Petrus te Bogor

Ter ere van de familie PETRUS te Buitenzorg, verwant aan de familie JOHANNES AMIRKHANIAN

Bronnen: JULFAHYE / Paul Lucas , Roosjeroos, Delpher, OGS, archief oom Armen Joseph en mijn prive archief.

Met heel veel dank aan Julfahye Paul Lucas !!!!

Mijn overopa Joseph Johannes (Agha Hovsep Hovhanes Amirkhan) had een zuster genaamd Varvara (Barbara) die met Joseph Petrus huwde en hieruit de kinderen Anna Joseph Petrus, Murassa Joseph Petrus en Mackertich Joseph Petrus.

Zie ook mijn eerder geschreven pagina om het een en ander wat duidelijker te doen worden:

https://www.imexbo.nl/aj-ii-petrus-blumb.html

Mackertich Joseph Petrus huwde Nanadjan Essai (beiden overleden te Kebon Djahe) en hij vestigde zich o.a. te Buitenzorg en deed zo’n beetje van alles zoals een broodbakkerij runnen (volle prijs betalen en niet 2 halen en 1 betalen, want Buitenzorg had dure inwoners), commissionair in goederen, huizen makelaar, ik geloof ook nog en kleine toko runnen. Kortom hij was ook nog priester in de Armeense kerk.

Dit echtpaar kreeg twee zonen, te weten

  1. Samuel Mackertich Joseph Petrus geboren 19 jan 1856 te Bushire en overleden 26 sept 1877 te Kebon Djahe in het ouderlijk huis. Hij werd slechts 21 jaar oud.
  2. Misael Mackertich Joseph Petrus geboren 1855/1856/1857 en overleden 12 april 1916 te Soekaboemi

Hieronder een stamboom van de familie. Bron JULFAHYE. (Zie het OGS kruis bij Malcolm, hieronder nummer 5.)

 

Misael huwde de Chinese vrouw Tjam Kim Nio en uit dit huwelijk de volgende kinderen:

  1. Ernest Misael Petrus
  2. Johan Misael Petrus
  3. Mariam Misael Petrus
  4. Henriette Misael Petrus (Heemstede)
  5. Malcolm Misael Petrus. (Ereveld Menteng Pulo – zie foto OGS).

 

Ad 4) Henriette Misael Petrus huwde Christiaan Johan Gijsbert van der Hijden (soms ook genoemd in de documentatie van der Heijden).

Uit dit huwelijk 3 kinderen (voor zover het na te gaan  valt.)

  1. Maria Else (Else Maria of Els) *15 juli 1915 Tjepoe
  2. Jan Willem Misael * 23 aug 1916 Weltevreden
  3. Henriette Christine * 10 dec 1920 Pangkalan Brandan Sumatra.

Ad 3 kinderen Henriette Misael Petrus: Henriette Christine van der Hijden huwde met Hans Grossenbacher.

Ad 5) Malcolm Misael Petrus – Ereveld Menteng Pulo.

Het OGS via NA gaf dossiers vrij en daar kon ik scans uit dupliceren.

Ik plaats bij deze scan een vraagteken. Gedateerd 1962 met aantekening dat er repatriatie plaats vond van Indonesia naar Nederland. Of lees ik verkeerd en mis ik de achtergrond van deze vraag?

 

 

Hieronder verder met Henriette van der Hijden.

De overlijdens advertenties van hun ouders. Zie Delpher.nl Zelf even opzoeken.

 

A.H.H. van der Hijden was de zuster van Christiaan van der Hijden.

In 1963 wordt door zoon Jan Willem Misael van der Hijden de overl.adv. van zijn vader mede ondertekend. Hij huwde Margit Irmgard Pauline Wollenweber.

In de overl. advertentie staat onderaan ook genoemd de naam R. Potjes geboren Petrus. Zij was RIPSIMAH PETRUS geboren/erkend op 4 sept 1897 te Soekaboemi en volgens mijn gevolgtrekkingen gebaseerd op de volgorde van familie genoemd in de advertentie, zou zij dus een aangetrouwde nicht geweest van Christiaan of te wel een volle nicht van zijn echtgenote Henriette en zij zou dan een dochter geweest moeten zijn van Malcolm Misael Petrus, aangezien hij omstreeks die periode in de omgeving van Soekaboemi woonden en in zijn levensonderhoud voorzag. De almanak 1899 noem haar als zijnde erkend. Maar, Paul Lucas – webmaster Julfaheye Ancestry.com attendeerde me op het feit, dat zij nooit een dochter geweest kan zijn van Malcolm, aangezien Malcolm in 1892 geboren werd. Dus de advertentie is niet goed en kan zij nooit een nicht geweest zijn doch wellicht een (half-)zuster.

 

De gezinskaart van Adolf Potjer en Ripsimah Petrus en hun kinderen.(Adolf was planter en overleed Heemstede 1953. Te vinden op Openarch.nl Zelf zoeken svp.

 

 

Op de overl. adv. van moeder Henriette Misael in 1988 komt hij Jan Willem Misael van der Hijden niet meer voor. Else Maria is dan gehuwd met Wim Matheeuwsen.

Ook genoemd: Els Potjer, dochter van Adolf en Ripsimah.

 

Mijn familie, ik ben trots op hen…..Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven