Paulus en Barsekh – Nazaten

Iets over de nazaten van Barsekh en Paulus Andreas en hoe het sommigen van hen verging in de oorlog en Japanse bezetting van voormalig Nederlands Indië.

Een en ander voorzien van zeer summier verstrekte genealogie familie Andreas en aanverwanten/gerelateerden etc. etc. (waaronder ikke dus, zei deze webmaster), vanwege privacy.

Data afkomstig uit privé archief (waaronder het werkstuk van Chr. Andreas), Kéram Kévonian Archiles 76 Paris, oom Armen Joseph en diverse instituten in Nederland. Zie voor meer achtergrond details de andere pagina’s aangaande de gebroeders Andreas.

De hieronder vermelde scans en achtergronden zijn NIET in volgorde. Dat mag de geïnteresseerde zelf uitzoeken. Ik verstrek slechts achtergrond informatie en zeer zeker niet tot in detail.

Onderaan de kaarten heb ik de stamreeks vermeld.

Dicky Pieter Andreas, *25 sept 1905, overleden in/door de oorlog 24 mei 1943 wegens dysenterie te Haruku eiland en aldaar begraven, zoon van Pieter Frans Andreas uit het eerste huwelijk met Sawinah. Hij is afkomstig uit de stamreeks van Barsekh Andreas.

Pieter Frans (gehuwd met 1) Sawinah waaruit zoon Dicky Pieter oa. en huwde 2) met Artimoenah) was een zoon van Johannes Andreas die gehuwd was met Louise Marie Davies. (In totaal 10 kinderen uit dit huwelijk). Pieter Frans had uit zijn twee huwelijken in totaal 4 kinderen.). Zoon Dicky Pieter was boekhouder  op het Gouvernementskantoor en bleef ongehuwd.

Frederik Hendrik Andreas, * 30 dec 1898 te Banjarnegara, zoon van Karel Paulus Andreas uit zijn tweede huwelijk met Charlotte Susanne Claessens. (Initiaal E is in de boeken niet terug te vinden. Was dit een vals spoor voor de bezetter?). Frederik hendrik had nog 3 broers: Henri Paulus Eduard, Charles Leonard Willem en Willy Theodorus Otto Barth. Uit het eerste huwelijk van vader Karel Paulus met echtgenote ??? kwamen voort de kinderen Karel Hendrik en Ottoline Caroline. Deze twee laatstgenoemde kinderen zijn door Karel Paulus erkend en dragen de achternaam Andreas.

Frederik Gerard Andreas, *29 nov 1903 Garoet, overleden Sittard 14 febr 1981. Uit zijn 1ste huwelijk met Tan Sam Nio dochter (afgeschermd) en zoon Gerard * 16 ok 1940 en jong gestorven.

Frederik was zoon van Doris Carl Leopold en diens tweede huwelijk met Kaslih. Zijn vader Doris was de zoon van Johannes Andreas en Louise Marie Davies. Doris huwde 1) Amiena en hieruit 2 kinderen Dorus Carolus Louis en Anna Dorothea. Uit het tweede huwelijk van Doris Carl Leopold met Kasli de kinderen Louis Frits en hieronder genoemde Frederik Gerard.

Jan Gustav John Andreas, *23 juli 1923 Batavia en overleden te Haarlem 13 aug 1971, zoon van Gustav Max Andreas en uit diens 2de huwelijk met Caolina Johanna Cordelius. Gustav Max was zoon van Johannes Andreas en Maria Frangel.Carolina Johanna was dochter van Charles Theodorus Frederik Michel Cordelius en Maria Marianna de Groot.

Dorus Carolus Louis Andreas, *5 juni 1905, zoon van Doris Carl Leopold  uit diens huwelijk met Amiena. Doris Carl Leopold was zoon van Johannes Andreas en Louise Maria Davies. Dorus Carolus Louis was een halfbroer van Frederik Gerard (Moeder Kasli). (Zie boven)

Voor mij persoonlijk zeer bizonder, hieronder iets over John Richard Leonard Andreas omdat ik met één van zijn nazaten in de woonplaats waar ik woon, eye to eye contact heb(gehad) en ik deze bedoelde nazaat zeer hoog acht en respecteer. Haar ouderlijk gezin en de kinderen kwamen in de jaren ’50 in Nederland aan. Meer lezen hierover kan men door op het artikel van het Algemeen Dagblad 13 sept 2017 te klikken.

John Richard Leonard Andreas * 10 maart 1900, zoon van Johan Lodewijk Andreas en Binah. John Richard Leonard huwde Gertrude Beelt en dit echtpaar vestigde zich te Nieuw Guinea alwaar een eigen landbouw en veeteelt bedrijf werd gestart, naast bouwonderneming. De vooruder van Gertrude Beelt waren van vader’s zijde afkomstig uit Duitsland en van moeder’s zijde uit de Goudkust. (Op de scan hieronder heb ik abusievelijk deze informatie geplaatst bij de naam van zijn moeder Binah, hetgeen natuurlijk niet juist is.)

De kinderen van John en Gertrude waren: Lodewijk Robert, Christiaan Ernest (later eigenaar diverse bedrijven waaronder ketjapfabriek, varkensfokkerij,  houtkap en houttransport Nieuw Guinea), William Eugene (bedrijfsleider houtzagerij Nieuw Guinea), Paul Ferdinand (assistent landmeter Nieuw Guinea) en Edwin

Moge zij in vrede rusten.

Terug naar boven