Bierlee, F.F.

Tere ere van en respect voor enkele personen met de familienaam BIERLEE en met de nadruk op FREDERIK FERDINAND BIERLEE, die opteerde.

De familie BIERLEE was/is groot en ik heb hier NIET de totale genealogie van de familie gepubliceerd. Daar is genoeg over te vinden. Wat ik wel heb gedaan is zijdeling de directe familieleden genoemd, doch ook NIET allen. In Indonesie wonen nog nazaten met de naam Bierlee.

Zijn dossier is (abusievelijk) in het archief verkeerd gearchiveerd en staat onder de familienaam FREDERIK, terwijl er toch duidelijk staat in zijn verklaring dat zijn vader BIERLEE als achternaam heeft…..

 

Op 21 nov 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap te Denpasar Bali FREDERIK FERDINAND BIERLEE en hij verklaarde,

  1. dat hij geboren was te GEMOEH (Troeko Kendal Semarang) op 20 jan 1902,
  2. dat hij te Denpasar woonde,
  3. dat hij werkzaam was bij de N.V. Indonesia Timur te Denpasar,
  4. dat hij ongehuwd was,
  5. dat zijn vader JOHANNES JACOBUS BIERLEE heette en
  6. dat zijn moeder heette WAGINEM.

 

Mijn bevindingen (deels ook al op de wni verklaring geplaatst).

 

Frederik’s vader heette JOHANNES JACOBUS BIERLEE, geb 1 nov 1877 Goendih en overleden 4 okt 1943 Ambarawa, zoon van Martinus Aris Bierlee (*5-4-1845 A’dam + 8-8-1911 Solo) en Suzanna Maria Westenberg (*19-12-1854 Padang + Solo 7-11-1912) en zij huwden 17 nov 1875 in het cultuuronderneming/durp HOUTAANKAP TRISOBO.

Schoonvader van Martinus Aris was Cornelis Westenberg administrateur Houtaankap Trisobo te TRISOBO/ GOENDIH. (Trisobo zuid-oostelijk Semarang en vallend onder district Kendal en tegenwoordig bekend door de Candi Trisobo.

In 1878 advertentie 28 mei 1878 dat:  M.A. Bierlee Java verlaat wegens ziekte en dat zijn gemachtigde C. Westenberg te Solo is.

 

Frederik’s vader Johannes Jacobus Bierlee had tenminste 4 of 5 relaties/huwelijk (voor zover ik het heb kunnen nagaan) en hieruit kinderen.

Eén der zonen werd vernoemd naar zijn vader en heette eveneens Johannes Jacobus Bierlee (junior) geboren te Weleri op 3 nov 1903 (uit moeder?? Ook Waginem? Zoals zijn broer Frederik?) en overleden 3 nov 1983 te Jakarta en hij huwde Gerardine Bierlee (nicht), erkenning Bojolali 9 mei 1903 (RA1911). Uit dit huwelijk van Johannes Jr en Gerardine werd geboren o.a. dochter ALMA AMY BIERLEE (geb 28 mei 1929) die huwde met VICTOR EUGENE FRANSZ (huwelijk op 21 maart 1951)

 

Mogelijkerwijs – ik heb het niet kunnen staven met documentatie – was ook een dochter van Johannes Bierlee jr en Gerardine Bierlee geheten IVONNE EMIE BIERLEE (geb 31-8-1928) en zij huwde JOHANNES MARTINUS HENRICUS VAN RHEE op 8 juli 1848 te Semarang. Ik ben van deze mogelijkheid uit gegaan wegens de tweede voornaam EMIE en AMY en dat zij zusters waren.

 

Hieronder een foto van Frederik’s (en diens broers en zusters) vader JOHANNES JACOBUS BIERLEE en ook scans van zijn dossiers OGS.

 

 

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven