Frederik, P.E.

Op 14 dec 1951 opteerde PAULINE EUGENIE FREDERIK en zij verklaarde,

 

  1. dat zij werkeloos was,
  2. dat zij te Makassar woonde,
  3. dat zij geboren te Makassar 24 juli 1886,
  4. dat zij weduwe was van WILLEM CORNELIS COUTRIER, geb Takalar 8 sept 1883, gehuwd op 16 maart 1907 en Willem overleed 14 sept 1930 Kendal,
  5. dat zij uit huwelijk 5 volwassen kinderen had,
  6. dat haar schoonvader DIEDERIK COUTRIER heette, geb 1836 en overl 1912 Makassar,
  7. dat haar schoonmoeder heette TANDRIE DAENG SANGI (=Tandrie dochter van Sangi)

 

 

Mijn bevindingen:

De schoonvader heette volledig HENDRIK DIEDERIK COUTRIER en huwde de Inlandse vrouw TANRIE op 20-4-1893 (RA1894).

De RA1844/278 zegt: Geboren Makassar DIEDERIK HENDRIK COUTRIER op 15 maart 1843. In 1836 GEEN geboorte gemeld.

MAAR, dezelfde RA1844/279 zegt ook: Geboren te TOPEDJAVA (is district Makassar) op 15 maart 1843 (zelfde datum) JAN DIEDERIK COUTRIER. Hebben we het hier over een tweeling of zomaar een toevalligheid???

RA1843 Bewoners van TOPEDJAVA: G.P. COUTRIER en W.H. COUTRIER. Ik heb niets over deze heren Coutrier met deze initialen kunnen vinden. (Oudere broers van de heer D.H. Coutrier geweest?? )

Volgens verklaring van Pauline overleed haar schoonvader in 1912 te Makassar. Volgens Locomotief 13 mei 1893 ontslagen eervol op verzoek wegens ouderdom de Ondercollecteur te Takalar(Makassar) D.H. COUTRIER. (Toegekend een pensioen vanaf 14 okt 1893 de 1ste klerk te Takalar – Stamkaart ambtenaren.)

Haar echtgenoot Willem Cornelis Coutrier werd erkend te Takalar op 7 jan 1885.(Erkend, dus zal de geboorte datum wel juist zijn geweest.)

 

Typisch dat zij niets over haar ouders vermeldde en ik heb derhalve ook geen info verder.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven