Zij die opteerden

Zij die opteerden in 1950/1951.

De verklaringen zijn door FamilySearch vrijgegeven waarvoor dank. Een stukje Indisch verleden is daarmee weer ontsluierd, want velen van hen worden nergens in de historische bronnen vermeld. Ik hoop hen hiermede hun plaats in de geschiedenis te mogen geven…(tekst loopt verder onderaan deze pagina).Een hoofdpagina met circa een kleine 300 pagina’s die ik gewijd heb aan personen/families die in de jaren 1950/1951 opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan sommigen later alsnog naar Nederland vertrokken. (Er zijn in de familysearch nog veel meer opterende families te vinden, doch veel gegevens over hen heb ik niet kunnen vinden. Soms totaal niets als slechts datgene wat zij zelf verklaarden en dan nog een groot vraagteken.

Dus NOGMAALS: Ik heb NIET alle opterenden gepubliceerd.

Ik heb voor zover mogelijk details toegevoegd en of op-aanmerkingen geplaatst bij de verklaringen van de optanten, aangezien ik heb bemerkt dat veel of abusievelijk of wegens onbekendheid of wellicht doelbewust foutieve gegevens zijn verklaard (althans als ik de verstrekte gegevens vergelijk met de mij beschikbare historische bronnen zoals de registeralmanakken, oude kranten Delpher, Wiewaswie, openarch, ogs, nationaal archief, Indische navorsers, IGV, de Calonne naturalisaties website, Krancher dot com en andere niet genoemde bronnen).

Wellicht, dat zoekenden naar hun familie leden en of voorouders wat aan mijn bijdragen hebben en kunnen vinden waar zij op zoek naar zijn.

Nogmaals ter verduidelijking:

  • Ik ga dus op de persoonspagina’s pertinent NIET het hele hebben en houwen van de families uit de doeken doen. Ik plaats hier op deze persoonspagina’s slechts iets of deels van datgene wat betrekking heeft op de personen zelf die opteerden.
  • Waarom? Omdat gebleken is dat deze optie verklaringen een goede bron zijn voor nadere aanvullende details omtrent de betrokken en genoemde families en waar vele genealogische websites deze gegevens missen.
  • Een voorbeeld: In de RA staat bijvoorbeeld wanneer een kind ERKEND is en soms blijkt uit de optie verklaringen, dat het kind veel eerder is geboren dan dat het kind erkend is. Snappez vous?
  • Een ander voorbeeld: Op sommige genealogische websites worden soms kinderen bij elkaar geveegd als zijnde geboren uit één moeder. Uit sommige optie verklaringen blijkt dan dat menig kind een halfbroer of halfzus is met een andere moeder maar wel een eendere vader.

Sommige personen van een familie heb ik samengevoegd, omdat zij bijvoorbeeld broer en zuster waren, vader en kinderen, neef en nicht enz. Voor diegenen die zoekende zijn, is het makkelijker omdat ik de familie verbanden bij elkaar heb gepubliceerd. Men hoeft dan niet elke pagina open te slaan.

Voorbeeld: Familienaam APESTAART met voorletters A. & B. C. Zo één dergelijke pagina duidt erop dat de personen A. B. & C. familie van elkaar zijn.

Succes en ik hoop dat men wat heeft aan mijn publikaties.

Terug naar boven