Volkeren in Indië

“Vreemde” Volkeren in Indie.

Een hoofdpagina van diverse bevolkingsgroepen in voormalig Indië, niet al te veel geliefkoosd door de toenmalige Europese (ik herhaal: Europese) Ned.Indische regering en door hen ook zéér hooghartig laag geklassificeerd, maar weliswaar zéér benodigd door de regering en het vooral niet willen toegeven of openbaar maken.

Deze groeperingen zorgden voor de inkomsten van Indië en deze groepen zorgden dat het geld in Indië bleef en rouleerde, daar waar juist de Europese regering ervoor zorgde dat het geld richting Negeri Belanda gesluisd werd.  Nadenkertje….10% weet u nog wel? Wie er profijt van had? Masuk kantong op zijn Indonesisch… Zakkenvullen op zijn Hollands.

Voorbeeldje: Welke bevolkingsgroep speelde voor bankier van de Europese ambtenaar en de KNIL soldaat in tijden van nood? Omdat de schepen vanuit Nederland er héél lang over deden of soms helemaal niet arriveerden…. dus waren de gemeentelijke kassa’s kosong.(leeg)

Welke bevolkingsgroep steunde de Europese regering in het klein economisch/financiëel verkeer? Liever gezegd: Op welke groep leunde de regering daar ver weg in de desa’s?… En…er was ook een groep, die met een zak vol duiten zat te lonken naar de toenmalige vorst in dat verre land der blanke duintoppen en bronsgroene eikenbossen….

Van welke groepen kwamen de meeste belastingcenten binnen? De insiders wisten het en hielden bewust het mondje dicht, anders gooide men de eigen glazen in toch?

Dit was het motto:

  1. Ik ben bij de zee geboren en mijn naam is Piet Piraat.
  2. Ik vang vis, eet het vlees en voor het volk blijft de graat.

Dat zijn zo’n beetje vragen die ik onderzocht heb en hier op deze site deels heb gepubliceerd en in mijn prive aantekeningen wat gedetailleerder overpeinzingen heb neergeschreven, uiteraard één en ander gestoeld op historische geschriften zoals boekwerken en kranten artikelen.

Ik heb op deze pagina’s slechts de meest voorkomende volkeren onder de loep genomen, maar er waren er veel waaronder de Portugezen of hun nazaten, (daar is elders al genoeg over geschreven) dus die groeperingen laat ik voor wat het is.

Kortom, surf maar naar de subpagina’s als je belangstelling hebt.

Ach, ik hoor Wieteke op de achtergrond in de 70-er jaren vorige eeuw de jaren zingend aftellen: Ruim 30 jaar is die oorlog nu voorbij. En nog altijd is de strijd niet gestreden.

Anno 2013: Ruim 60 jaar is die oorlog nog steeds niet voorbij.

Wieteke begon destijds te vroeg af te tellen.

En als je het mij vraagt, dan zijn we genoodzaakt te blijven tellen tot we een ons vergaan stof wegen en onze nazaten onze na gedachtenissen bij elkaar van de zoldervloer opvegen en niet meer tellen, want dan is de telmachine in de geschiedeniskoffer opgeborgen inclusief alle telstroken met de getallen van het  jatwerk

Terug naar boven