Sablerolle, M.

Het graf van MARINUS SABLEROLLE op het kerkhof Kembang Kuning.

 

Hj was te Voorburg geboren op 20 april 1900  uit ouders Marinus Sablerolle en Bertha Scheer en gehuwd met THEODORA WESSELINA VAN RIEMSDIJK te Den Haag op 7 mei 1924.

Marinus Jr. verloor zijn vader toen hij slechts één jaar oud was. en bij het huwelijk van zijn ouders gewettigd. Het noodlot herhaalde zich, want Marinus Jr. verloor het leven in april 1927 en zijn zoon Marinus Johannes Gerardus werd geboren op 5 november 1927.

 

Na het overlijden van haar echtgenoot hertrouwde de weduwe Sablerolle-van Riemsdijk op 8 juni 1929 met de heer Cornelis Anthonius de Vries te Soerabaja. Uit dit huwelijk werd geboren Sylvia Irma de Vries op 8 maart 1931 te Soerabaja. Maar het noodlot sloeg ook dit keer weer toe en wel voor het echtpaar en de kinderen, want de oorlog brak uit en Cornelis Anthonius de Vries werd geinterneerd te Thailand alwaar hij overleed in kamp Tarsao op 19 juni 1943 aan dysenterie. Moeder Theodora werd voor de tweede keer weduwe en zoon Marinus Johannes Gerardus Sablerolle verloor voor de tweede keer een vader.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebebn naast onze Schepper.

Terug naar boven