Van Zijl over SBN Doorman

DOORMAN GING NIET MET SCHIP TEN ONDER,

is de kop van een artikel uit de Leeuwarder Courant uit 1982 en geïnterviewde was oud Marineman matroos en later sergeant Willem van Zijl.

Hij was opvarende en overlevende van de Slag in de Javazee 27 febr 1942 en werd opgepikt en te werk gesteld in het krijgsgevangenkamp te Nagasaki en kwam “heelhuids” in Nederland terug, vervolgde zijn carrière bij de Marine en ging uit dienst in 1961 wegens trombose en later enigszins verbitterd met pensioen ging. In de rechterkolom het commentaar van F.C. van Oosten, hoofd Maritieme Historie van de Marinestaf te Den Haag in 1982.

Ik heb dit artikel overgenomen en enkel hier geplaatst uit hoofde van nieuwsgaring en van mijn persoonlijke betrokkenheid bij de Slag in de Javazee, wegens het feit dat mijn broer sneuvelde in die bewuste Slag en voor geen andere reden dan ook. Zelf heb ik totaal geen mening of oordeel van welke aard dan ook over de inhoud van het artikel.

Uit: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 05-03-1982
Klik op het artikel voor een vergroting

De rest van het commentaar gelieve men zelf maar even op te zoeken in de www.kb.nl

Terug naar boven