Gabeler, J.F.F. – F.W.F. – E.

Het opteren van:

JEANNE FREDERIKA FLORENTINA GABELER, FRANSJE WILHELMINA FREDERIKA GABELER en ELIAS GABELER.

 

 

Volgens een scan hieronder van een genealogische website (bron vermeld op de scan), waren bovenstaande personen broers/zusters van elkaar. Constantijn verongelukte met het vliegtuig en enkele collega’s op weg van Nieuw Guinea naar Nederland.

 

 

Fransje Gabeler werd genaturaliseerd te Waalwijk op 29 maart 1968 en huwde Edward Brandisz, die een jaar later en enkele dagen haar volgde naar onze Schepper. Edward werd geboren te Pamekasan Madura.

Op de Britse afdeling begraafplaats ligt het graf X81 van mevr. Elise Brandisz geboren Groenewout, die te Soerabaja huwde met Alexander Brandisz. Elise overleed exact op 15 aug 1945 , de dag dat de oorlog eindigde. De OGS heeft haar vermeld. Na het overlijden van haar echtgenoot Alexander Brandisz in 1931 woonde Elise op de Krembangan 21 te Surabaya, waar zij een kamer huurde

Elias Gabeler werd genaturaliseerd op 30 juni 1966 te Nistelrode en was gehuwd met Wilhelmina Parijs, roepnaam Mientje. Elias overleed Uden op 18 sept 1987.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven