Doorman, Ch.L.

2 broers DOORMAN, die opteerden en hoogstwaarschijnlijk in Indonesia zijn achtergebleven, althans ik heb geen naturalisatie kunnen vinden.

 

Broer 1 CHRIS LODEWIJK DOORMAN die opteerde en hij verklaarde,

  1. dat hij hoofd administratie afdeling watervoorziening Bogor was en te Bogor woonde,
  2. dat hij te Loeboekpakam geboren was op 13 dec 1899 (RA1901 erkenning op 12-2-1900),
  3. dat hij gehuwd was met YOSHIKI SIM sedert 23 nov 1933 en kinderen had – zie verklaring voor namen en geb.datums/plaatsen,
  4. dat zijn vader geboren was te Utrecht op 18 mei 1878,
  5. dat zijn moeder geboren was te Sukabumi op datum onbekend.

 

Broer 2 WILLEM HENDRIK DOORMAN opteerde en hij verklaarde,

  1. dat hij hoofd was van de afdeling wasserij van de inrichting voor geesteszieken te Bogor en te Bogor woonde (een paar huizen verder dan zijn broer – vergelijk de adressen en huisnummers),
  2. dat hij te Cianjur was geboren op 15 dec 1902 (RA1907 zegt geboren Binjei),
  3. dat hij sedert 16 sept 1947 gehuwd was met Maria Margaretha en kinderen had – zie verklaring voor namen en geb.datims en plaatsen),
  4. dat zijn vader geboren was te Utrecht op 8 mei 1870,
  5. dat zijn moeder geboren was te Parangkuda Bogor op datum hem onbekend.

 

Mijn bevindingen.

Ik heb al heel wat families onderzocht met betrekking tot het opteren en hun achtergrond informatie, maar deze keer is het wel een zeer bziondere trieste situatie en achtergrond van de broers em met dodelijke afloop ook nog van een wel zeer naast familielid van de broers, waar zij in betrokken waren.

Het is ook niet PERTINENT mijn bedoeling om alhier het hele trieste gebeuren neer te plonken, maar ik geef slechts de hoofddetails weer. De oude kranten staan er bol van en wil me meer erover weten, dan zou ik zeggen: gaat uw gang, til uw luie achterste op en bevredig uzelf, eh sorry, ik bedoel uw nieuwsgierigheid.

Wat er verder aan de hand was met de familie zijn niet mijn zaken. Ik meld slechts omdat deze broers vallen in de serie van Opterenden waar ik me mee bezig hou. Ik oordeel dus ook NIET. Wie zonder zonden is werpe de eerste steen en ik zit boordevol zonden, dus…

 

Volgens onderstaande krantenberichten scans was de familie als volgt samengesteld:

Vader was Jan Diederik Doorman en gehuwd met Asmanah Doorman en het gezin had kinderen: Chris Lodewijk, Willem Hendrik en Agatha Charlotte Wilhelmina Doorman.

 

 

De genealogie van vader Jan Diederik Doorman en de geboortedatum werd door de zonen niet conform gemeld. Jan Diederik werd geboren op 8 mei 1876 te Utrecht uit ouders Christoffel Lodewijk Doorman en Alida Jacoba Doorman. (neef en nichtje)

 

De 3 kinderen en de echtgenote werden beschuldigd van het beramen van de moord op Jan Diederik Doorman (resp. hun vader en echtgenoot) en de moord werd uitgevoerd door huurmoordenaars, die het slachtoffer met een mes staken de dood ten gevolge hebbend. Zijn overlijden wordt niet in de RA gemeld.

De huurmoordenaars (4 Inlandse mannen) kregen levenslang en de zonen 15 jaar, de echtgenote kreeg 12 jaar en dochter Agatha werd vrijgesproken; alle straffen onder aftrek van voorarrest. De moord werd beraamd en gepleegd omdat vader Jan Diederik Doorman niet bepaald een nette man was qua gedrag naar zijn familie en buitenstaanders toe. (Volgens krantenberichten dus).

 

Al met al zouden de veroordeelden derhalve dan vrij gekomen zijn:

De zonen 1925 + 15 jaar = vrij 1940.

De echtgenote 1925 + 12 jaar = vrij 1937.

Echter zoon Chris Lodewijk moet tenminste al vóór 1933 vrij gekomen zijn, aangezien hij volgens verklaring in 1933 huwde.

Zoon Willem Hendrik huwde in 1935, derhalve moet hij vóór 1935 vrij gelaten zijn geweest.

Wanneer hun moeder vrij kwam heb ik niet kunnen vinden.

Wat er verder met dochter Agatha gebeurde heb ik ook niet kunnen vinden.

Echtgenote ASMANAH – zo genoemd in de kranten – en volgens verklaringen zonen geboren in de Preanger – was echter volgens sommeige krantenberichten afkomstig uit Sumatra en later met echtgenoot Jan Diederijk pas naar de Preanger vertrokken zijn.

Volgens RA 1917 huwde Jan Diederik Doorman te Pandeglang op 20 april 1916 met de moeder van zijn kinderen, geheten SITI ASMARA (en dus niet ASMANAH.)

Omwille van de privacy van nabestaanden heb ik ook geen al te uitbundige research gedaan en het hier neergeplonkt.

Tot slot 2 scans van de huizen waar de broers destijds woonden in 1951. Uiteraard stevig verbouwd en bebouwd en nog slechts een puntje van een dak herinnert aan die voorbij gegane jaren.

De Jl Cirawingin 28 en 37 te Bogor. De scenes zijn gedateerd van 2019 via Google Vieuw.

 

Nummer 37 is een tandartsen praktijk geworden.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven