Duijshart geb Soenarian, G.A.

Ter ere van en respect voor mevr. DUIJSHART/DUYSHART geb SOENARIAN – en haar familieleden/nazaten.

Zij opteerde en heeft het leed van de oorlog moeten ondergaan, namelijk het verlies van haar echtgenoot en 2 van haar zonen (Eduard en Frits) en de internering aan de Birma spoorweg van een derde zoon (Albert) en zij verklaarde,

 

  1. dat zij geen werk had,
  2. dat zij te Jakarta woonde Jl Cemara 23,
  3. dat zij te Kalibaru Djember geboren was in 1899,
  4. dat zij de weduwe was van GUSTAAF ADOLF DUIJSHART en dat dit huwelijk was ontbonden wegens het overlijden van haar echtgenoot op 20 april 1944,
  5. dat zij geen minderjarige kinderen had,
  6. dat zij de namen van haar ouders niet wist maar dat zij van origine Indonesisch waren.

 

 

Let wel: bij naspeuringen gelieve men rekening te houden dat de naam DUIJSHART ook te boek staat als DUYSHART.

 

Haar echtgenoot was treincontroleur bij de SS en hij was overleden in Japans gevangenschap in de gevangenis  Fort v.d. Capellen op 20 april 1944.

 

De kinderen van het echtpaar waren (en tevens zegt de SAIP dat de plaats van overlijden onbekend is.)

 

Een zoon van het echtpaar EDUARD NICO GEORGE DUIJSHART (DUYSHART) werd eveneens slachtoffer van gevangenschap door de Jappo’s. Overleden Fort van den Capellen op 4 juni 1944 circa 2 maanden na zijn vader. RA jaar aangifte 1945 akte 38 film 1474372 geeft aan dat hij in de gevangenis Fort van den Capelle overleed en dat zijn moeder een Madoerese Christenvrouw was.

 

Wat me opvalt is dat SAIP zegt dat de overlijdensplaats van de echtgenoot c.q. vader onbekend is. DE OGS verklaart dat het Fort van den Capellen is.

Als ik de website Indische kampen bezie, dan staat er over Fort van de Capellen het volgende, n.l. dat het slechts circa 2 maanden in 1942 een kamp was. Waarom zijn vader en zoon dan in 1944 alsnog in de gevangenis overleden? Dan zou dus de verklaring van Indische kampen deels niet waar zijn? Hoe zit het precies? Ik heb het niet kunnen vinden.

 

Een andere zoon die in de oorlog het leven verloor was FRITS LODEWIJK COENRAAD DUYSHART (Duijshart) die direct na het uitbreken van de oorlog al vermist werd.

 

Volgens de website Naturalisaties de Calonne werden:

  • zoon Albert Bernard Cornelis Duijshart te Dordrecht genaturaliseerd op 6 jan 1967, hij overleed Dordrecht 24 nov 2000 en ligt op de begraafplaats Rheeweg te Dordrecht.
  • dochter Petrolela (??) (Petronela) Olympija (??) (Olympia) Antoinetta genaturaliseerd op 10 maart 1967, samen met moeder Lena Soenarian op 6 jan 1967 te Heeswijk.
  • zoon George Benjamin Maurits genaturaliseerd te Amsterdam op 22 april 1968.

 

Wat er met de oudste zoon THEODOOR *aug 1914 is gebeurd in de oorlog heb ik niet kunnen vinden. Volgens een website Ancestry.com huwde hij Anntoinette Jansen en overleed hij te Riau in 1978. (https://www.ancestry.com/genealogy/records/theodoor-duyshart-24-24tsbfb)

Zoon ALBERT BERNARD CORNELIS  heeft aan de Birma Spoorweg moeten werken volgens de website Japanse Krijgsgevangenen.nl (https://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Malay%20camp%20ORS%20nov%201944%20D.htm)

Over de twee jongste broers George (*1924) en Richard (*1927) heb ik niets kunnen vinden wat betreft de oorlog. Te jong destijds of in jongenskampen?

 

Mevr. Lena Duijshart-Soenarian ligt te rusten samen met haar dochter Petronella te Tilburg.

 

Zoon George ligt te rusten Nieuwe Ooster begraafplaats te Amsterdam. Hij overleed jan 1995

 

Zoon Albert en echtgenote liggen op de Rheeweg te Dordrecht te rusten. Op dit zelfde kerkhof ligt ook nog een ander familielid Duijshart.

 

 

De website http://www.brouwertree.com/duijgene9.html geeft meer details over enkele leden familie DUIJSHART met de notatie dat filiatie niet bewezen is m.b.t. Gustaaf Adolf en deze tak.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven