What’s in a name

Johnny Johannes Amirkhan, of What’s in a name of Close Encounters van mensen met Armeniaans, Duits, Nederlands bloed op Indonesische grond.

Mijn over over opa Joseph Johannes had één (jongere) broer en die heette Amir Hovhanes Amirkhan. Deze Amir verbleef ook een aantal jaren te Java Semarang, doch zijn broer Joseph kon hem niet overhalen om zich voorgoed te Java te vestigen. Broertje Amir keerde terug naar Julfa nabij Isfahan in Iran en begon aldaar zijn eigen groothandeltje (Tabak Krenten Rozijnen Constantinopel Basrah) en verdiende er ook een aardig centje mee. Weliswaar niet zoveel als zijn grote broer te Java, maar toch wel aardig wat miljoenen.

Broertje Amir had de volgende kinderen en het gaat in dit artikel over een zoon van de hieronder in dik gedrukte letters Hovsep

 • Hovhanes (Johannes) gehuwd met Marjan.
 • Hovsep (Joseph) *1839, +1902 en gehuwd met Tiroohi (=dochter van Poghos Petrosian)
 • Minas *19-1-1830, + 13-9-1903 Julfa en gehuwd in januari 1854 met Moerasa (=dochter van Arathoon=Harootun  Gerigor  Bablokian). Minas stierf op 13 sept 1903 te Julfa. (Arathoon G. Bablokian was stadhouder in naam van de Shah van de stad  Khorramabad).
 • Petros bleef ongehuwd.
 • Mackertisch bleef ongehuwd.
 • Markar bleef ongehuwd.
 • Elineh gehuwd met zakenman Eliaz Hosaini uit Bagdad.
 • Peri (Mariana) gehuwd met Grigor Nahapetian
 • Yegisabet (Elisabeth) gehuwd met Estepanos Petrosian.

Hovsep’s zoon heette Johnny, geboren te New Julfa/Isfahan op 15 dec 1882 en gestorven te Batavia op 14 mei 1945, nog net niet het einde van de oorlog meegemaakt in Indonesia. Johnny is zelden in de Register almanakken terug te vinden en als hij er in staat, wordt er de vermelding bij geplaatst “z.b.” Lachertje dus, een Armeense nazaat van een behoorlijk roemrijk EN rijk Armeens geslacht en dan zonder beroep? Nope, zijn financiën gingen de staat geen bal aan. Zie foto’s onder.

Volgens een stukje Navorser in de Moesson was deze Johnny gehuwd met Maria Amelia Augusta Heinzelman, dochter van Bernard Alfons Heinrich Heinzelman en Maria Mijnhardina van Weerden Poelman uit Assen….. en er werd een huwelijks advertentie geplaatst waarbij (bijna) dezelfde voorletters B.A. gedrukt werden.

Foto onder bron: Moesson, met excuses voor het dupliceren zonder voorafgaande toestemming.

En op 7 juni 1892 kregen zij een dochter Maria Augusta Amelia Heinzelman, die later dan mevr. Johannes werd.

OK, niets aan de hand toch zou men denken en dat dacht ik in eerste instantie ook, tot ik verder ging pluizen wie nu precies wie was en waarom al die geheimzinnigheden over Johnny in de almanakken ivm de term “z.b.”

En ziedaar, het wonder der “onverklaarbare geheimzinnigheid” stak meteen de kop.

 • Navorser zegt: Dochter van Bernard Alfons Heinrich Heinzelman (met één “n” aan het eind).
 • Navorser zegt: Maria Mijnhardina van Weerden Poelman uit Assen. Klopt, er was een dame die zo genoemd werd, maar dat was zij niet. Wie was dan de werkelijke Marina Mijnhardina van Weerden Poelman?  Zie onderaan de pagina.
 • Navorser zegt: Bernard Alfons Heinrich huwde met Maria Mijnhardina van Weerden Poelman.
 • RA 1891 zegt: Alfred Benno Heinzelmann (dubbele “n”) huwde met Maria Mijnhardina van Weerden Poelman te Batavia.
 • De genealogie van de familie van Weerden Poelman zegt eveneens dat M.M. huwde met Alfred Benno.
 • Dan de almanakken RA1904/1906: Woonachtig te Batavia en werkzaam Hotel des Indes Mevr. de WEDUWE M.M. Heinzelmann geboren van Weerden Poelman.
 • RA 1896/1899 en verdere jaren zeggen: Woonachtig te Bandoeng de pianoleraar B.A. Heinzelmann.
 • RA 1908 / RA 1930 woonachtig te Bandoeng Mevr. de WEDUWE M.M. Heinzelmann geboren van Weerden Poelman.(Overleden na 1930??). Van wie is zij dan weduwe? Van A.B. of van B.A. ?
 • RA 1888/1894 zeggen: woonachtig te Batavia A.B. Heinzelmann.
 • Diverse advertentie in de kranten als volgt: Verloofd 13-5-1890 B.A. Heinzelmann met M.M. van Weerden Poelman, Getrouwd 6-9-1890 B.A. met M.M., kind Maria Augusta Amelia geboren dochter van B.A. en M.M.
 • Diverse advertenties in de kranten als volgt: Pianoleraar en piano’s te koop, vendu 1896, kamers te huur op de volgende adressen te Batavia en jaren: 1888 Gang Zecha , 1891 Berendrechtselaan 139, 1893 Gang Batoetoelis 70, 1895 /1896 Kerklaan 1 t.o. Haantjeskerk, 1897 Sawahbesar
 • Der Herr Heinzelmann kan er wat van en sie suchen es maar verder uit, want hier krijg ik de hikmik van en niet zo weinig ook.

Daarmee terugkerend naar Maria Mijnhardina van Weerden Poelman die volgens Navorser Moesson dan uit Assen geboortig was. Not !!

Het stadje SERANG, circa 90 km westelijk van Batavia gaf de clou om te vinden welke M.M. v. W. Poelman hier bedoeld werd. (Want Noord Nederland stikte van de namen Maria Mijnhardina/Meinhardina van Weerden Poelman.)

Volgende gegevens ontleend van: http://home.kpn.nl/vweringh/takken/Harmen.htm    (H227.21 en volgend)

 1. Hendrik van Weerden Poelman (1816 Groningen – 1879 Rotterdam) huwde op 15-2-1851 te Nieuwe Pekela met Melia Rijtema en zij kregen twee kindertjes;
 2. Maria Mijnhardina geboortedatum onbekend en
 3. Jacobus (Sommige artikelen zeggen Johannes) geboren 27-10-1852 te Veendam die met de handschoen huwde te Batavia met Anna Margrietha Wind. Jacobus was een paar maanden tevoren in 1884 naar Batavia vertrokken als officier kwartiermeester.
 4. Uit dit huwelijk werd onder andere geboren (Maria Mijnhardina’s  neefje) Hendrik van Weerden Poelman in 1890 te SERANG, die later bekend zou worden als mede piloot van de 1ste Intercontinentale vlucht Schiphol Batavia 24-11-1924 en kapitein vlieger was. (Zie berichten over “vijf vingers aan één hand” vliegen.) Meer weten hierover? Zelf googelen dan maar. Hoef niet alles voor te kauwen toch.(Hint: Toestel was een Fokker F.VII  H-NACC)
 5. En wat heeft dat SERANG dan te maken met dit alles? Op de verlovings-advertentie van M.M. van Weerden Poelman en Alfred Benno stond namelijk: Serang als haar woonplaats en Batavia als zijn woonplaats. Ja, nou en? In Serang was namelijk haar broer Jacobus gelegerd, aldus zei Piet Klus. Raadsel opgelost en bewijs geleverd. M.M. was dus met broerlief meegetrokken in 1884 (of apart en later) naar Indië en zeer hoogstwaarschijnlijk bij haar broer en schoonzus ingewoond.

En uiteindelijk zijn we dan terechtgekomen bij mijn oudoom Johnny Johannes,  die met Maria Augusta Amelia Heinzelmann huwde. Wanneer? Circa 1913 moeten zij gehuwd zijn.

De volgende “wapenfeiten” over de nog ongehuwde Maria August Amelia:

 • In juni 1908 haalt zij op 16-jarige leeftijd het diploma Klein Ambtenaar met indicatie “Goed.”
 • In 1909, 1910 was zij klerk te Bandoeng bij de Staatsspoorwegen.
 • In 1911 en 1912 werd zij overgeplaatst naar Soerabaya. het zal me niet verwonderen, dat zij te Soerabaya kennis maakte met Johnny, want Soerabaya was de thuishaven van vele leden Johannes (en aanverwanten).
 • In 1913 zal zij dan gehuwd moeten zijn met Johnny.
 • Hun zoon Edvard wordt geboren op 5 april 1914. Wederom is er iets vreemds in de almanakken: Bij zijn geboorte wordt genoteerd de naam Edward Johannes Heinzelmann, terwijl gewoontegetrouw bij de naam van zijn vader tussen haakjes de naam van de echtgenote werd vermeld: J. Johannes, z.b. (M. Heinzelmann).
 • De geboortes van zoon Mackertich, dochter Rosy en dochter Margarid heb ik (nog) niet kunnen traceren.

Als ik naar de interneringskaart kijk, zie ik dat eventuele berichtgevingen gezonden dienden te worden naar Hr. J. Johannes Polaman – Lawang. De naam Polaman staat voor de naam van een onderneming Polaman nabij Toeren Malang/Lawang.

 

 

 

Foto onder: Zonder beroep, zegt de almanak. Vandaar dit grote huis en aantal bedienden toch?

 

Het neefje van Maria Augusta Amelia Johannes-Heinzelman: (Hendrik) Hein van Weerden Poelman (1890 Serang -1945 auto ongeluk)

In de Indische Navorser – geslacht de Rochemont wordt hij en passant herdoopt in E. van Weerden-Poolman ??? En in het Haarlems Dagblad 20 april 1925 is ie maar een gewone jongen, genaamd Poelman. ’t Is toch wat. Men leuterde maar wat aan.

What’s in a Name?????

 

Het verder verloop van de familie is mij (nog) onbekend. De middelen en bronnen ontbreken mij daarvoor. Wanneer is Maria Augusta Amelia gestorven? En nog veel meer vragen…..

Aanvulling d.d. 15 febr 2021:

Recentelijk heeft het Nationaal Archief de dossiers van de Oorlogsgraven Stichting onder haar hoede genomen en daarin uitpluizende en speurende en zoekende kwam ik het volgende tegen over oudoom Johnny Johannes en verwanten. Met dank aan NA en OGS.

Uit de naspeuringen is het volgende tevoorschijn gekomen:

Zie bijgevoegde scans hieronder:

Oudoom Johnny overleed Djatinegara St. Vincentius op 14 mei 1945. Hij werd begraven op Petamburan en op 9 okt 1951 herbegraven op het Ereveld. Zijn echtgenote oudtante Maria Amelia Augusta Heinzelmann (NIET Hienzelmann zoals de kaart zegt) woonde toen in Surabaya op adres Jl Sumatra 89. Zij is vertrokken naar Nederland volgens de scan maar er staat niet bij wanneer??

 

Het bericht dat oudtante Maria Johannes Heinzelmann vertrokken is naar Nederland. De brief is ook niet gedateerd wat betreft het jaar.

De kinderen van oudoom Johnny Johannes en oudtante Maria Heinzelmann.

Zoon Eduard woonde in 1986 te Utrecht. Zoon Mackertich vertrok naar California en dochter Rosy huwde met de heer Droste en vertrok naar Australia. Over dochter Margaretha (Margarid) wordt niet gesproken.

Wordt eventueel vervolgd met nadere details.

 

Moge zij allen rusten in vrede.

Terug naar boven