Rijkee – Lavell

Iets over de families RIJKEE, LAVELL, PETRUS BLUMBERGER (=Armeens). Deel 1.

Bronnen: Almanakken, KB.nl, Openarch.nl, Krul Antiquariaat, prive archief.

Alle hier getoonde foto’s van de familie Rijkee (Didi) zijn van de website Krul Antiquariaat Photographs afkomstig. Op genoemde website staat vermeld dat de foto’s gedateerd zijn 1934, hetgeen ik zeer sterk betwijfel, aangezien het jongetje dat afgebeeld staat op de foto’s in 1899 geboren was.

Het begon met Willem Rijkee, geboren te Alblasserdam in 1863 (en overleden 1942 Den Haag), naar de kweekschool voor onderwijzers werd gestuurd door zijn ouders (Martinus Rijkee en Annigje Tempelaar), slaagde en naar voormalig Indië trok om er onderwijzer te worden.

Hij kwam aldaar juffrouw Maria Elisabeth Lavell tegen waar hij mee huwde op 28 dec 1896 te Bojolali alwaar hij ook het vak van onderwijzer uitoefende.

Uit dit huwelijk werden onder andere 2 kinderen geboren:

  1. GEORGE MARTINUS RIJKEE (roepnaam DIDI) op 6 jan 1899 te Bojolali en
  2. JOHAN WILLEM RIJKEE op 8 juni 1901 te Batavia. (Over Johan heb ik nadere details geschreven op de pagina Pagina Didi’s Grootouders Lavell. ) Incl. de binding tussen de families Rijkee en Petrus Blumberger.

Geheel volgens de wensen van de ouders volgden beide broers een gedegen opleiding en beiden droegen later de titel van Mr = Meester in de Rechten/Financien…..

George werd Landrechter en Johan werd Inspecteur Financiën.

Van de website van Krul Antiquariaat de volgende foto’s van Didi. (Helaas zijn er geen foto’s van Johan Willem). Ik geloof de datering 1934 van Krul Antiquariaat niet. Didi zal hier hooguit een jaar of 6 zijn en dan zal het circa 1905 moeten zijn.

Hieronder Didi met zijn grootouders Lavell / Frölich.

 

Didi’s grootouders van moeders kant doe ik op een vervolgpagina uit de doeken. Zie Pagina Didi’s Grootouders Lavell.

In Openarch.nl is de studkaart te vinden van Didi en is zijn loopbaan in te zien. Gehuwd met juff Betsij Niermeijer uit Arnhem en welker huwelijk plaats vond op 22 maart 1926.

Ook Didi ontkwam niet aan het leed van de 2de WO en hij werd geïnterneerd. Waarschijnlijk was het huwelijk tussen Didi en Betsij niet meer bestaand, want het viel mij op dat eventuele correspondentie naar een ander persoon (de heer van der Heide te Salatiga) gestuurd diende te worden en niet naar Betsij. De heer Van der Heide was militair apotheker en kwam in 1932 van Palembang naar Salatiga (Soerabajaasch Handelsblad 18 okt 1932). Wat de binding was tussen Didi en de heer van der Heide is mij onbekend. Hoogstwaarschijnlijk goede kennis of buren te Salatiga, alwaar ook Didi resideerde.

De interneringskaart van Didi:

 

Didi overleefde het kamp en het leven ging door en in 1955 vond een aankondiging plaats van de ondertrouw tussen Didi en mevr. Voogel.

In 1942 overleed Didi’s vader te Den Haag en in 1958 overleed Didi’s moeder, mevr. Rijkee geboren Lavell en op de advertentie is de naam van Didi en zijn echtgenote te lezen.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven