Verloren familie 7 – J.C. en F. Boers

Deel 7 van de schat aan foto’s en dit keer iets speciaals over mijn overgrootvader Johan Coenradus Boers, de componist en beschermeling van de toenmalig regerende vorst van Nederland koning Willem nummer zoveel.(Moet ik opzoeken.) en iets speciaals over zijn jongste zoon (broertje van mijn opa Julius) Frederik Boers, roepnaam Frits en tevens (gedeeltelijke) opvolger als muziek componist en direkteur afdeling muziek of zoiets van de stad Delft.

 

Voor mijn overopa Johan Coenradus Boers, mijn opa Julius Boers en oudoom Frits Boers. Moge hun verleden voor eeuwig het heden blijven van hun nazaten en familieleden.

 

Hoe een tweetal foto’s uit kunnen lopen tot een kort verhaal over een paar gebeurtenissen van circa 100 tot 125 jaar geleden.

Met dank aan mijn neef WP.

 

Foto 1: Overgrootvader Johan Coenradus Boers. 

 

Op 29 juli 1873 werd geboren te Riouw de oudste zoon van mijn grootvader uit zijn huwelijk met Laura Eleonora Annette Kroesen. Opa was toen nog een controleur klasse zoveel en deze zoon heette Jan Cornelis en was tevens de oudste kleinzoon van Johan C.

Jan Cornelis werd groter en ging naar de Koning Willem III college te Batavia omdat Banjarmasin (de latere standplaats van mijn opa) geen hogere Europese scholen had in die dagen en het was logisch dat Jan bij zijn opa Tiemen te Batavia in woonde. (Opa was inmiddels bevorderd naar een nog verder weg gelegen oord buiten Java en dat was Zuid Oost Borneo.)

Jan was enigszins ziekelijk en was op zijn 18de pas bevorderd naar de 4de klas van de HBS (er van uit gaand, dat men op zijn dertiende de brugklas in ging) en ging een paar maanden eerder naar Nederland dan opa en de rest van de familie in 1899.

Maar het gaat me in dit geval om het volgende:

Overopa Johan woonde in Delft en in Delft was onder andere een fotograaf Henri de Louw werkzaam. Tot 1891 was deze fotograaf woonachtig in het pand aan de Oude Delft nummer 137. Zie onderstaande scans: 1x van Google en 1x van de website Emma Kirchner. Meer weten over deze website? Klik dan HIER.

Foto onder via Google: Oude Delft 137, pand met de bruine deur anno 2014

 

Foto onder: Een stuk verhaal over de fotograaf Henri de Louw.

 

 

En deze beelden van de scans hierboven doen me terug zakken in de jaren 1890 (of eerder), want deze fotograaf stond mijn overopa Johan C. te woord in zijn winkel, toen overopa daar binnen stapte en een portret van zich liet maken. In die tijden was Delft nog vrij dun bevolkt en een ieder kende elkaar wel en ik stel me dan ook voor dat de fotograaf mijn overopa welkom heette en men een gezapig praatje met elkaar aanging. Misschien ook nog wel een kopje koffie erbij en voorzien van een bekend Delfts koekje, het Stipriaantje?

Goed, overopa Johan C liet zich dus portreteren, nam nog een bakje pleur van de fotograaf in ontvangst, ging naar huis en kwam de volgende dag terug om de foto’s op te halen, nam weer een bakje pleur (dacht bij het betalen: Tjeetje, de koffie wordt hier duur betaald, maar zei het niet) en ging naar huis en dacht: “Wat moet ik in hemelsnaam met die foto’s?”…Tja overopa was al oud en was het gladvergeten waarom hij die foto’s liet maken.

Thuisgekomen zat overopa nog steeds met het probleem, zetelde zich neer in zijn kursi males (luierstoel), greep naar een denkbeeldige afstandbediening op het tafeltje naast hem en greep mis, want er was nog geen TV.

Mijn overgrootmoeder Jeanne Julienne bevond zich ook al lang niet meer op aarde en kon hem derhalve niet helpen en oudste dochter Maria Elisabeth Julia (die gehuwd was geweest met kunstschilder Josephus Gerardus Hans) die het huishouden regelde, had het te druk met de dienstbode achter de vodden aan te zitten…. Plots viel zijn oog op een brief uit Indië op het dressoir liggend en afkomstig van zijn kleinzoon Jan Cornelis Boers uit Batavia.

“Eureka” riep overopa Johan, pakte pen, papier en envelop, schreef ook nog  wat op één der foto’s, deed dat ding in de flop met de brief erbij, plakte er een postzegel op, liep langs de fotoshop van Henri de Louw, zwaaide in het voorbijgaan en deed de brief op de post. Zo, dacht overopa nog, de familie ook weer tevreden en vervolgde zijn weg naar de kruidenier om nog enkele dingsigheidjes in te slaan om de avond genoeglijk door te komen.

En zo is het gekomen, dat een oom van me geheten Jan Cornelis Boers in het bezit kwam van een foto van zijn grootvader Johan Coenradus Boers en zie daarvoor de foto hieronder:

Saillant detail foto boven: Er staat m.i. héél duidelijk Henri de Louns en niet Henri de Louw. Een misdruk van de typodinges die de couverts had bedrukt??

