Verloren familie 3 – Hun kroost

Terug in de schoot van mijn verloren familie – Deel 3.

Opa’s en oma’s kroost – vervolg.

Zoals eerder geschreven, hadden mijn opa Julius Boers en zijn tweede vrouw, mijn oma Cornelia Helena Geertruida Kroesen, de volgende kinderen:

 1. Julius Marinus Theodorus *7 juni 1879 Tanjong Pinang Riouw.(Oma is 25 jaar)
 2. Cornelis Laurens Frederik *5 april 1884 Batavia (Oma is 30 jaar)
 3. Willem Egbert *27 ok 1885  Batavia (Oma is 31 jaar)
 4. Henri Constant *16 juli 1888 Banjarmasin (oma is 34 jaar)
 5. Theodoor Marie Cornelis *15 okt 1889 Martapura (Oma is 35 jaar)
 6. Julia Cornelia *27 nov 1895 Banjarmasin. (Oma is 41 jaar)

Over de kinderen nummer 1, 2 en 6 heb ik reeds eerder iets geschreven op de voorgaande pagina’s – zie het menu links, mocht men het niet meer weten.

De kinderen nummers 4 en 5 heb ik ook reeds iets verhaald en dat is te vinden op de pagina’s “Wie ben ik” en “Mijn ouders”.

Wat me opvalt en opviel tijdens eerdere speurtochten naar het verleden van mijn familie, is het feit, dat er tussen de kinderen 1) en 2) wel 5 jaar verschil is en dat er tussen de kinderen 5) en 6) een verschil is van een jaar of 6. Grondige navorsing echter hebben me niet kunnen overtuigen, dat er misschien een aantal kinderen vergeten is in mijn speurtochten.

Oma huwde op 5 aug 1878 te Batavia en kreeg onder haar hoede de kinderen van opa en zijn eerste vrouw Laura Eleonora Annetta Kroesen, mijn oma’s oudere zus. Dat waren de kinderen:

 

 1. Annetta Juliana *7 sept 1872 Batavia
 2. Jan Cornelis *29 juli 1873 Tanjong Pinang Riouw
 3. Jules *31 aug 1875 Batavia en +28 nov 1875. Het babytje overleefde zijn moeder 3 weken, want opa’s eerste vrouw stierf aan de gevolgen van deze geboorte te Batavia op 3 nov 1875.

Het is waarschijnlijk om de reden, dat oma in de eerste jaren van haar huwelijk na de geboorte van haar eerste kind de stop op de fles heeft gezet. 3 Kindertjes is voor een huisvrouw in de leeftijd van 25 jaar – ook al had zij bedienden – toch een behoorlijke last. En de geboorte van het laatste kind Julia Cornelia zal best wel een geval van “het nakomertje” zijn geweest.

Maar goed, rest me niets anders dan wat meer foto’s en enkele details te vertellen over mijn oom Willem Egbert, kind nummer 3 op de ranglijst van de kinderen van mijn opa en oma.

Foto onder: Oom Wim in het midden, die natuurlijk uit hoofde van zijn leeftijd, zijn twee jongere broertjes wel onder de duim gehouden zal hebben. Oom Wim was per slot van rekening 3 en 4 jaar ouder dan resp. broertje Henri en broertje Theo (rechts-mijn pa). De foto toont overduidelijk dat de kinderen in een verkleedfeestje zitten. Een uitvergroting eronder laat zien dat oom Wim een degen draagt en oom Henri een soort ponjaard. Mijn pa Theo zit erbij, heeft in zijn linkerhand de knop van een gevest beet en snapt er niet veel van…. 😉 De gordijnen van oma werden even snel van de rails afgehaald en dienden als baldakijnen en oma wist er natuurlijk niets van, want die was misschien wezen winkelen of het waren oude gordijnen, kan ook natuurlijk.

En net als een ieder op deze aarde werd ook oom Wim ouder en groter. Hij volgde een opleiding aan de KMA te Breda en werd “soldaat” , maakte kennis met zijn latere echtgenote Pauline Constance Boelen, dochter van notaris C.P.A. Boelen te Sidoarjo en Magelang. Over de notaris heb ik een pagina vol geschreven en is te lezen op “Notaris C.P.A. Boelen”.

Ter opfrissing: Notaris CPS Boelen had onder andere 3 dochters: Pauline Constance, Constance Pauline en Mathilde. Daarnaast had hij 2 vroeg gestorven kinderen (de oudste en de jongste, namelijk Joephine en Adolphe Emile) en na de 3 eerder genoemde zusters was er ook nog Constant Jean.

Hieronder enkele foto’s van mijn oom Willem uit zijn soldatentijd.

Schuin achter de zittende dame en heer in het zwart met witte kraag, staande bij het zwarte scherm. Oom Willem ook in zijn zwarte uniform en ernaast tante Pauline.

Foto onder: Julius Cesar Philippus Rubay Bouman gehuwd met tante Constance Pauline Boelen (2de van links), tweede van rechts tante Pauline Constance en uiterst rechts oom Wim.

Foto onder:

Oom Wim met zoon W.(mijn volle neef) en de foto zal van jan/febr 1915 zijn.

Foto onder: Tante Pauline, neef W, oom Wim en een onbekende met kind. Waarschijnlijk een kennis. Oom Wim werd later Inspecteur bij de NS, na zijn dienstperiode.

 

De diensttijd van oom Wim als Cadet, achterste rij tweede links. Foto dateert van 31 okt 1904 en betreft de KMA Breda.

Voor hen die misschien familieleden hadden in die tijden en plaats, hieronder de namen van de gefotografeerden.

 

Toevoeging 16 januari 2015:

Foto onder (en ik verwijs ook naar de foto hierboven van oom Wim die als Cadet te Breda in okt 1904 vertoefde op de KMA.). Tante Pauline vertoefde ongeveer tezelfder tijd in de tropenzon en had het leven lief. Op de foto samen met haar zus tante Constance en een onbekende kennis/vriendin als geisha’s verkleed en vereeuwigd door de fotograaf C. Johannes op 14 april 1904… Wat een toevalligheden allemaal. Tante Pauline huwt in 1912 (8 jaar na deze datum) met oom Wim en de fotograaf is gerelateerd aan de stam van mijn over overopa Joseph Johannes Amirkhan, die dus de overopa was van mijn oom Wim. Zou men dat geweten hebben destijds???? Tante Pauline links, tante Constance midden en rechts??

Tante Pauline in juni 1904.

Een paar maanden terug in augustus 1903 was tante Pauline samen met haar vader de notaris C.P.A. Boelen nog te Amsterdam. Deze foto zal hoogstwaarschijnlijk als afscheidsherinnering aan de reis naar Amsterdam gemaakt zijn. Zou de notaris op deze reis langs Oud Eik en Duin te Den Haag zijn gegaan? Want 2 jaar tevoren in juli 1901 was de notaris ook in Nederland samen met zijn tweede vrouw Catharina Berlauwt en zij stierf onverwachts tijdens deze reis te Den Haag.

 

Einde aanvulling dd 16 januari 2015.

 

Mijn neef W., de vader van mijn neef WP die mij de foto’s verstrekte. Hij zal hier een jaar of 5 á 6 zijn en dan dateert de foto van circa 1920.

Aanvulling 10 januari 2016: Een klein stukje vervolg over mijn neef W. hierboven. Met toestemming van mijn achterneef W.P. de zoon van neef W. hierboven mag ik de hiernavolgende foto’s plaatsen. Het betreft foto’s van mijn neef W. en nicht L.L. waarvoor mijn grote dank. De foto’s zijn copyright, dus gedraag je!!! Neef W: *Malang 1915 en +Haarlem 2005. Nicht L.L.: *Helmond 1921 en +Haarlem 2010. Het had niet zo mogen zijn; door een oorlog, de naweeën ervan en de diaspora, hebben wij elkaar nooit mogen kennen. Jammer, zeer jammer. Maar het is goed zo, want hun zoon, mijn achterneef W.P. is in mijn leven gekomen. Neef W. vestigde zich als advocaat te Overveen en schreef in 1992 een response op een artikel in het NRC over opa Julius Boers tijdens zijn dienstjaren als Resident te Banjarmasin. De toelichting van neef W. op dit artikel bracht mij pas eind dec 2009 op het spoor van mijn verloren gewaande familie. Was er geen internet geweest, dan had ik heden te dage nog steeds met grote vraagtekens gezeten.

Ter memorie: Neef W. was de zoon van (de broer van mijn vader) oom Willem Egbert Boers (vernoemd naar Lt.Generaal Willem Egbert Kroesen, broer van zijn opa Majoor Hoofdintendant Tiemen Cornelis Kroesen) en tante Pauline Boelen, dochter van notaris C.P.A. Boelen te Magelang. (zie de pagina Notaris C.P.A. Boelen.) Zie ook verder onder op deze pagina.

Nicht L.L. in begin 1940.

Neef W. en nicht L.L. op 29 dec 2002 thuis.

Einde aanvulling 10 jan 2016.

 

Oom Wim 3de van links op de KMA, waarschijnlijk op een oefeningstocht.

 

Vreemd gevoel bekruipt me elke keer, als ik deze foto’s zie. Het is familie waar ik nooit eerder van af wist dan pas sinds voorjaar 2011 en toch lijkt het me alsof ik ze al jaren lang ken.

In de familie schat der foto’s kwam ik ook foto’s tegen, waar geheel toevallig andere familieleden op stonden.

Bijvoorbeeld deze foto:

Notaris Boelen, schoonvader van mijn oom Willem Egebert, zit geheel links op de foto en kijkt niet naar de fotograaf. Zie ook de pagina Notaris Boelen voor nadere bizonderheden over hem.

Maar het gaat in dit volgend stukjes onder,  over de andere personen op de onderstaande foto.

 

 1. Bovenste rij: 1) Sorgdrager (Cavalerie) en 2) de Ridder (Infanterie)
 2. Middelste rij: 1) Notaris C.P.A. Boelen, 2) Annie Scheltes (zus van Corrie en zus van Rosalie), 3) de latere echtgenote van legercommandant Koster, 4) Mevr. Sorgdrager, 5) zuster van mevr. Koster (=derde links).
 3. Onderste rij: 1) Tante Pauline (gehuwd met mijn oom Willem Egbert), 2) Corrie Heijman-Scheltes (zuster van Annie Scheltes) en 3) tante Tilly Boelen (later gehuwd met Barend Strasters – conservator laboratorium Plantentuin Buitenzorg en tante Tilly werd een z.g. buitenkamps slachtoffer in de oorlog.) Omwille van de privacy van nabestaanden, publiceer ik in dit stukje GEEN gedetailleerde achtergronden van genoemde personen. !!!

 

 

Hieronder Rosalia Catharine Scheltes (zus van Annie en Corrie), die huwde met Henri Jules Monod de Froideville en hieruit werd geboren Charles Louis Monod de Froideville op 22 juli 1908 te Semarang, op de foto 17 dagen oud. Charles Louis werd later geinterneerd, zie de interneringskaart hieronder.

 

 

De relatie van de familie Scheltes betrekt zich tot het huwelijk van Scheltes met een nazaat Johannes van de tak van Jordan Johannes (neef van mijn over opa Joseph Johannes)

 

Overige informatie betreffende Scheltes gehuwd met Johannes.

 

 • Gerrit Scheltes huwde op 28 juni 1879 te Tegal met Cornelia Elisabeth Johannes (+Surabaya 13-1-1929 in de leeftijd van 67 jaar). Dit echtpaar had een zoon Victor Alexander Hugo Scheltes geboren te Jogja 15-1-1884. Huwde 1) Rosalie Charlotte Butin Bik en gescheiden. Huwde 2) Adolfina Carolina Aschoff (Weduwe van Martinus Francois Bisch) op 9 nov 1923 te Surabaya.
 • J. Scheltes was gehuwd met M.L. Johannes (+ Salatiga 3 dec 1894) en laatstgenoemde had een zuster Martha Rosalie Johannes die stierf te Semarang op 7 juni 1881 op 15 jarige leeftijd.
 • Willem Johannes Jan Ferwerda + 14-12-1952 Naarden en zoon van Auke en Maartje Driessen, huwde 15-10-1911 met Cornelia Maria Louisa Johannes. Zij kreeg op 10-jarige leeftijd (juni 1898) bij KB toestemming voor naamsverandering om zich voortaan te noemen Cornelia Maria Louisa Johannes Scheltes. Zij was een natuurlijk erkende dochter van Elise Antoinette Johannes (oud 41 jaar) en getuige bij het huwelijk van Ferwerda en Johannes Scheltes was Jan Scheltes.
 • De familie Scheltes was ruim vertegenwoordigd in Indiës oude dagen en bij eventuele belangstelling van het lezespubliek, mag het lezerspubliek dit verder zelf uitzoeken. Daarvoor heb ik ook enkele extra overlijdens advertenties toegevoegd, om het enigszinns makkelijker te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan mijn neef WP en denk erom aub: de foto’s zijn copy-right, dus respecteer mijn familie.

Terug naar boven