Gayet, F.L.

Ter ere van en respect voor de

Familie GAYET EN NAZATEN.

 

Op 19 okt 1950 verscheen voor de rechtbank Bandung de heer FELIX LOUIS GAYET om te opteren voor het Indonesisch staatsburgerschap en verklaarde zijn informatie conform het stuk hieronder.

 

In okt 1950 was hij cipier in de gevangenis Bancuey te Bandung, welker gevangenis heden te dage niet meer bestaat. Hij woonde op deze datum op het adres Jl. Kemuning 14 te Bandung.

Voor de oorlog was hij werkzaam op diverse ondernemingen (Delpher.nl) en was hij gehuwd met DIEN HERMINE PIETERS (* ??) en overleden 17 aug 1937.

Uit dit huwelijk met Dien werden de volgende kinderen geboren:(Conform mededeling op het document).

 

  1. Erina Miranda Gayet * Tegal op 21 febr 1933
  2. Betty Olga Gayet * Brebes 3 juni 1934.

 

Op 26 maart 1947 huwde hij ten tweede met Elisabeth Bergmans en uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

3. Stella Elisabeth Gayet * 12 april 1947 Bandung.

4. Richard August Felix Gayet * 5 maart 1949 Bandung en

5. Sonja Margaretha Gayet * 14 aug 1950 Bandung.

 

Volgens Felix’ verklaring waren de ouders van Felix Louis:

De heer Charles August Louis Gayet en de Inlandse vrouw SEMIE. Zie hieronder de scan uit Roosjeroos, waar ook de 3 andere kinderen van dit echtpaar op staan vermeld. Wellicht waren er meerdere broers/zusters van Felix Louis, doch deze kan ik niet traceren.

 

Ik heb niet kunnen vinden, wat er met de kinderen van Felix Louis uit zijn tweede huwelijk van Felix zelf verder is gebeurd. Zijn zij allen in Indonesia gebleven of zijn zij alsnog later gerepatrieerd? Zie onderaan deze pagina: 2 dochters uit zijn eerste huwelijk zijn naar Nederland gerepatrieerd; Erina en Betty.

 

In elk geval huwde dochter Betsy Olga Gayet met de heer Willem Louis Paché ( Wanneer ?? Waar??) en wanneer is dit echtpaar naar Nederland gerepatrieerd.

(Zie scan naturalisatie hieronder (Bron:decalonne.nl naturalisaties).

Let wel: De bron zegt: geboren 2-6-1935. Felix Louis zegt in zijn verklaring: geboren 2-6-1934.

 

Willem Louis ligt te rusten te Zwolle en was geboren te Weltevreden. Ik heb niets meer kunnen vinden over Betsy Olga Pasche geboren Gayet.

 

Extra info:

In Delpher wordt ook gemeld de verloving van W.L.Pache met Ch. Folkeringa te Batavia op 9 sept 1950.

In Delpher wordt ook gemeld de verloving van W.L.Pache met Peggy Meeng te Batavia. Dagblad Batavia 19-6-1948.

 

Felix Louis Gayet woonde in 1950 Jl Kemuning 14 en tegenwoordig (Google View) ziet het huis er zo uit. Zwaar verbouwd, vernieuwd, doch ergens nog herkenbaar qua vormgeving zoals het vroeger was.

 

Felix Louis Gayet werd ook slachtoffer van de oorlog, doch geen vermelding bij het OGS. Wel in de Japanse interneringskaarten zijn dossier. Zie scan onder.

 

Ik heb geen informatie kunnen vinden waarom eventuele correspondentie gestuurd diende te worden naar Mej. A. Pisanis. Behalve slechts het feit, dat Felix Louis voor de oorlog ook in tegal woonde.

Ook Felix Louis repatrieerde uiteindelijk toch naar Nederland, bijna 6 jaren na zijn dochter Erina Miranda.

 

 

Hoe het ook was en ook is: Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, hun eeuwige vrede hebben naast hun Schepper.

Terug naar boven