 


 

Foto 2: Frits Boers – jongste zoon van mijn overgrootvader en jongere broer van mijn opa Julius.

Zoon Frits woonde ook in Delft en volgde zijn vader’s voetsporen in de muziek en werd in Delft net zo gevierd als zijn pa. Ik heb getracht de juiste datum van de foto te herleiden, maar stuitte op problemen, gelet op de volgende feiten.

Kortom, uit Indië kwamen ook bij oudoom Frits brieven binnen en één ervan was van mijn oom Willem Egbert en tante Pauline met het verzoek om een foto van hun oom Frits.

Nou vooruit, dacht oudoom Frits en toog naar een andere fotograaf te Delft, die toevallig ook al wat van doen had met fotograaf Henri de Louw en dat was in dit geval de fotograaf Johannes van Doorne, die volgens het foto couvert op de Oranje Plantage 19a te Delft zijn atelier had. Ook hier zelfde laken een pak als dat tafereel van zijn pa bij de fotograaf Henri de Louw een paar jaren eerder.

“Ha meneer Boers, hoe gaat ie? Kopje koffie? Koekje erbij? “verwelkomde de fotograaf Johannes van Doorne zijn client.

“Ja, dat zou welkom zijn, want het is buiten knap fris en die verdraaide zoutstrooiers van de publieke werken hebben bepaalde straatjes maar weer eens overgeslagen. Wat een troepie op straat, een mens zou zo maar languit onderuit gaan.” antwoordde mijn oudoom Frits al handenwrijfend, want hij had zijn handschoenen vergeten en onderwijl met zijn booties op de mat stampend .

(Noot: 100 jaar later is het nog steeds knudde met de zoutstrooiers en dat bleek maar weer eens anno dec 2014 alhier te lande.) !!!

 

Parbleu: enige gelijkenis met de Rijdende Rechter mr. Frank Visser uit latere tijden, berust geheel op toevalligheden en kunnen er derhalve geen rechten aan ontleend worden….

 

Volgens de website http://ridderus.nl/hoe-het-begon had fotograaf Johannes van Doorne  – na zijn huwelijk in 1892 – zijn tweede atelier op de Oranje Plantage 19a en ik kan niet vinden wanneer precies het jaartal was van vestiging op dit tweede adres. In elk geval, op de bedoelde website kan men diverse foto’s vinden van dit pand.

Oudoom Frits werd geboren in 1851 te Nijmegen en stierf te Den Haag in 1938. Volgens een stuk in de plaatselijke krant van Delft vierde oudoom Frits op 15 dec 1921 zijn 70ste verjaardag in het lokale gebeuren te Delft onder grote belangstelling en bij dit stukje in de krant werd boven getoonde foto gebruikt.

Hetgeen impliceert, dat deze foto dus in elk geval gemaakt moet zijn in de periode vanaf 1892 tot 1921. De website ridderus.nl vermeldt echter, dat de fotograaf Johannes van Doorne in 1912 naar Davos verhuisde en in 1914 terugkeerde naar Nederland maar zich vestigde te Rijswijk in de panden aan de Heerenweg 19-21.

Zou dus uiterlijk in 1912 deze foto gemaakt zijn (het jaar waarin de fotograaf Nederland verlaat), dan zou oudoom Frits op de foto een jaar of 61 oud zijn geweest.

Oudoom Frits woonde in de laatste jaren van zijn leven te Den Haag in de Ten Hove straat (Statenkwartier Den Haag), alwaar hij in 1936 op 85 jarige leeftijd door een koets (of auto) werd aangereden en in het Rode Kruis ziekenhuis (destijds nog gelegen aan de Sportlaan) belandde, met een paar gebroken ribben en been. Daarna verhuisde hij naar de van Boetzelaerlaan 53 alwaar hij overleed in 1938.

In elk geval: oudoom Frits werd begraven op Nieuw Eykenduinen te Den Haag aan de overkant van Oud Eik en Duinen alwaar zijn broer (mijn opa Julius) 15 jaar eerder in 1923 werd begraven. Ik vraag me af of oudoom Frits na 1923 nog wel eens langs het graf van opa (zijn broer) ging.

In dec 1935 werd opa’s derde vrouw Gerardine van der Meer bijgelegd in opa’s grafkelder. Oudoom Frits is dan al bijna 85 jaar oud en was de laatste jaren van zijn leven blind. Zou hij de begrafenis bijgewoond hebben? Ik vemoed van niet…Blind en december, koud, misschien slecht weer?

Zie ook de pagina Oud Eik en Duinen.

 

Aanvulling 20 febr 2019:

Mij was (en is) nog steeds gedeeltelijk onbekend hoe het precies zat tussen oudoom Frederik Boers en zijn “huishoudster” juffr. Anna Maria Hendrika ZEEGERS. Na eindeloos speuren om iets meer te weten (en niet geslaagd erin) heb ik besloten om datgene wat ik weet, in de aanvulling te publiceren.

Ik vind namelijk dat juff. Zeegers dit wel verdiend heeft om ook een plaatsje in de geschiedenis te krijgen, al was het alleen maar omdat zij toch jarenlang in de aanwezigheid van oudoom Frederik vertoefde.

 

Anna Maria Hendrika Zeegers werd geboren te Delft op 9 november 1866 (15 jaren later na de geboorte van oudoom Frederik in 1851) uit ouders Franciscus Antonius Zeegers en Geertruida van Veen. Het echtpaar huwde te Delft op 3 febr 1864. Vader was afkomstig uit Delft en moeder was van Overschie Rotterdam. Het echtpaar kreeg 5 kinderen en vlak na de geboorte van kind 5 (Petronella Johanna Geertruida *10-5-1869), stierf moeder Geertruida op 1-6-1869. Vader Franciscus Anthonius hertrouwde met Jacoba Francina Mulder in 1872 en hieruit ook meerdere kinderen.

Anna Maria Hendrika werd reeds wees op circa 2,5 jarige leeftijd en de dood van moeder Geertruida bracht problemen met zich mee, want het oudste kind was ook maar pas circa 5 jaren oud. Vader was mandenmaker en kon derhalve niet heel de dag als babysit fungeren. Ik vemoed, dat familieleden een handje hebben meegeholpen. Kortom, Anna Maria ging op 16-jarige leeftijd het huis uit om de kost te verdienen en volgens de adressen inventaris van Delft woonde zij ergens op een kamertje in wijk 5 Oude Delft.

Kortom, hoe oudoom Frederik en Anna Maria met elkaar in kennis kwamen is mij onbekend.

 

Na de dood van vader Johan Coenradus in 1896 verbleef oudoom Frederik nog in Delft totdat hij op 3 mei 1906 zich liet inschrijven te Den Haag alwaar hij de rest van zijn leven verbleef en ook aldaar stierf.

 

Volgens de PK van oudoom Frederik EN die van Anna Maria Hendrika Zeegers, woonden beiden samen 22 jaren lang op de volgende adressen in Den Haag.

 1. 03-05-1906     Falckstraat 2B Den Haag.
 2. 27-03-1928     Rijswijkseweg 506 Den Haag.

 

In 1933 ontstaat er een “breuk” in de “relatie” tussen hen beiden, want op

 • 29-03-1933      Ten Hovenstraat 54 Den Haag komt oudoom Frederik alleen er te wonen, terwijl Anna Maria verhuist op
 • 06-04-1933      naar de van Ostadestraat 612 Den Haag. (Anna Maria verhuist)
 • 21-02-1935      Koningstraat 31 Den Haag. (Anna Maria verhuist)
 • 09-09-1936      Zuidwest Buitensingel 30 Den Haag. (Anna Maria verhuist). Na 1956 heet deze straat Zoutkeetsingel.
 • 26-07-1937      Wouwermanstraat 28 Den Haag (Anna Maria verhuist), terwijl oudoom Frederik verhuist op
 • 19-11-1937      van Boetzelaerlaan 53 Den Haag (Oudoom Frederik verhuist)
  • 27-04-1938      van Boetzelaarlaen 53 Den Haag (Oudoom Frederik overlijdt en Anna Maria houdt grafrede bij de begrafenis.)
 • 01-09-1938      Paul Krugerlaan 243 Den Haag (Anna Maria verhuist)
  • 22-12-1938      Paul Krugerlaan 253 Den Haag (Anna Maria overlijdt.)

Er is me ook één ding niet duidelijk, wat betreft de aantekening op de PK van oudoom Frederik. In de kolom datum inschrijving  staat 01-11-1902 komende uit Delft. Kolom Datum verhuizing (links) staat echter 03-05-1906. Waar verbleef hij dan precies vanaf 1-11-1902 tot 03-05-1906 ??? In 1903 laat oudoom Frederik zijn testament opstellen en als woonplaats schrijft de notaris Den Haag. Zou oudoom Frederik soms al vanaf 1902 op adres Falckstraat gewoond hebben en zich pas op 3 mei 1906 in laten schrijven???? Is oudoom Frederik erachter gekomen, dat hij zich nog niet had ingeschreven op het moment dat “huishoudster” Anna Maria kwam inwonen????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zou Anna Maria Hendrika Zeegers van verdriet gestorven zijn? Immers, in april van hetzelfde jaar overleed oudoom Frederik, waar zij toch een behoorlijk aantal jaren mee opgetrokken was.

Dan rest mij nog een andere openstaande vraag: Neef van oudoom Frederik was de oudere broer van mijn vader zijnde Willem Egbert Boers, die in 1932 in Holland terugkwam met zijn gezin. Het gezin vroeg een foto van oudoom Frederik (zie relaas boven bij de foto van oudoom Frederik), maar waarom is er geen advertentie of iets dergelijks van neef Willem Egbert en gezin  te vinden ten tijde dat oudoom Frederik overleed? Waarom slechts een advertentie geplaatst door Anna Maria Hendrika Zeegers?

Einde aanvullingen 20 febr 2019.

 

Hoe het ook geweest moge zijn geweest etc: Opdat zij in vrede rusten….

Terug naar boven