Overige fam. Jordan

Andere leden met de familienaam JORDAN te Soerabaja.

(Zie ook de website pagina Jordan Carapiet Jordan en zie ook de website pagina EDGAR EN VICTORIA)

(Zie ook de pagina Wartan Mamikon Joakim Jordan.)

 

Tot op heden heb ik (nog) niet kunnen ontdekken hoe precies de familie verbanden zijn(waren) tussen Jordan Carapiet Jordan en George Jordan, en Joakim Jordan maar dat komt nog wel (ooit/eens).

Bronnen: archief oom Armen Joseph, internet, almanakken, kb.nl, Julfahye-Ancestry.com

Jordan Carapiet Jordan (zoals in bovengenoemde link bedoeld) werd circa 1860 te New Julfa geboren uit ouders Carapiet Jordan en Taghouhi Stephen.) Echter in 1863 werd eveneens geboren George Jordan uit ouders Jordan Jordan en Miles Arathoon.

Waar ik mee worstel is het feit, dat ik tot op heden geen juist verwantschap heb kunnen vinden tussen Carapiet Jordan en Jordan Jordan. Waren zij neven van elkaar?

Jordan Carapiet (Cyrill) Jordan had ooit eens een familieboek geproduceerd en uitgegeven, doch ik kan tot op heden dat boek nergens terugvinden.

Jordan, Jordan Cyril (1937):
“The History of the Armenian Colony in the Dutch East-Indies” Jerusalem. Later translated from Armenian into English by Judge Edgar Albert Zorab. 

 

Kortom, in Surabaya was ook woonachtig een andere familie geheten:

George Jordan, geboren te New Julfa circa 1863 uit ouders Jordan Jordan en Miles Arathoon en George overleed te Soerabaja op 15 april 1927 oud 64 jaar. George huwde met Goegoeli Jacob in 1892, geboren te New Julfa ca 1874 en zij overleed te Soerabaja op 29 nov 1932 oud 58 jaar (Film 1357858, aktes 87 en 165).

Oorspronkelijk was de kapel van de St. Georgekerk te Soerabaya vernoemd naar St. George. Na een donatie door echtrgenote Goegoelie Jacob, werd de aangebouwde ruimte naast de kerk vernoemd naar George Jordan.

Uit het huwelijk van George en Goegoelie werden 3 kinderen geboren:

 

  1. Martijn (Martiros) George Jordan 2 aug 1893 te New Julfa en overleden 1960.
  2. Simon George Jordan geboren 1904 te New Julfa en overleden 1924 te Soerabaja
  3. Nelly Barbara Jordan geboren 1914 te New Julfa en overleden 1996.

Ad 1) Martijn huwde Martha Edgar en Martijn overleed te Soerabaja 25 maart 1960, nadat hij verschillende keren wegtrok uit Indie naar UK en naar Australia en weer terugkeerde. (Zaken?) Hij was eigenaar van het Park hotel, de Dairy farm MaJor en vervoers dokar bedrijf MaJor. Marta Edgar was weer verwant aan de familie Johannes waar ik toe behoor.

Hij ligt te Kembang Kuning begraven graf B53

Ad 2) Simon te vroeg overleden helaas.

Ad 3) Nelly werd geboren te New Julfa in 1914. Zij huwde Tigran Paul Petrosian op 27 juni 1941 te Surabaya. Zij was eigenaresse van hotel Pregolan te Surabaya. Het echtpaar emigreerde naar Australia, alwaar Tigran overleed 13 mei 1977 te Sydney en Nelly overleed 21 febr 1996 te Sydney.

 

Vader George, moeder Goegoelie en zoon Simon George werden in het familiegraf te Kembang Kuning begraven (C121), doch het graf is niet meer te bespeuren. Weg, foetsie, slecht een leeg stukje gras duidt aan waar het zou moeten liggen.

De overlijdens advertentie van moeder Goegoelie waaruit te halen valt dat de familie op de Juliana boulevard woonde. Hij woonde ook in de Mawarstraat 22. Helaas is er geen foto meer te vinden hoe het vroeger op de Juliana Boulevard eruit zag.

Hieronder een foto van Tigran Paul Petrosian.

Het graf van Martijn George Jordan te Kembang Kuning
© David Peters

Hier onder de graven van Tigran en echtgenote Nelly.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven