Voor hen die het leven lieten.

Opgedragen aan leden van mijn familie en die vielen in een zinloze moordpartij genaamd Een Wereldoorlog, zowel in Azie alsmede in Europa.

Een oorlog die in Europa begon, zich uitbreidde onder andere naar Azie en in aug 1945 eindigde, maar in voormalig Nederlands Indie voortgezet werd onder de noemer Vrijheidsstrijd / Bersiap / Politionele Acties of God mag weten welke benamingen die periode aug 1945 – dec 1949 ook kreeg: Het was en bleef een moordpartij ten koste van de levens van soldaten en burgerij, van welke landsaard dan ook en aan wiens kant zij ook stonden.

 

 

Hieronder een opsomming door mij samengesteld inhoudende de namen van mijn familieleden, die vielen en of fysiek/psychisch het slachtoffer werden.

 • Voor mijn vader Theodoor Marie Cornelis Boers, die in gevangenschap te Purwoasri stierf – febr 1944.
 • Voor mijn moeder Beatrix ten Cate, die in gevangenschap te Malang stierf – maart 1946.
 • Voor mijn oom Marius ten Cate, die in gevangenschap te Ngawi stierf 30 juli 1945 – Verdomme 2 weken voordat de oorlog afliep.
 • Voor een oudoom George Frank Victor Gosenson, die onthoofd werd te Bukitinggi op  9 jan 1945.  (http://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/…/1116-gosenson-george…)
 • Voor mijn oom Cornelis Laurens Frederik Boers, die in de nacht van 13 op 14 febr 1945 plat gebombardeerd werd te Dresden door de geallieerden.
 • Voor mijn broer Cornelis Boers, die in de nacht van 27 op 28 febr 1942 plat getorpedeeerd werd door de Japanse zeemacht in de Slag in de Javazee. 
 • Voor mijn oom Edvard Johannes, die eerst zijn diensten mocht draaien aan de Birma Thailand Spoorweg, bevrijd werd en in september 1945 te Surabaya door pemuda’s werd vermoord.
 • Voor mijn oom Henri Constant Boers, die bevrijd werd uit kamp Cimahi, met spoed naar Nederland werd gebracht, in een kliniek werd gestopt en uiteindelijk “los gelaten” werd in de maatschappij in 1948 om als nog een paar maanden later bezweek aan de gevolgen van de oorlog. (De kliniek was een kasteel en werd door de eigenaren verkocht en daardoor moesten alle patienten de hort op.)  
 • Voor mijn neef Siegfried Wolfgang Boers, zoon van oom Cornelis Laurens Frederik Boers, die kapot geschoten werd bij D-Day in 1944. Net als mijn broer Cor, werd hij slechts 23 jaar oud.
 • Voor mijn oudste en jongste zus en een nicht, die slachtoffer werden van de lusten van soldaten.
 • Voor nog 6 andere ooms Johannes die de spoorweg van Birma/Thailand bewerkten en waarvan er twee op doortransport naar Japan werden gezet. Ik weet niet wat er van hen allen is geworden. (Zie de scan hieronder.)

 

Voor hen allen, die slechts hun leven trachten te leven zoals mensen gewoon zijn te doen, doch zij hiertoe niet in staat gesteld werden door een stel beesten van welke rang en orde dan ook. Het waren en bleven beesten en mogen deze gedrochten, die mijn familie doelbewust leed en kwaad hebben aangedaan tot in de eeuwigheid in het hellevuur branden en wegrotten.

 

Hieronder tevens een aantal scans van een deel der slachtoffers van de Bersiap, die te Surabaya het slachtoffer werden van blinde en opgefokte haat van jongeren, die zich vrijheidsstrijders noemden, maar in werkelijkheid gewoon een bende uitschot was. Vochten zij als soldaten, dan kregen zij mijn respect, maar zij waren nog minder dan beesten. Een beest dood slechts om te vreten: zij deden het uit pure waanzin en verdienen geen paradijs maar Sheitan’s eeuwig hellevuur.

 

De scans dient men van links af naar onderen toe en dan weer naar de middenkolom naar onderen toen en dan weer de rechterkolom van boven naar onderen toe te lezen. De namen BEGINNEN DUS OP SCAN NUMMER 4 onder de tekst. !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een deel van de lijst van Thailand spoorweg slachtoffers, zoals die geopenbaard is onder andere via het Task Force Ind.Rechtsherstel. Zie de website: www.tfir.nl die zich geheel belangeloos inzet voor deze slachtoffers (en of nazaten)  en hun eventuele claim op financieel gebied voor geleden schade. Hieraan verbonden en meewerkende personen zijn onder andere mevr. Griselda Molemans, mevr. Sylvia Pessireron, mevr. Anneke van de Casteele en nog vele anderen, waar ik helaas niet de namen van ken, doch natuurlijk net zo belangrijk zijn wegens hun belangeloos aandeel in deze kwestie. Mijn dank aan hen allen.

 

Op deze ten dele genoemde lijst, zijn de namen zichtbaar van 7 familie leden JOHANNES, doch heden ten dage anno oktober 2016, ben ik helaas nog niet in staat om de totale genealogishe relatie ten volle te verklaren. Momenteel ben ik slechts zover, dat ik door middel van bewijsstukken kan aantonen, wie exact oom Edvard Johannes was. Hij was een zoon van Johnny Johannes geboren te Nieuw Julfa Perzie en had een Indische moeder. Daarnaast had hij een broer Mackertich en een zuster Margarid….. De andere oom Eduard (dus NIET EDVARD) heeft in Thailand het leven gelaten.

Dan nog wat: In eerste instantie in 2015 had ik mij persoonljk ook aangemeld als “belanghebbende” met betrekking tot de claim waar het TFIR zich voor inzet. Ik heb mij echter teruggetrokken hiervan om reden, dat ik mijn familieleden die het slachtoffer zijn geworden, respecteer voor en wegens het hun aangedane leed en moge er ooit een Nederlandse Regering geweest zijn, die in het verleden hun taken en verantwoordelijkheden op dit gebied hebben verwaarloosd en of terzijde hebben gelegd: so be it en moge zij dan de morele schuld op hun geweten hebben…. en die schuld is al zo inmens groot;  niet dan Nederland??? Ga je schamen Nederland: Door de eeuwen heen ben je aan het roven geweest en je doet het nog steeds….. 


Voor hen die vielen…Moge zij hun eeuwige rust en vrede hebben… Moge zij allen door anderen nooit vergeten worden.

Terug naar boven