Oom Marius ten Cate

Voor mijn oom MARIUS AURELIUS TEN CATE.

* 30 aug 1906 Pasoeroean en +Kamp Ngawi 30 juli 1945, 2 weken voor het beëindigen van de oorlog.

Wat zijn 2 weken? Die vliegen zo voorbij als men bijvoorbeeld het naar de zin heeft op een vakantie of iets dergelijks.

Oom Jus, slechts 2 weken was je verwijderd van de bevrijding.

Oom Jus was de jongere broer van mijn moeder Beatrix ten Cate *3 maart 1902 Pasoeroean en overleden Kamp Bergen Malang op 21 maart 1946, maar ze was zeker al een jaar of 2 ziek en moest in het republikeins Bergen kamp door o.a. mijn oudere zus verzorgd worden.

Oom Jus zijn ouders waren mijn opa Gerrit Willem ten Cate en oma Louisse Albertine Meijer.

 

 

Ik kan me heel goed herinneren dat er een hele grote portretfoto op een houten standaard stond in de voorkamer van opa en oma’s huis te Boegoel nummer 21 Pasoeroean met de afbeelding van oom Herman, de oudste zoon van opa en oma en oom Gerardus Albertus Hermanus (roepnaam Herman) was geboren Pasoeroean 11 jan 1900 en overleden Pasoeroean 26 jan 1914.

Schimmen uit het verleden. Maar in mijn hart en gedachten blijven zij leven zolang ik leef.

Hieronder een foto van mijn moeder Beatrix, oom Jus en oom Herman in de tuin, in hun prille jeugdjaren. De foto moet uiterlijk 1914 genomen zijn, want oom Herman overleed in 1914.

Oom Jus was volgens de bijschrijving van het erekruis slachtoffers Ngawi installatie beheerder BPM.

(Dit verhaal zou kloppen met wat opa en oma vroeger zeiden. Het verhaal over de doodsoorzaak van oom Jus door de OGS (ziekte) wijkt sterk af van wat opa en oma destijds vertelden over zijn dood.)

Maar uit de archieven van het NA/OGS blijkt dat hij een andere functie gehad zou hebben, namelijk employé Handelszaken. Wat is waarheid? We zullen het nooit zeker weten, maar ik hecht geloof aan de woorden van mijn grootouders.

In verband met de herbegraving e.d. van oom Jus was zijn jongere zuster Gerardine Albertine ten Cate (1915-1990) de door de OGS aangewezen persoon om contact mee te hebben. Ik vraag me af waarom het de jongste zuster moest zijn, want er was in Nederland ook nog een andere oudere zuster woonachtig namelijk tante Ellen Ruth en in Soerabaja was er ook nog een andere zuster tante Odilia Nancy genaamd, waar opa Gerrit nota bene bij inwoonde na zijn verhuizing uit Pasoeroean en nadat oma Louisse was overleden en begraven werd in het familiegraf Meijer ten Cate.

Waarschijnlijk door de nog niet op orde zijnde gegevens bij diverse instanties wegens nasleep oorlog en weinig mogelijkheden tot naspeuring zoals heden ten dage het wel beter geregeld is?

De stamkaart van oom Jus bij de OGS en daarin wordt het woord “Handelszaken” geschrapt.

Tante Dien en oom Lex en hun gezin zaten in kamp Het Overboek te Kesteren en hebben er een paar jaren als “visite” van de Nederlandse regering mogen verblijven aleer zij een woning kregen toegewezen.

De verklaring van de BPM hieronder. Bron NA/OGS.

Hieronder iets over de ellende van de bewoners van kamp Overbroek. Tante Dien en oom Lex zaten in zo’n kamer/woning: 2 volwassen en 2 kinderen (nicht Hetty en neef Peter). En allemaal op een dotje in de woon-annex slaapkamer.

Moge zij allen die niet onder ons zijn, in alle eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven