Verloren familie 3a – Scheltes en Johannes

Verloren Familie

Met de nadruk op de familie SCHELTES / JOHANNES.

Zie ook de pagina VERLOREN FAMILIE DEEL 3. (Onderaan.)

OMWILLE VAN NABESTAANDEN DOE IK HIERONDER NIET TOT IN DETAIL DE GENEALOGIE VERMELDEN.(Sommige gegevens zijn nog niet door mij ondersteund door historische stukken e.d.)

Een groepsfoto waarbij enkele leden van mijn familie aanwezig zijn en enkele leden van de familie Scheltes een foto van een dochter van de familie Scheltes. (De twee dochters Scheltes waren kinderen van Pieter Gerrit Adolph Scheltes.(*20-4-1880 Tegal + 14-1-1921 Surabaya. Hun opa was Gerrit Scheltes.)

 

 

Terug naar de voorouders:

In de midden jaren 1800 waren er 2 heren Scheltes actief bezig op Java:

1) Gerrit Scheltes en

2) Jan Scheltes.

Gerrit was koopman en Jan was eigenaar van de koffie, tabak en cacao onderneming TEGAS in district Boyolali.

Ik heb niet kunnen ontdekken of Gerrit en Jan broers waren van elkaar, maar dat zij familie waren is een ding wat zeker is. Gerrit woonde afwisselend in MOJOKERTO, SURABAYA, JOGJA, TEGAL EN SOLO en Jan was honkvast te TEGAL / GETAS.

 

Gerrit Scheltes *ca 1854 +13-1-1929 Surabaya oud 54 jaar, gehuwd 27-8-1879 met Cornelia Elisabeth JOHANNES

Jan Scheltes, *ca 1853 +1-10-1913 Buitenzorg oud 60 jaar en gehuwd op 6 maart 1880 met Maria Louise JOHANNES ( @3-12-1894 Salatiga), zuster van Cornelia Elisabeth hierboven genoemd. Na overlijden van zijn echtgenote, huwde hij op 14 okt 1899 te Bandung met de wed. R.F. WOUTERS geboren Barentz. (Zie FB van Patrick Wouters)

 

De kinderen van JOHANNES:

 

MACKERTI(e)S/Mackertich JOHANNES * Nor Jugha Isfahan op  22 oktober 1811 (bron oom Armen in archief Den Haag),  gehuwd met Dorothea Wilhelmina Charlotte DE GRAAFF (*10-8-1826 en + 14-11-1884 Surabaya Peneleh graf B890 / BRP11 Ind.Nav.) in 1849 te TEGAL. (Daarom niet verwonderlijk dat er 2 dochters huwden met de Scheltes die daar ook woonden.) Mackertis overleed op 7 april 1871 te Bandjaran Tegal. Dorothea was hoogstwaarschijnlijk een dochter van A.J. de Graaf, die in jaar van geboorte van Dorothea werkzaam was in Tegal als zout pakhuismeester en inner van Rechten. Na het overlijden van haar echtgenoot Mackertis dreef Dorothea de zaken van wijlen haar man voort.(Suikerfabrikant).

 

 

Hun kinderen waren:

 1. Cornelia Elisabeth Johannes  (gehuwd op 27-8-1879 met Gerrit Scheltes).
 2. Maria Louise Johannes (gehuwd 6-3-1880 met Jan Scheltes).
 3. Adolf Jordan Johannes * Rendeng Pati 2-2-1858 + Begraven 23-10-1916 Peneleh Surabaya. Hij huwde Jeanne Pauline Therese van de Riviere op 2-9-1885 Jogja. Zij ligt naast haar echtgenoot begraven en overleed 21 april 1935 te Jogja. (een advertentie in de krant noemt als geboortedatum van Adolf 30-1-1858)
 4. Aram Mackertich Johannes Johannes (+14-6-1921 Surabaya.) Ligt met zijn moeder in graf B890 te Peneleh. Hij huwde Clara Isabella Carolina Jacoba Berghuijs op 1 juni 1865. Aram en vader Mackerties exploiteerden samen een suikerfabriek in de buurt van Cheribon.
 5. Elise Antoinette Johannes *29-4-1870 +19-6-1942 Den Haag.(Vraagteken-staat open of dit waar is). Zij huwde te Semarang met Jean Chretien Henri Swaving op 12 april 1893 te Semarang. Uit dit huwelijk kinderen.

 

Aram Johannes (+14-9-1889) en ligt ook in graf B890 Peneleh. Weet nog niet wie hij was (anno febr 2022).

In graf B890 ligt ook begraven FACO RUDOLF JOHANNES begraven 24-12-1928. Wie hij is heb ik nog niet kunnen ontdekken. Ik vermoed dat hij zoon was van Aram Mackertich.?

Wat ik wel heb gevonden over deze medebegravene in B890 is het volgende:

Krancher.com register begraafplaats zegt: Leeftijd 52 jaar op 24 dec 1928 begraafdatum. Naam FACO RUDOLF JOHANNES. (Zou dus geboren moeten zijn circa 1876). De RA 1877zegt: * Soerabaja TACO RUDOLPH JOHANNES 10 juli 1876. Dus dit klopt, op de schrijfwijze na dan van de naam Rudolph of Rudolf en de naam Taco of Faco.

De RA1903 zegt: Op 5 maart 1902 Inschrijving beschikking Raad van Justitie Soerabaja verbetering geboorte akte, met de doodakte van mevr. Johannes, ingeschreven inhet 2de bijregister 1902. Vraag is: Wie wordt bedoeld met mevr. Johannes???

Akte 90 van film nummer 1357858 2de bijregister zegt: Overleden 23 dec 1928 te Soerabaja en geboren te Soerabaja TACO RUDOLF JOHANNES. Leeftijd oud 46 jaar !!! Dus dan zou deze Taco geboren moeten zijn circa 1882 ??? Er wordt in de RA’s omstreeks 1881-1882-1883 geen geboorte gemeld.

 

 

Ik ga  verder met kind nummer 5: Elise Antoinette Johannes. Zij was een jaar oud toen haar vader stierf. Zoals gezegd: zij huwde Jean Chretien Henri Swaving en zij kregen de volgende kinderen.

MARIE DOROTHEA HENRIETTE, JENNY LOUISE ADOLPHINE, LOUISE, JUSTINE CONSTANCE CATHARINE en JEAN CHRETIEN HENRI Jr. (Zie foto’s onderaan de pagina.)

 

Maar er was ook nog een CORNELIA MARIA LOUISE JOHANNES, geboren te Gloengsing Madioen op 27 aug 1888 en zij was een natuurlijk erkende dochter van Elise Antoinette Johannes, hiervoor genoemd.(Tijdens geboorte was Elise oud 18 jaar).

Cornelia huwde met Willem Johannes Jan Ferwerda te Batavia op 15 nov 1911 en de getuige op haar huwelijk was JAN SCHELTES oud 58 jaar.

 

Wat was er aan de hand, vooraleer de huwelijken plaats vonden?

Uit dankbaarheid tegenover Jan Scheltes, vroeg en verkreeg Cornelia Maria Louisa Johannes naamsverandering aan en heette van achternaam voortaan JOHANNES SCHELTES.

 

En aansluitend komen we op een dame geheten: EUGENIE ELISE ANTOINETTE SCHELTES en op haar overlijdens akte staat genoteerd, dat haar vader was: ELISE ANTOINETTE JOHANNES SCHELTES (???) en dat haar moeder was GEERTRUIDA MARIA GODEE. (??)

 

 1. Verschrijving van de ambtenaar? Onbekendheid van de aanmelders wie Eugenie was? Spraakverwaaring? Vreemde zaken?
 2. Eugenie overleed op 13 mei 1941 oud 48 jaar en was in 1893 geboren.
 3. Cornelia Maria Louise Johannes was de enige die zich mocht noemen Cornelia Maria Louise JOHANNES SCHELTES.
 4. Hoe kan een vader (man) als naam hebben ELISE ANTOINETTE JOHANNES SCHELTES ??
 5. Hoe kan haar moeder zijn GEERTRUIDA MARIA GODEE??? Want Geertruida’s eigen naam was GEERTRUIDA MARIA SOENTKEN en zij was gehuwd met Mr. Everhardus Cornelis  Godee die overleed 25-9-1920 Bandung. (Preanger Bode 24 sept 1920) …….Beide ouders overleden staat er op de overlijdens akte. Godee huwde Soentken in 1901 te London (Bij-register Semarang).
 6. In 1902 krijgt de dertienjarige CORNELIA SOENTKEN toestemming om zich voortaan te noemen CORNELIA GODEE. (www.kb.nl)
 7. Ik heb een vermoeden hoe de janboel op de akte ontstaan is, maar openbaar het niet. Niet nodig. Wel dient erbij betrokken te worden de naam van Prof.Dr. E.C. Godee Molsbergen (Landsarchivaris) en die had een zoon die met Frieda Soentken gehuwd was. Al met al heb ik echter GEEN duidelijkheid genoeg over Elisa Antoinette Johannes Scheltes, want slechts haar dochter Marie Louise mocht deze dubbele achternaam dragen. Elise Antoinette had slechts de achternaam JOHANNES en NIET JOHANNES SCHELTES….Vreemd, heel vreemd.

 

 

 

Eugenie Elise Antoinette Schelter en Carel Joan Hendrik Fuchter kregen een dochter, welke na de scheiding bij de vader bleef. Deze dochter heette ELISE GEERTRUIDA FUCHTER, geboren 10-10-1916 te Weltevreden Batavia. Elise Geertruida Fuchter huwde te Den Haag op 21 mei 1963 met Antonie Paul Hendrik Fransz en dit echtpaar scheidde van elkaar te Den Haag op 29 dec 1964.

 

 

De foto’s van Dorothea en Elise hier vlak boven zijn afkomstig van de website Kwartierstaat Shira Maat op het volgend internet adres: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-maat-brabander/

 

Met dank.

 

Hoe het ook geweest moge zijn: Moge zij allen rusten in vrede.

Terug naar boven