Naturalisaties

NATURALISATIES IN INDIË….

Een Hollander en een Hottentot …… en Europa’s bevolking uit heidenen en diergelijke bestond……

Indië telde vele “vreemdelingen” (Chinezen, Hindu’s, Arabieren, Japanners, Portugezen, Duitsers, Russen, Fransen, Zwitsers en weet ik veel wat nog meer) naast de plaatselijke originele bevolkingsgroepen en de kolonisator Nederland him/herself natuurlijk.

Dat was de doorsnee mening van Nederland. (Uiteraard legde men maar even terzijde dat – gezien vanuit het oogpunt van de originele bevolking – de Nederlanders zelf ook vreemdelingen waren. Maar ja, dat was onmogelijk, niet waar, want wij zijn de kolonisator en jullie lokalen zijn onze onderdanen. Zo werkt het toch en niet anders, was de uiteenzetting.

En voor de rest was het apies, als men maar zorgde dat de Nederlandse kas gevuld werd en werd de stelregel gehanteerd “Koppe dicht” en gewoon doorgaan of opzouten……..

Ware het niet, dat er de mogelijkheid bestond om genaturaliseerd tot Nederlander te worden, een maatregel bedacht door de kolonisator en inderdaad maakten ettelijke “vreemdelingen” van deze mogelijkheid gebruik en vroeg naturalisatie aan en per koninklijk besluit verkreeg men dit wel vrij eenvoudig……..mits de aanvrager van Europese oorsprong was….

Oh wee oh wee (Ampun setengah mati, nog net niet mampus mortibus dood en begraven) , als men van andere oorsprong was, Chinees bijvoorbeeld, Arabier of Armeniër of andere Aziatische oorsprong had.(Wel even nadenken aan de Negersoldaten die weggeroofd werden uit Afrika…. Huh? Nederlandse namen zomaar ineens, ken wél… Ja nagtuurlijk ken wel toch, want het leger had dringend krachten nodig, dus… Anno begin jaren van deze 21ste is er totaal niets veranderd: Men nemen het oranje voetbalelftal. Men komt te weten dat er bepaalde posities in het elftal slechts vervuld kunnen worden door buitenlandse spelers die in Nederland voetballen. Dus wat doet men? Juist, men naturaliseert op stel en sprong en de buitenlandse speler, die geen woord Nederlands spreekt is als bij toverslag een Nederlander geworden.)

Laat ik maar even duiken in de aanvraag in 1885  tot naturalisatie van 4 kooplieden, geboortig van Nieuw Julpha Perzië en toen begonnen de kippen te kakelen in het Nederlandse kippenhok, want de heren wetgevers in de grote zaal naast het torenkamertje van Den Haag, hadden slechts de basis leerschool geschiedenis en aardrijkskunde gehad, dus werden er 2de Kamervragen gesteld om des wetgevers onkunde luidruchtig te verkondigen.

En het gekakel begon en alle pochhanen riepen kukeleku in koor mee in hun statie zwarte pak en de pers bemoeide zich ermee en die sloeg ook alle records van onwetendheid aan diggelen, want de pers vergat enpassant de reden waarom er zonodig gekakeld werd. De Pers deed aan bladvulling met haar halve nonsens.

Wat was het geval?

Deze 4 Armeniers – handelslieden uit Soerabaja, waaronder een gerelateerd familied van me – hadden het gewaagd om een aanvraag tot naturalisatie in te dienen en zij waren geboortig van Perzië en dus waren zij volgens de heren der 2de kamer NIET christelijk, edoch zij waren Muslim en dat geacht lezerspubliek was natuurlijk uit den boze. Stel je voor: een Muslim die Nederlands onderdaan is…. Ken niet loh…(Tegenwoordig ken wél toch).

Wat schreef het Alg. Dagblad hierover? Een hoop gebral natuurlijk, maar de journalist stond geen milimeter stil bij het feit, dat Armeniërs – alhoewel geboren op Mohammedaanse grond – van oudsher af Christelijk waren. (AD 300 werd Groot Armenie officiëel christelijk). Toen Shah Abbas de heerser van Perzie, die de Armenen uit Artsakh haalde en hen neerpootte in Nieuw Julpha nabij Ispahan, mochten de Armeniers hun religie behouden, want zij brachten ping ping op voor de Shah, dus sudah laat maar zei Shah Abbas, jullie hoeven niet naar de Mesjid.

Enfin, aanschouwt u maar de krantenknipsels en stel uw mening vast over “hoe dom Nederland” was daar in dat OH zaaltje Binnenhof. (En eigenlijk is er anno 2013 geen zier veranderd wat betreft het gereutel van onze leiders en vertegenwoordigers…… wek wek wek as maar gheef gheluid toch en as maar de kantong (zakken) ken ghefuld (gevuld) worden.)

Foto onder: Het verzoek tot naturalisatie van onder andere de 4 heren kooplieden te Surabaya.

(Zijdlingse noot van de editor: De bedoelde Joakim in bovengenoemd stukje is een oudoom van Armen Joseph… zie elders in deze site.)

Foto onder: Het was gelukt na bijna 5 maanden gekrakeel.

Foto onder: Het stukje lapzwanserij van de media, die totaal voorbij gaat aan het feit, dat de Armeniërs christelijk zijn.

Foto onder: Een reactie met uitleg over de religie van de Armeniers uit Perzie, ingezonden door een familielid van één der aanvragers, die in deze tijden een zeer belangrijke regeringsfunctie vervulde…..De Elite der Nederlandse Natie…. Ik had het de schrijver niet kunnen verbeteren.

 

 

Vele jaren later, echt vele jaren, na genoemde goedkeuring tot naturalisatie in 1885, zat een oude man ergens op een bankje te mijmeren, keek naar het voorbij lopend volk en dacht aan de woorden van zijn vader, die ooit tegen hem zei:

“Die journalist van het Alg. Dbl. heeft groot ongelijk met zijn stelling dat de aanvragen tot naturalisatie niet groot zullen zijn. Want mijn zoon, let op mijn woorden: In de toekomst aan het einde van de twinstigste eeuw ongeveer, zal Nederland overspoeld worden door bruine rakkertjes uit andere landen die graag in Nederland willen wonen en het Nederlanderschap wensen te hebben. En weet je waarom mijn zoon, deze mensjes zo graag in Nederland willen wonen? Omdat de mangga en de papaya en de rambutan in Nederland zo lekker smaken……En mijn zoon, ze zijn ook gek op die bladerenzooi waar ze op kauwen en ze gaan graag naar café’s waar ze gratis koffie krijgen en een rokertje op de koop toe, maar dat rokertje moeten ze wel betalen (met een fikse korting als je vaste klant bent).”

En omdat het bovengenoemde plaats vond in 1885, daarom dan maar ook een oud stukje muziek, bij velen welbekend toch.

Terug naar boven