Resident J.E.V.A. Slors – vermoord door de Jappo’s

De Resident Jan Emile Victor Alexander SLORS.

 

Ik verwijs hierbij naar de pagina Geëxecuteerden Bojonegoro 2deWO.

Op genoemde pagina is het verhaal te lezen van de  wegens verzet geëxecuteerden en terloops heb ik daar de naam van de heer Slors genoemd.

 

Hieronder iets meer over de achtergronden van de heer Slors.

 • Jan Emile Victor Alexander Slors, geboren Ambarawa Fort WI op 13 sept 1891 en overleden op 29 juni 1945 te Pamekasan.(Bron OGS. Andere bronnen – Delpher kranten zeggen enkele dagen na de capitulatie van Japan en dat was augustus 1945) , Ned. Patriciaat ( 13-1923 bldz 115, zegt dat hij geboren was te Gombang -residentie Kedoe)
 • volgde opleiding te Nederland,
 • was in zijn studietijd één der beste korfballers van Nederland,
 • huwde te Leiden op 29 juli 1915 met Christine ’t Hooft (19 jaar en geboren te Dordrecht) – uit dit huwelijk kinderen, mevr. Slors – ’t Hooft overleed in 1982, zij was dochter van ir. Florus Willem ’t Hooft en Louisa Johanna Jacobs.
 • vertrokken en ter beschikking gesteld van de GG te Ned.Indie op 31 juli 1915,
 • woonde te Leiden vanaf 2 april 1913 op Hoogerwoerd wijk 3 nummer 41a (kamerhuur),
 • volgde cursus radio-telegrafist en slaagde in 1925,
 • per 30 juli 1933 Ass.Resident Semarang en per 5 april 1938 Resident van Madoera.
 • Met pensioen per 29 dec 1941… De heer Slors heeft niet lang van zijn pensioen kunnen genieten want Japan trok maart 1942 voormalig Indië binnen en de heer Slors werd geinterneerd te Ngawi.

 

De huwelijksakte van de heer Slors en mevr. ’t Hooft. Mij valt op, dat de ouders van de gehuwden niet worden vermeld. De ouders van de heer Slors waren destijds te voormalig Ned.Indië, maar de ouders van mevr.’t Hooft???

 

Zijn ouders waren Emile Gustave Adolph Slors (Lt.Kol.b.d. KNIL) en Maria Margaretha Wenting. (Zijn moeder stierf op 18 dec 1925 op 54-jarige leeftijd, begraven Apeldoorn.)

Zijn vader huwde ten tweede met Abrahamina Clazina Schrieke (roepnaam Mien) op 21 juli 1927 te Heemstede. ( De ondertrouw advertentie van 30 juni 1927 vermeldt als woonplaatsen: Den Haag en Alphen a/d Rijn.)

Mevr. Slors-Schrieke overleed ten Huize Westerlicht Alkmaar op 26 aug 1955.

 

Enkele scans hieronder betrekking hebbende op het bovenstaande.

 

 

 

De weduwe Mevr. Slors – ’t Hooft verbleef na de bevrijding te Batavia. Mij is onbekend in welk kamp mevr. Slors werd geinterneerd. (Zo zij geinterneerd mocht zijn geweest, dat is mij ook onbekend, doch ik neem aan van wel, omdat het verblijf na de oorlog Batavia was en niet Madoera.)

 

Hetgeen ik ook niet begrijp is de overlijdensdatum: Het OGS zegt als overlijdensdatum 29 juni 1945 en de scan uit de krant zegt, dat hij enkele dagen na de capitulatie is overleden (dus na 15 aug 1945).

Amdere bronnen beweren, dat de Resident in gevangenschap is bezweken, daar waar andere bronnen weer schrijven dat de Resident door de Japanners is vermoord??? (Zoals ik het zie is overlijden door martelingen hetzelfde als vermoord worden.)

 

 

De resident Slors maakte een verlofreis naar Nederland in 1923 en op de PK zijn vermeld de namen zijner kinderen.(5x). In volgorde van geboorte datum:

 1. Louise Margot, roepnaam Lies. (Vernoemd naar haar tante Margot C.L. Slors, onderwijzeres te Waddinxveen en die op 10 febr 1911 overleed. Adv in delpher kranten)
 2. Christine, roepnaam Tien.
 3. Jan Lodewijk. Was kapitein KNIL geworden en kreeg Kruis van Verdienste. (KB 7 juni 1943 nummer 6) Werd 80 jaar oud en overleed 1999.
 4. Anne Marie, geboren tijdens verlof in Den Haag
 5. Peter. (Vertrok later naar de USA)

 

 

 

Ter ere en respect voor hen die vielen en moge de heer Slors en overigen hun eeuwige vrede hebben.

Terug naar boven