P.M. Feenstra – Drukkerij Van Dorp

Drukkerij annex Boekhandel/kantoorbenodigdheden/schoolspullen van Dorp.

En met de nadruk op de heer PIETER MAARTEN FEENSTRA voor wie ik deze pagina heb geschreven.

Bronnen: Register almanakken, Delpher.nl , openarchibe.nl en www.archieven.nl

De boekhandel zat op Toendjoengan naast het Oranjehotel en de drukkerij in Krembangan, zie foto eronder. (tegenwoordig Jl. Veteran.)

 

De drukkerij. Er werkten hier circa 550 man volgens krantenberichten.

Maar goed, ik ga hier niet verder zitten OH’n over van Dorp want daar is genoeg over te vinden. Dus wil men meer weten: Gaat uwes gang en til uw luie kont uit de kursi males en ga maar speurneus spelen,

Mij gaat het om de heer Pieter Maarten FEENSTRA, want mijn eer en respect voor hem. Hij was per slot van rekening ook een stukje voormalig Nederlandsch Indië; één van de vele radertjes in het geheel. Er zijn mensen, die de blanke “totoks” eigenlijk niet beschouwen als een stukje Indië…waarom niet? Weet het niet. Minderwaardigheids gevoel op een kwaadaardige manier ten toon spreidend, denk ik.

 

Te Amsterdam op 9 mei 1882 werd geboren PIETER MAARTEN FEENSTRA uit ouders:

Barend Feenstra en Jacoba Johanna Sleijser. (Openarch.nl)

Uit dit huwelijk tenminste ook geboren Jacoba Johanna Feenstra (*15-9-1883 Leiden en +4-101-1944 Velp) en Jean Jacques Feenstra.(*13-12-1884 Leiden en + 8-7-1943 Den Haag.)

Pieter trok naar voormalig Indië in 1903 volgens krantenbericht en begon meteen bij Van Dorp te Semarang zijn loopbaan in de drukkerij business. Aartje naar zijn vaartje zou men zeggen, want vader Barend was… eerst boekhouder, toen steendrukker op een kantoor en had later een winkel in schrijfbehoeften.

Pieter Maarten Feenstra ontmoette Maria Petronella Klink (*14-12-1887 Den Haag. Het gezin Klink had al eerder banden met voormalig Indië) en zij huwden te Semarang op 19-8-1909 en kregen een dochter geheten Johanna Jacoba Feenstra geboren Semarang 11 nov 1911. Vernoemd naar haar tante Johanna Jacoba en haar roepnaam was Annie. (Zij werd ambtenaar o.a. te Soerabaja).

In 1904 was hij employee bij de fa. Bisschop te Semarang Karang Toerie/Meritjan t/m 1906. Daarna werd hij chef bijde Semarangsche Drukkerij. In augustus 1907 trad Pieter Maarten Feenstra in dienst bij van Dorp te Semarang; in 1908 overgeplaatst naar Surabaya; in 1909 terug naar Semarang en in 1921 terug naar Surabaya waar hij de rest van zijn leven zou doorbrengen, tussendoor in 1920 met verlof naar Nederland.

In Surabaya woonde het gezin in de Embong Kemiri nr. 6.

In mei 1932 kwam het gezin Feenstra-Klink terug te Surabaya van Nederland(Verlof). Zij logeerden bij de zuster van Pieter Maarten, namelijk Johanna Jacoba te Den Haag. Op tijd terug om het jubileum van haar echtgenoot mee te vieren in aug 1932.

In aug 1932 vierde Pieter zijn 25-jarig jubileum bij van Dorp en een jaar later overkwam Pieter een tragische gebeurtenis….Ergens in de buurt van Wonokromo kreeg Pieter – zelf achter het stuur gezeten – een hartverlamming en belandde in de sawah. Hij was meteen overleden volgens dokter Unger. Hij had 29 jaar van zijn leven in Indië gespendeerd, zijn werk en carriere gemaakt, van Dorp Surabaya groot gemaakt en een gezin gesticht. Ik vermoed dat hij op Kembang Kuning te ruste is gelegd.

 

Het voormalig woonhuis van de familie Feenstra Embong Kemiri 6 te Surabaya. Het hele huis is uit- en verbouwd. Slechts het dak is herkenbaar.

 

Begin april 1933 hield mevr. Feenstra – Klink een vendu en op 17 juni 1933 vertrok zij met dochter Annie terug naar Nederland geboekt op de ss SLAMAT. Indie had haar niets meer te bieden en in Nederland was er tenminste nog familie.

Mevr. de wed. M.P. Feenstra-Klink woonde in 1969 nog te Voorburg. (Overl. adv. van haar moeder in de Telegraaf.). Zij woonde sedert haar definitieve terugkomst naar Nederland in 1933 te Voorburg. (Overl. adv. schoonmoeder.) Dochter Annie woont op kamers en vertrekt naar Amsterdam in 1933. Haar PK zegt dan dat zij is geroyeerd als ambtenaar

Ik ben dan het spoor bijster hoe het verder mevr. de wed. M.P. Feenstra Klink en dochter Annie verging.

 

Ik wens allen, die er niet meer zijn,  een eeuwige vrede.

Terug naar boven