Peter Steenmeijer

De op 30 november 2013 voor het laatst in functie als Directeur OGS te Indonesia,

de heer Peter Steenmeijer. 

Peter Steenmeijer, toch al weer een behoorlijk aantal jaartjes Directeur van de OGS Indonesia, gaat per 1 dec 2013 met pensioen en zal worden opgevolgd door de heer Robbert van der Rijdt. De media heeft er gewag van gemaakt.

Ik ken Peter Steenmeijer persoonlijk niet en we hebben slechts een enkele keer per email contact gehad, maar we hebben wel een gemeenschappelijke kennis, namelijk Walter Kessels. (Eigenlijk is Walter een vriend van Peter en dus meer dan een kennis. N.B.:  Goed tot u door laten dringen wat ik hierboven schreef, want de uitleg vindt u later in dit stukje proza van me.)

Zowel Walter Kessels privé alsmede Peter Steenmeijer namens de OGS Indonesia hebben voor mij persoonlijk iets heel bizonders gedaan, waarbij in eerste instantie in 2012 ook de heer Gel Flieringa – Algemeen Directeur OGS – bij betrokken was. Nogmaals voor dat gebeuren mijn dank aan de heren.

Hiervoor ga ik terug in de tijd naar januari 2012 – het jaar van de 70ste Herdenking van de Slag in de Javazee febr 1942. In januari maakte ik kennis met Walter Kessels in verband met deze 70ste Herdenking, met als gevolg dat door de inspanningen van Walter deze 70ste Herdenking te Surabaya een enorme memorabele en emotionele betekenis voor mij kreeg en nog steeds heeft. Één en ander over deze Herdenking is te vinden op de pagina Slag in de Javazee, alwaar u het nodige kunt lezen en bezien.

Kortom, de Herdenkings ceremonie vond plaats en er volgde een 71ste Herdenking in febr 2013 en nu is het zover dan, dat Peter Steenmeijer per 1 dec 2013 afgetreden zal zijn als Directeur OGS Indonesia en zullen hij en zijn vrouw Mevr. Steenmeijer, van het welverdiend pensioen gaan genieten.

Des mensens eigen echter, zal over een poosje bijna een ieder, die niet veel te maken heeft met de OGS al snel de naam Peter Steenmeijer vergeten zijn. Zelfs op de website van de OGS zal wel ook het één en ander veranderd worden en zal daar voortaan de naam van de heer Robbert van der Rijdt staan als nieuwe Directeur OGS Indonesia. Hierbij wens ik de heer van der Rijdt een succesvolle en vruchtbare werkkring toe en moge hij het goede werk van Peter voortzetten in naam van de OGS.

Het was ongeveer eind oktober/begin november 2013, dat Peter begon aan het overdragen van zijn werkzaamheden aan zijn opvolger en dat overdragen bestond onder andere uit het bezoeken van de OGS erevelden, waaronder het Ereveld Kembang Kuning te Surabaya. Walter Kessels was toevallig ook in Indonesia (JKT) en wist, dat Peter o.a. Kembang Kuning zou aandoen.

Walter nam – zonder mijn verzoek en medeweten – meteen contact op met Peter en verzocht hem om een stukje extra aandacht en respect voor de gevallenen te tonen en in het bijzonder met betrekking tot mijn broer Cornelis Boers – Stoker I, gesneuveld op 27/28 febr 1942 a/b HMS De Ruyter.

Ten zoveelste male sinds januari 2012, deden Walter en Peter iets voor mij en in eerste instantie natuurlijk voor mijn broer, waarmee ik enkel wil beweren, dat ik bijzonder gezegend ben zulke personen direct en indirect te kennen.

Ik ken Walter persoonlijk en ik ken Peter niet persoonlijk en toch ken ik Peter wel… Waarom? Zie dan zelf hieronder waarom.

Ik kan Walter en Peter slechts uit het diepst van mijn hart mijn dank toezeggen en hen op deze wijze te respecteren door een pagina op het internet aan hen te wijden: Walter en Peter – 2 Indo’s met een menselijk warm gevoel voor de medemens.

Foto’s hieronder: Copyright OGS/Peter Steenmeijer/Walter Kessels en via Walter toegestuurd gekregen op 8 nov 2013.

Peter hierbij voor de laatste keer bij het monument in zijn functie als Directeur OGS Indonesia, vergezeld door de per 1 dec 2013 aangestelde Directeur Robbert van der Rijdt.

Eerst een printscrn van de website van de OGS met Peter temidden van de staf. Deze foto zal spoedig niet meer te zien zijn – denk ik – op de website van de OGS en daarom plaats ik deze prtscrn op deze pagina.

 

 

Foto onder: De scheidende Directeur Peter Steenmeijer en de komende Directeur Robbert van der Rijdt anno nov 2013.

 

 

Hieronder: Trots toont het symbool van de Nederlandse Driekleur jouw naam. Je leven heb je niet voor niets gegeven Cor.

 

 

Foto onder: En dit is het jongetje dat opgroeide, in 1938 op 18-jarige leeftijd tekende bij de Marine, een jaar lang in Den Helder zijn opleiding tot Stoker volgde en op 27 feb 1942 op bijna 23-jarige leeftijd sneuvelde in De Slag in de Javazee.  Ons beider vader overleefde Cor slechts bijna 2 jaren en stierf in het Jappankamp Purwoasri op 2 febr 1944.

71 Jaren na zijn sneuvelen, zijn er mensen die Cor niet kennen maar toch om hem geven en hem respecteren en daarom, mede namens dat jongetje, zeg ik:  Dank je wel Peter en Dank je wel Walter. Meer kan ik niet uiten.

Toen, als klein jochie van amper 9 jaren oud, was hij al een Marine mannetje en droeg hij het matrozenpakje, mijn broer Cor, mijn held. Het spijt me immer, dat ik hem nooit heb leren kennen en bijna dagelijks denk ik aan een verloren jong leven, dat op een afschuwelijke wijze werd beëindigd…… letterlijk aan flarden getorpedeerd vermoed ik en zo niet dan in elk geval verzopen in de Javazee, terwijl hij en zijn maten in de machinekamer waren…..

 

 

En tevens hierbij dan een link naar de site van Arjati.nl waar u kunt lezen en zien wie Walter Kessels is.

Klik op de onderste foto van de link, om de film te zien van StadsRTV Breda over de ceremonie 15 aug 2013.

Nogmaals: Dank Walter en Dank Peter, Dank OGS.

Het bekende herinnerings zakdoekje.  1938 en hij was 19 jaar oud. Het hangt nu bij mij naast zijn portret en overige eremetalen aan de muur.

 

 

Foto onder: Cor met een onbekende in Den Helder, in elk geval tussen 1938 en 1939.

 

 

In verband met het afscheid = pensionering van Peter Steenmeijer per 1 dec 2013, heeft de OGS.nl een mooi artikel over Peter geschreven.

Het is te vinden op de pagina Actualiteiten en begint aldus:

Actualiteiten

Peter en Margot Steenmeijer

Gezicht van de Oorlogsgravenstichting in Indonesië vertrekt in 2013

De afgelopen 12,5 jaar was Peter Steenmeijer het gezicht van de Oorlogsgravenstichting in Indonesië. Samen met zijn echtgenote, Margot-Steenmeijer-Luijke, heeft hij duizenden nabestaanden, autoriteiten en bezoekers rondgeleid op de Nederlandse erevelden op Java. De periode dat Peter Steenmeijer verantwoordelijk was voor het beheer en onderhoud van de erevelden in Indonesië kenmerkt zich door vernieuwing, innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. De Oorlogsgravenstichting heeft veel te danken aan de inzet en gedrevenheid die Peter Steenmeijer aan de dag legde bij de uitvoering van de diverse renovatieprojecten……lees verder op DEZE link: 

Met dank aan de redactie van de OGS.nl

Het is jammer, dat één van Peter’s trouwe mdewerkers, opzichter van het ereveld Kembang Kuning te Surabaya, zijnde John Leuwol, Peters’ afscheid en afscheidsfeest niet meer heeft mee mogen maken. John stierf in mei 2013 ten gevolge van een ernstige ziekte op 59-jarige leeftijd. Lees HIER erover, bijna in het midden van de pagina. Dag John, ook jij bedankt voor alles wat je in naam van en voor de OGS deed.

Terug naar boven