Donkers, F.C.

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam DONKERS en nazaten e.d.

 

Laat ik voorop stellen dat de familienaam DONKERS in de contreien van Klaten veelvuldig voorkomt. Ik heb me derhalve er niet al teveel in verdiept daar anders het end zoek is. Dan kan ik wel aan de gang blijven met al die families. De familie Donkers was ook nauw verbonden met de familie GERLACH te Klaten en eveneens met de familie SMITH aldaar.

 

In dit geval de focus op

FREDERIK CONSTANT DONKERS die opteerde en hij verklaarde,

 

 1. dat hij werkzaam was als Adj.Insp. Politie Purwodadi,
 2. dat hij te Purwodadi woonde Jl Brambangan 3,
 3. dat hij geboren was te Magelang op 7 maart 1915,
 4. dat hij gehuwd was geweest met CORRIE LAMMERDING en gescheiden op 2 mei 1947,
 5. dat hij uit dit huwelijk een zoon had ALFONS FERDINAND geb 20 jun 1940,
 6. dat hij ten 2de gehuwd was met SOEDARMI sedert 1 dec 1949 ten overstaan van de Penghulu van de Mesjid Purwodadi (Mag ik dan aannemen dat het huwelijk niet bij de BS is geregistreerd??),
 7. dat hij uit dit huwelijk 2 kinderen had BAMBANG WINDRADHY AIDID *21-9-1950 en BAMBANG WINANI ALKADRY *30 okt 1951 en beiden geboren op het woonadres Brambangan 3.,
 8. dat zijn vader heette JOHAN FERDINAND DONKERS geb Klaten 31-1-1891 en overleden Pati 29 jan 1931,
 9. dat zijn moeder heette KARINA en dat haar woonverblijfplaats hem onbekend was, omdat zij van elkaar werden gescheiden vanaf het moment van de Japanse inval,
 10. dat zijn opa heette CONSTANT DONKERS geb Klaten datum hem onbekend,
 11. dat zijn oma heette WAGIJAH datum geb en overl hem onbekend,
 12. dat de vader van zijn echtgenote heette SOEROWIDJOJO en de moeder heette BOK (moeder/mevrouw)  SOEROWIDJOJO beiden geboren Magelang.

 

 

 

Mijn bevindingen:

Zijn vader Johan Ferdinand was per 21 juli 1906 tot en met 22 juli 1915 fuselier KNIL – Jogja.

Een oom van hem heette PAULUS CESAR en had een vader die eveneens Johan Ferdinand heette en was eveneens fuselier KNIL – Jogja. Zie openarch.nl

Een neef van hem heette Theophile en was zoon van Paulus Cesar, ook in dienst van het KNIL maar slechts voor een paar maanden. Zie openarch.nl

GHGGraf meldt dat er op de Muslim begraafplaats een paar graven met de familienaam DONKERS aanwezig waren. Juist ja, aanwezig waren. Wellicht zijn ze er anno 2021 nog, maar niet meer herkenbaar.

Het enige graf dat nog in vrij goede staat verkeert is het graf zoals op de scan hieronder genummerd onder 3). De tekst is niet juist en onvolledig. Zie foto van het graf onder deze scan, welke genomen is door de heer ARIE SANTOSO en wiens copyright op deze foto rust. Met dank voor toestaan plaatsen op deze pagina.

 

Ik heb getracht uit te pluizen wie MAS ADJENG (= een adelijke titel) DONKERS was en die overleed op 24 dec 1926. Helaas geen soelaas. Jammer.

Nogmaals: Foto graf is Copyright de heer Arie Santoso !!!

 

Extra info:

Op de website https://oorlogsliefdekind.nl/component/option,com_simplestforum/forumId,2/lang,nl/parentId,828/topic,true/view,postlist/ wordt een oproep gedaan betrekking hebbend op de oudste zoon van Frederik Constant Donkers en het huwelijk met Corrie Lammerding. De oproep wordt gedaan door een kleindochter van Corrie Lammerding. Het betreft het afstaan van zoon ALFONS FERDINAND DONKERS aan de familie omdat mevr Cornelia Donkers geb. Lammerding wegens de oorlogsomstandigheden niet in staat was om voor het kind te zorgen…. oorlogsomstandigheden veroorzaakt door de smerige Jappo’s…..

Hieronder de interneringskaart van Frederik Constant Donkers. Let wel: In zijn verklaring hierboven zegt hij dat zijn moeder KARINA heette en op de interneringskaart staat dat zijn moeder Catharina heette.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven