Slag Javazee – deel 3.

Een vervolg van de Slag in de Javazee.

Het betreft mijn broer Cor Boers. Thuis heb ik het op mijn manier herdacht en een poos bij zijn foto gestaan en een gesprek met hem gehad op deze dag 27 febr 2018.

Op 27 febr 2018 werd te Kembang Kuning Surabaya de 76ste Herdenking gevierd. Met dank aan de OGS die het mogelijk maakte. Weinig gelezen hierover in de Nederlandse kranten. De grote sensatie waar de kranten januari 2018 melding van maakten is weer geluwd en voorlopig in de ondersta lade gedeponeerd.

Mijn lokale fotografe en medewerkster Nathallia Fidrawati woonde de herdenking bij en maakte voor mij de onderstaande foto’s, waarvoor grote dank.

 

 

 

 

En zo was de Herdenking anno 2018 weer voorbij en vond de plechtigheid in sobere stijl plaats.

Één en ander omdat er nog steeds geen duidelijkheid is wat betreft de restant botten die ergens op dat kerhof van Brondong liggen te wachten op een fatsoenlijke en eervolle herbegrafenis van de gesneuvelden.

De politici zijn nog steeds druk bezig met oreren en zeikstralen. Zie hierover de pagina Slag in de Javazee deel 1 aan het eind van de pagina.

 

Aanvulling 14 okt 2019: Defensie publiceerde een mededeling over het vervolg van dit trieste gebeuren inzake de verdwenen  scheepswrakken en dat epistel is hier te lezen:

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2019/10/14/nabestaanden-verdwenen-scheepswrakken-geinformeerd

Leuk te weten, dat er een INGETOGEN bijeenkomst voor nabestaanden is gehouden met uitleg over wat er door Defensie allemaal niet of wel is gedaan en wat men nog gaat willen doen etc etc…. 

Leuk te weten, dat de administratie van Defensie m.i. niet geordend is….want…

Leuk te weten, dat ik als nabestaande van Cornelis Boers in de Javazee op 27/28-2-1942 gesneuvelde Stoker Olieman I met Marinenummer 20091 en geboortedatum 20-4-1919 te Bandoeng voormalig Ned. Indië, hiervan niet op hoogte werd gesteld noch werd uitgenodigd om het bij te wonen om daarmede mijn gesneuvelde broer eer en respect te kunnen tonen…

Ik dank u vriendelijk Defensie,  voor uw – naar mijn gesneuvelde broer Cor toe – getoonde minachting/disrespect. Het stinkt in Nederland en de stank is niet afkomstig van uitstoot van fabrieken/auto’s en/of het gieren door de boeren.

How low can you bow of is het How low can you go?

Cor, jij gaf je leven voor Vorst en Vaderland en dit is je dank. Maar, zolang ik leef zal ik jou wel blijven eren en respecteren. Dag mijn broer, tot volgende keer, wherever you are.

Geeft niet hoor Cor, papa die vlakbij je ligt op het ereveld en ikke eren en repsecteren jou altijd. Daarvoor hebben we geen derden voor nodig.

 

Ik zie het voor me:

De hooggeplaatste officier van dit regelgebeuren bij Defensie stapt naar de tiepmiep toe en geeft opdracht om alle nabestaanden een brief te sturen met uitnodiging tot bijwonen over het gebeuren en zegt erbij “Miepje, alle nabestaanden ff een brieffie sturen en kijk even in de lijst van NAW voor de namen en adressen…Maar Miepje, denk erom, Boers krijgt GEEN uitnodiging, want die is lastig en weet meer dan wij en dat gezeik van hem moeten we niet hebben tijdens de te houden  “INGETOGEN” bijeenkomst.”

En Miep zegt: “Okidoki Boss, komt voor de bakker (van de Marine.) ..Als karweitje klaar is, mag ik dan naar huis Boss? ” …

En Boss antwoord: “Ja, ga maar, want er is verder toch geen flikker toe doen. Ik ga vast. Sluit jij af? Doei, tot morgen.”

Einde aanvulling 14 okt 2019.

Terug naar boven