Velde van de, M.

Het graf van Maria van de Velde.

Zij was de dochter van een VOC-werknemer (rang onbekend) en gehuwd met een VOC-werknemer. Dochter Maria was geboren te Amsterdam op 29 december 1693 en te Onrust gestorven op 19 november 1721.

Volgens de overleveringen schijnt het verhaal als volgt te zijn:

“Maria wachtte in bruidskleding op haar a.s. echtgenoot te komen uit Amsterdam om aldaar haar te huwen, doch zij overleed aan de malaria koorts en dwaalt van tijd tot tijd nog steeds als geest op het kerkhof rond.”

Foto’s (Graf en tekst) copyright: mylittlejourney85.files.wordpress.com Deze site is NIET meer in de lucht. 

Het onderstaande staat dus op haar grafplaat volgens de niet meer bestaande website zoals boven genoemd.

Maria Van De Veldes lijk in ’t graf geset
die waardigh was om anders nog veel lange jaren
te leven hadde God haar ’t leven willen sparen
doght t blijckt Iehova heeft dat door den doot belet
Maria die is weg
Maria is niet meer
Maar neen ik herroep dat woort
als onbedaght gesprooken and ’t sy van myn aanstont
op heterdaat gevrooken
Maria leeft nu eerst
nu sy leeft by haar heer
geboren tot Amsterdam den 29 Desember 1693
gestorven den 19 November anno op onrust 1721

Er zijn meerdere Indonesische websites die de eendere tekst als hierboven gebruiken, maar die kunnen het van elkaar overgenomen hebben. 

Hieronder echter een kopie van de tekst zoals ik die ben tegengekomen in de Ind. Navorscher en zie daar de afwijkende tweede regel “die waardigh was om Van der Walk”……..  Bron: GHG2GRAF pagina 283. Let erop dat de naam geschreven word als “van der Walk”. (Zonder “c”). Dit kan een fout geweest zijn van de grafplaat beitelaar, want in de archieven heb ik GEEN van der Walk kunnen vinden. De zinsconstructie blijft bij mij echter vreemd overkomen….

Dit zou kunnen betekenen, dat Maria met van der Walk gehuwd was geweest en dat heel dat sprookjes/ spookverhaal grote nonsens is.

Van der Walck zelve kwam uit Dordrecht en monsterde bij de VOC Kamer Zeeland aan in 1705 en kwam in het zelfde jaar te Indië aan als Timmerman om aldaar zijn carriere verder uit te bouwen.

Ter ondersteuning van wat er in de Ind.Navorscher staat hieronder een vergroting van de grafplaat van een foto van het KITLV:

Nog vreemder wordt het spookverhaal in de Indonesische websites, als blijkt dat er ook nog ene Johanna Kalff begraven ligt, die de “gewesen Huysvrouw” van Cornelis van der Walck was. Zij stierf in 1719 en zou dus de eerste echtgenote geweest kunnen zijn van Cornelis.

Moge zij in vrede rusten

Terug naar boven