Maria Wilhelmina Kroesen

Maria Wilhelmina Kroesen.

Ter hare ere en respect.

Let wel: het onderstaande is ten dele gebaseerd op veronderstellingen mijnerzijds, gebaseerd op berichten almanakken en krantenberichten. Ook deels op prive familie archief en gelijkenissen van gezichten. Het is NIET onderlegd via het bewijsstuk Brieven van wettiging GG 12 april 1900 !!!

 

In het KITLV vond ik een foto van een groep Indische meisjes, varierend van een jaar of 15 tot 20 of zoiets en er stond een naam bij van Marie Kroesen en omdat ik zelf gerelateerd/verwant ben aan de nazaten Kroesen afstammend van Dr. Pieter Hogerbeets, werd mijn aandacht getrokken. (Dr. Pieter Hogerbeets – Hoorn 2 maart 1542 / 12 sept 1599 is de stamvader van alle mannelijk en vrouwelijke afstammelingen van A.W. KROESEN en A.M. KRAMPS.)

(Bronnen: Genealogie families Kroesen door A.A.M. Stols – Den Haag 1942, diverse almanakken en krantenberichten Delpher, Openarch, Wiewaswie etc.)

 

 

 

Ervan uitgaande dat ik de aan mij gerelateerde leden van de familie Kroesen wel op een rijtje heb gezet, heb ik aangenomen, dat de door het KITLV gemerkte MARIE KROESEN dezelfde moet zijn als MARIA WILHELMINA KROESEN, geboren te Bandjarmasin in 1897. Een zeldzame aantekening wordt genoteerd: “Erkenning en gewettigd bij brieven van wettiging enz enz…” Normaal staat er of erkening of wettiging of erkenning en gewettigd in de almanakken. Nu dus aangevuld met de brieven van wettiging door de GG 12 april 1900, 3 jaren na geboorte.

 

In mijn dossiers de volgende familieleden KROESEN nageplozen wie er in die bewuste jaren te Bandjarmasin woonden en werkten en die mogelijk de vader van Marie geweest had kunnen zijn – in volgorde van MINSTE slaagkans.

 

 1. Cornelis Alexander Kroesen, opvolger van mijn opa Julius Boers als Resident Bandjarmasin en later Gouverneur van Celebes, zoon van Lt. Generaal KNIL Willem Egbert Kroesen en in 1898 gehuwd met Augusta Helena Maria van Heemskerck te Den Haag. Zou de vader geweest kunnen zijn, ware het niet dat hij op ziekenverlof was in Nederland van 1895 tot en met 1898. Hij viel dus af als kandidaat vader.
 2. Johannes Alexander Kroesen, Ass. Res. Lombok, Ternate en Nieuw Guinea, gehuwd met Carolina Philippina Lange en gescheiden in 1886 en pas in 1908 te Rotterdam hertrouwd met Charlotte Louise Hubertha Jkvr Nahuijs te Rotterdam. Hij was zoon van Kol. Hoofdintendant KNIL  Tiemen Cornelis Johannes Kroesen gehuwd met Anna Johannes (mijn overgrootouders). Zou dus kandidaat vader geweest kunnen zijn als hij een uitstapje van Lombok naar Bandjarmasin had gemaakt, doch dat uitstapje heb ik niet kunnen vinden in zijn loopbaan. (Tiemen en Willem Egbert waren broers van elkaar)
 3. Frans Kroesen, jongere broer van Cornelis Alexander Kroesen onder 1). Dus ook zoon van Lt. generaal KNIL Willem Egbert Kroesen en hij maakte de meeste kans om de vader geweest te zijn, want hij was/woonde te Bandjarmasin, Makassar alvorens terug te keren naar Java en hij was en bleef ongehuwd.

Frans Kroesen werd geboren te Makassar op 20 okt 1864 (Bron Stols Genealogie Kroesen)….maar aangifte te Batavia als geboren te Batavia op 20 okt 1865 (RA1867) uit vader Willem Egbert Kroesen (Lt.Generaal KNIL) en Sara Maria Tromp(1831-1888 en zij was nazate van de bekende zeelieden familie Tromp)  en overleden te Lawang op 1 juni 1935. Volgens bronnen niet gehuwd en van beroep handelaar. Was omstreeks de jaren 1890 en volgend woonachtig te Borneo en Celebes en later naar Java.

 

 

 

Mochten mijn veronderstellingen juist zijn (wat betreft de foto Marie Kroesen en de foto van de website op myheritage mevr. Maria Wilhelmina Kroesen) en dat het dezelfde persoon was geweest, dan heb ik dus een achternicht gevonden, waar ik zeer blij mee ben. Haar echtgenoot de heer Ch. W. L. Baier was een zoon van het echtpaar Baier/van Zuijlen en via mijn familietak Niessen/Nijssen ben ik ook weer aan de van Zuijlen’s gerelateerd/verwant of hoe men het ook wil noemen.

 

Het echtpaar Baier/Kroesen verbleef in de jaren 30 vorige eeuw te Soerabaja. Één vermeld adres in de kranten was de Tempelstraat 17 (tegenwoordig de Jl. Kepanjen.)

 

Extra:

Ik heb getracht om de lokatie van de foto te herleiden aan de hand van de geboorte/huwelijksdatums van de overige dames en hun ouders en hun verblijfplaatsen, maar heb geen resultaten.

Wel heb ik SUGGESTIES gevonden welke betrekking KUNNEN hebben op de dames aan de hand van de door het KITLV verstrekte namen bestandje boven. (Let wel nogmaals: 11 namen en 12 personen op de foto) !!!!

 

 • Vera Helant Muller zou kunnen zijn Emiline Victorine Elisa, geboren 16-8-1900 Jogja. (Familie Helant werd per 1906 Helant Muller. Emile Victor Helant huwde 23-6-1897 Carolina Wilhelmina Muller te Jogja.)
 • Mientje Helant Muller zou kunnen  zijn Wilhelmina Elvire, geboren 3-3-1903 Tasikmalaya.
 • Doortje van Waardenburg zou kunnen zijn Lucie Dorothea geboren 25 maart 1896 Semarang.
 • Emmy Helmich zou kunnen zijn Wilhelmina Theodora Theresia geboren 14 juni 1899 Semarang
 • Christine Cores de Vries zou kunnen zijn Christina Cores de Vries geboren 2 jan 1899 Bodjonegoro.
 • Marie Ginsel zou kunnen zijn Maria Magdalena Ginsel geboren 6 aug 1896  Japara.
 • Maaike Horstman zou kunnen zijn Maaike Horstman geboren 1 aug 1901 Temanggoeng Kedoe en later gehuwd met Mozes Hendrik Daniels 27 aug 1919 Temanggoeng. RA meldt: MASIKE Horstman.
 • L. Magnin zou kunnen zijn Louise Atmosarie Magnin Weijnschenk geboren 23 maart 1896 Jogja en gehuwd 25 aug 1919 Jogja met Willem Frederik Lucien Keuls.

 

Van de overigen heb ik niets kunnen vinden.

 

 

Hoe het ook geweest moge zijn: Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven