Verloren familie 5 – foto’s divers

Terug in de schoot van mijn verloren familie – Deel 5.

In de nalatenschap van foto’s zoals bedoeld in de pagina’s hiervoor, vond ik ook diverse foto’s, waarop personen werden afgebeeld, die voor mij totaal onbekend waren.

Ik besloot derhalve te proberen iets te reconstrueren, waarom deze foto’s überhaupt er tussen zaten, omdat het me interessant leek om erachter te komen met wie de familie destijds contacten had en mee verkeerde. Een en ander om een duidelijker beeld voor mezelf te kunnen vormen over die “goeie ouwe tijden”.

Het is me echter niet gelukt, daar ik te weinig aanknopingspunten had. Het enige “vaste” aan deze foto’s is dat ze uit begin jaren 1900 zijn.

Maar ik weet dat er struinders rondgaren op het net, die op zoek zijn naar iets wat zij missen betreffende hun vooruders, oom/tantes en weet ik veel wat nog meer. En misschien, héél misschien komt men hier dan iets tegen, je weet het nooit toch.

Dus nogmaals, ik plaats hieronder de foto’s en weet er echter bitter weinig van, dus als je iets tegenkomt, stel me geen vragen, want ik weet het niet. Zeg alleen maar netjes dank je wel, deel me mede dat je wat gevonden hebt en daar ben ik reuze blij mee, want ik weet wat het is als je zoekende bent.

Foto’s met dank aan mijn neef WP Boers en hou rekening mee met het feit dat de foto’s copy right dragen  en prive bezit zijn.

 

Foto 1: Tennis gezelschap. Hoogstwaarschijnlijk in de Preanger (Bandung/Cimahi) anno 1910/1915

 

Foto 2: Zelfde plaats en jaargang vermoed ik. Mijn oom Willem staat rechts naast de dames met de gezamenlijke parasol. Wie herkent de rest van het gezelschap?

 

Foto 3: Wie zijn de Nederlandse dames? De Indische dame is mijn tante Pauline. De foto is gemaakt te Leiden door atelier Bongenaar aan de Apothekersdijk. Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk de opleiding voor lerares Engelse taal anno 1902.

 

 

Foto 4: Het gaat hier om de persoon rechts. Waarschijnlijk zal deze foto na 1909/1910 genomen zijn, aangezien oom Willem in 1908 slaagde aan de KMA en in 1909 naar Indië terug vertrok.

 

 

Foto 5: Mei 1894 te Leiden HBS.  De bovenste dame is A. Geerts en de dame rechts is J. Vaillant. De dame links is mijn tante Constance…En neen, deze dame Vaillant had niets te maken met de Franse anarchist Vaillant. Het geslacht Vaillant (Hugenoten) is rijk voorzien te Leiden.

 

 

Foto 6 HIERONDER: Op de achterkant staat Ilse Taubert 14 maanden oud. Welk jaar? Circa begin 1900 schat ik in.In elk geval is de foto te Wesel Duitsland gemaakt, Op het net stikt het de moord van de Ilse Tauberts. Kom ook niet bij me aan met het gegeven dat Ilse Taubert de vrouw was Reichsartz NSDAP Dr. Ernst Robert Grawitz, want dat is het ook niet. Deze Ilse Taubert op de foto moet bindingen gehad hebben met Indië, anders was de foto niet aanwezig in de nalatenschap.

Aanvulling d.d. 28 dec 2016.

Een bezoeker van mijn website – de heer Ted van Essen – attenteerde mij op het feit, dat Ilse Taubert wel eens de dochter van Siegfried Tauber en Dien Juta geweest zou kunnen zijn. Ik heb deze mededeling ter harte genomen en de kwestie onderzocht. Trouwens mijn dank aan de heer Ted van Essen voor zijn info.

Als volgt neem ik aan, dat Ilse inderdaad de dochter was van Dien Juta en Siegfried Taubert, aangezien deze foto genomen moet zijn begin jaren 1900 en ….. de moeder van Ilse – ARNOLDINA JOHANNA JUTA – in Leiden woonde alwaar mijn tante Pauline ook woonde en studeerde. Zij moeten dus schoolvriendinnen geweest zijn. Arnoldina (Dien) huwde op 5 mei 1904 met IMANUEL SIEGFRIED LOUIS TAUBERT te Leiden en na hun huwelijk trok dit echtpaar naar Duitsland toe en uit hoode van hun voormalige schoolvriendschap stuurde Arnoldina dan hoogstwaarschijnlijk de foto van de eerstgeboren ILSE op naar mijn tante Pauline. Dit lijkt me een zeer aannemelijke uitleg inzake de foto van Ilse, welke in de nalatenschap van mijn tante Pauline aanwezig was.

Wat nog meer aannemelijk maakt, is het feit, dat Ilse geboren werd 8 febr 1905 te WESEL AM RHEIN en de foto van Ilse is genomen door een fotograaf in WESEL.

Het dient de lezer/lezeres ter informatie dat – alhoewel deze foto van Ilse op deze pagina VERLOREN FAMILIE geplaatst is, Ilse dus GEEN FAMILIE IS EN SLECHTS ALS EXTRA “DECORATIE” DIENT VAN DEZE PAGINA, één en ander uit historisch oogpunt bekeken.

Waarom mijn opmerking hierover? Omdat er een “smet” zit aan de verdere levensloop van Ilse en haar vader in verband met de 2de wereldoorlog en ik persoonlijk daar niet veel van doen mee heb.

Ter extra info: Mijn eerste bewering hierboven inzake het feit, dat Ilse in haar verdere levensloop niets van doen had met Dr. Ernst Robert Grawitz is dus faliekant verkeerd, want zij was later inderdaad gehuwd met deze NSDAP arts.

Op de volgende website kan men meerdere informatie en foto’s zien van Ilse Taubert:

http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=225881

Dan nog het volgende:

Op een hierboven geplaatste foto van een stel jongedames in ruitvorm, staat ook mijn tante Pauline afgebeeld. Naast tante Pauline – links op de foto, dus rechts van tante Pauline tijdens het poseren – is een schoolvriendin welke wel eens de moeder van Ilse zou kunnen zijn geweest, namelijk Dien Juta…als ik tenminste het gezicht goed heb vergeleken met het gezicht op de foto van Ilse met haar moeder.

 

Einde aanvulling 28 dec 2016.

Een afbeelding hieronder van de achterkant waar genoteerd staat: Ilse Taubert  oud14 maanden.

Foto 7: Totaal onbekend. Als ik het juiste jaar zou weten, had ik enig idee, maar helaas. Ik heb een vermoeden, doch kan dit niet staven. Mijn vermoeden gaat in de richting van Mevr. Berlauwt, de 2de echtgenote van mijn oudoom notaris C.P.A. Boelen.

 

 

Foto 8: idem als foto 7 hierboven. AANVULLING 29 DEC 2016. Deze dame zou wel eens Dien Juta geweest kunnen zijn, de moeder van Ilse Taubert – zie hierboven.

 

Foto 9: idem als 7 en 8. Opname in een Duitse studio te Stargard. Burg Stargard te Mecklenburg Voorpommern. Zou het een huwelijksreis geweest zijn? AANVULLING 28 dec 2016: Dit echtpaar zou wel eens Dina Juta en Siegfried Taubert geweest kunnen zijn. Zie verder mijn aanvullend relaas hierboven bij de foto van Ilse Taubert.

 

C’est tout mes dames et messieurs, faites votre devoir et laissez faire aux Dieux; laat het me weten als men iets meent gevonden te hebben. Bij voorbaat mijn dank.

 

Voor meer foto’s en lulkoek klik dan op deze link Deel 6 Mathilde Adrienne Eugenie Verspijck, de verzetsheldin en geboren in 1908 te Semarang.   Jaja, kleinkind van Lt.Gen. Verspijck.

 

Terug naar boven