W.M. Joakim Jordan

Ter ere en respect van de heer:

WARTAN MAMIKON JOAKIM JORDAN en zijn familieleden.

Ik verwijs gaarne naar de volgende pagina’s , die met elkaar in verband staan:

JORDAN CARAPIET JORDAN 

OVERIGE FAMILIE JORDAN

DE WEDUWE VAN INDIË GRAF VAN LA VALETTE. (ZIE OOK OP HET I4E)

En toen stuitte ik op enorme problemen, omdat voltallige en juiste gegevens mij ontbreken over deze familie leden van deze tak JOAKIM JORDAN, alhoewel ik via mijn Armeense voorouders gerelateerd ben aan hen.

Kortom:

Er was eens een heer Joachim Jordan, die naar Indie vertrok om er geld te verdienen. Hij huwde/had een relatie met een lokale dame en kreeg kinderen. Wie ze precies waren en hoe het in elkaar stak, ben ik nog niet uitgekomen. Mede doordat men zich niet getrouw en wettelijk meldde aan het loket van de BS om welke reden dan ook. Mocht een voorbijganger iets meer weten, dan gaarne.

Hieronder maar eerst iets over Wartan Mamikon Joakim Jordan aan wie ik deze pagina opdraag en gegevens conform de bronnen NA/OGS. In het burgerleven was hij ambtenaar.

Geboren te Soerabaja op 1 nov 1918 en overleden 29 aug 1943 begraafplaats Bangan Thailand en gehuwd met met de Chinese dame Njao Sien Hwa.

Dezelfde bronnen NA/OGS vermelden dat er op de Britse begraafplaats Kembang Kuning Buiten Erevelden begraven ligt: (Waarschijnlijk dacht men dat hij een Engels staatsburger was of Canadees, omdat er ook Canadese/UK soldaten liggen met de naam Jordan. Op deze begraafplaats was vroeger een apart stuk ingeruimd tbv circa 70 gesneuvelden/slachtoffers van Britse en Canadese oorsprong.)

ADOLF WARTAN MAMIKON JOAKIM JORDAN en BEGRAVEN op 12 april 1945. Geen geboortedatum vermeld door het NA/OGS.

Echter filmnummer 1357859 akte 94 zegt: Overleden 9 mei 1945 te Soerabaja en leeftijd 24 jaar. Hij zou dan geboren moeten zijn circa 1921 en zou dus een jongere broer geweest kunnen zijn geweest van Wartan zoals boven genoemd.

Gebeuren rare zaken in de administraties. De één zegt begraven op 12 april en de ander zegt overleden op 9 mei en waaromop het Britse gedeelte als hij te Soerabaja is overleden. Miscommunicatie tussen de instanties en de toen nog aanwezige Japanse troepen???

Terugkerend naar eerdergenoemde Wartan Mamikon Joakim Jordan en hieronder zijn interneringskaart in welke hij genoemd wordt als WILLEM M. JOACHIM JORDAAN met ouders WARTHAN MAMIKON JOACHIM en de Inlandse vrouw NASIRAH. Correspondentie naar zijn vader wonende aan de Djamboeweg te Soerabaja. (Tambaksarie buurt). Hoe verzint men het?

 

Dan waren er ook nog de tweeling broers

Lucas Wardaan Joakim Jordan en Louis William Joakim Jordan, geboren 9 jan 1915 (!!!!)  te Soerabaja. RA 1916 , bijregister 1915 !!!! (Oudere broers van boven genoemd oorlogsslachtoffer).

Filmnummer 13575858 akte 42 zegt: Lucas overleed 2 maart 1933 te Soerabaja oud 21 jaar (!!!!) en vader was Wardaan(!!!) Manikon(!!!) Joakim Jordan en moeder NASIRAH. 21 Jaar oud, dan zou hij geboren moeten zijn circa 1912 !!! Het is m.i.onmogelijk dat in deze familie 2 zonen binnen 3 jaar exact hetzelfde zijn genoemd door de vader en zeker niet als de overlijdens datums ettelijke jaren na geboorte is. Bij een vroeg gestorven baby zou het mogelijk zijn geweest dat er sprake was van vernoeming van de jongst geborene naar de eerder en vroeg gestorven geborene, maar dat is hier niet het geval.

Het familiegraf van een deel van de familie te Peneleh:

 

JOAKIM JORDAN ( OVERLEDEN IN 1907 – de overl. adv. zegt: “Zijn kinderen en overige familie” en geen namen.) moet in elk geval hun grootvader geweest zijn van de tweeling en oorlogsslachtoffers Wartan Adolf en was Ossanna Ch.M.Jordan hun tante.

Voor Ossanna zie link: DE WEDUWE VAN INDIË GRAF VAN LA VALETTE. (ZIE OOK OP HET I4E)

 

Volgens mij recapitulerend:

 

 • JOAKIM JORDAN (stamvader van deze tak Jordan) uit Nor Jugha komt naar voormalig Indië circa 1872. Krijgt relatie (met lokale vrouw ?? en later 2de relatie met mevr. Landtrecht) en hieruit kinderen waaronder:
  • WARDAAN (WARTHAN) MAMIKON JOAKIM JORDAN,
  • ARMENAK JOAKIM JORDAN (die huwde met Marie Galestin),
  • ARAMAIS JOAKIM JORDAN,
  • OSSANNA CATHARINA MARIA JORDAN. (Mind: Dochters krijgen niet altijd de voornaam van hun vader mee.)
  • En wellicht nog meer. (Zie graftekst boven.)

 

Wardaan (Warthan) Mamikon Joakim Jordan kreeg relatie met de lokale Inlandse vrouw Narsirah en hieruit de eerder hierboven genoemde personen en ook nog hier NIET genoemde kinderen (maar wel in de almanakken te vinden).

En toen was er het archief van Familysearch van personen die opteerden in de jaren 1950/1951 wat gedigitaliseerd werd en daar kwam FERNANDO JORDAN in voor.

Hij opteerde 28 sept 1951 en verklaarde onder andere, dat hij geboren was te Semarang op 21 mei 1904 en dat zijn vader geboren was op 16 okt 1871 te Surabaya.

Kan niet missen: Fernando was (opzettelijk of abusievelijk) abuis wat betreft de geboortedatum van zijn vader, want er was in de Armeense kringen van Surabaya in die dagen slechts één persoon met de familienaam JORDAN jarig op 16 okt en dat was ARMENAK JOAKIM JORDAN die geboren werd op 16 okt 1875 en niet 1871. Hij was dus kleinzoon van Joakim Jordan. Andere bewijsstukken staven mijn bewering.

Fernando vertrok later alsnog naar Nederland en werd te Breda genaturaliseerd op 4 juni 1963 en zijn beroep was – volgens de naturalisatie gegevens – los werkman.

Triest was zijn ontvangst in Nederland:

 

 • 1) De tropenzon vaarwel gezegd en de Nederlandse kou trotserend om in Nederland een beter leven te krijgen. Zou hij zich ook in de schulden hebben moeten steken om zijn huisvesting e.d. bij aankomst in Nederland te kunnen bekostigen incl. de kosten van de overtocht? Zijn opa was genaturaliseerd tot Nederlander op 4 jan 1897 per KB getekend door de toenmalige vorstin van Nederland geheten Emma.
 • 2) De functie van werkbaas Irrigatie werken in de tropen verruild naar de functie van los werkman in het kille Nederland en dat in de leeftijd van 59 jaren oud. Los werkman? Wat houdt dat in? Klusje hier zeulen, klusje daar sjouwen. Knechtje spelen en rotzooi opruimen hier en daar.
 • 3) Fernando verhuisde naar Waalwijk en overleed aldaar in de leeftijd van 65 jaar oud en zelfs de AOW werd hem niet gegund. Een superklein berichtje BS in de Echo van het Zuiden 19 juni 1969 meldde zijn verscheiden. In de oorlog werd ook hij geinterneerd en kwam in een kamp terecht welke hij overleefde. (Zie interneringskaarten NA).

 

 

 

Ongehuwd en geen nazaten. Zou Fernando eenzaam overleden zijn? Thuis? Ziekenhuis? Voor hem speciaal mijn bijdrage hier, omdat hij een verloren nazaat was van een Armeens koopman uit Nieuw Julfa nabij Isfahan Iran, geboren op 13 sept 1841,  die naar Indie trok. Gelukkig heb ik de wereld Fernando laten kennen.

 

Hoe het ook was geweest:

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven