Gabeler, A.

Zie ook de optie van zijn zuster Constance Gabeler.

 

ALEXANDER GABELER opteerde op 24 juli 1950 en hij verklaarde,

 1. dat hij geboren was te Tulungagung op 26 juli 1901,
 2. dat hij te Kupang Timor woonde,
 3. dat hij werkzaam was als Tabib Negeri Iste klas. (Indisch arts in dienst van het gouvernement.),
 4. dat hij gehuwd was met ROSA MARTENS 30 aug 1930 te Soerabaja, geb Grissee op 11 april 1910,
 5. dat hij uit dit huwelijk 4 minderjarige kinderen had, te weten:
  1. Anne Rose Elfride, geb Samarinda 29-4-1932
  2. Hedwig Bregata, geb Samarinda 15 maart 1933
  3. Marguerita Angelige geb Tulungagung 3 mei 1934
  4. Sonja Eleonora geb Masamba 3 nov 1935,
 6. dat zijn vader heette FREDERIK ALEXANDER CONSTANTIJN GABELER en
 7. dat zijn moeder heette BREGATHA RABEN.

 

 

Mijn bevindingen:

Film 1357838 zegt dat Alexander huwde op 10-1-1931 en niet zoals hij verklaarde op 30-8-1930.

Zijn vader Frederik Alexander Constantijn was ambtenaar en diverse plaatsen gestationeerd. Hij overleed 28 aug 1937 te Semarang en was 1) gehuwd met BREGATHA RABEN en was 2) gehuwd met MARIA MAGDHALENA NIJST op 8 nov 1917 te Koedoes. Maria was 1) gehuwd met LJA van Haastert te Padang op 20-11-1906, gescheiden op 8-6-1916 Rembang en 2) gehuwd FAC Gabeler.

Alexander had een zuster geheten BREGATHA GABELER geb Blora 4 juni 1908 (adv krant).

De kinderen van Alexander:

ad I-5a: Anna Rose Elfriede, genaturaliseerd Boxmeer 10-11-1972 en huwde William Walter Bastiaans.

ad I-5b: Hedwig Bregatha, genaturaliseerd 12 jan 1961.

ad I-5c: Marguerite Angelique, genaturaliseerd op ??, gehuwd met Paul Burchard Butter Rüben, overleden Dordrecht 26 april 2005.

ad I-5d: Sonja Eleonora, genaturaliseerd op 29 maart 1962 te Dordrecht.

Alexander’s echtgenote ROSA MARTENS ligt samen te rusten te Dordrecht met haar dochter Marguerite en schoonzoon Paul. Alexander zelve overleed in 1968 te Solo.

 

Moge zij allen hun rust en vrede in alle eeuwigheid hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven