede.

Terug naar boven