Gill, G.Th.

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam GILL, die opteerden en genaturaliseerd werden.

 

Op 16 nov 1951 opteerde GEORGE THOMAS GILL en hij verklaarde,

  1. dat hij medewerker was bij het bedrijf Minahasa Manado,(wat dat ook geweest moge zijn)
  2. dat hij woonde te Pineleng, (editor: een heel mooi gebied Makatete Hills),
  3. dat hij geboren was op 30 mei 1913 te Soerabaja,
  4. dat hij sedert juli 1948 gehuwd was met META HENRIETTE VAN HAAGEN,
  5. dat hij 4 minderjarige kinderen had uit dit huwelijk (zie verklaring voor namen en geb datums),
  6. dat zijn vader geboren was te Surabaya op 20 juli 1880 en zijn moeder was van Indonesische afkomst geboren op??,
  7. dat zijn grootouders afkomstig waren uit Glasgow en Pontianak.

 

 

Mijn bevindingen:

Uit de Ind.Navorscher de volgende scan hieronder.

In de scan hierinder en in de verklaring zitten een paar kleine verschillen in de geboortedatums van de 2 jongste kinderen. George, zijn vader, had een relatie met de Inlandse vrouw KADARWATI.

George zegt in zijn verklaring, dat zijn vader geboren was op 20 juli 1880. De Ind,Navorscher 2004INN zegt dat zijn vader geboren was op 22 juli 1882. Maakt niets uit, as maar gheef gheluid. Ik prefereer de datum van de Ind.Navorscher.

 

 

Johannes Wilhelmus van Haagen was voorheen gehuwd met Francisca Wilhelmina Wustlich op 30 nov 1901 en het huwelijk werd ontbonden op 13 dec 1906 te Solo, waarna hij huwde met Maria Regina Eschweiler te Solo op 10 nov 1907. Ik heb niet kunnen vinden wanneer Johannes overleed, maar in elk geval was Maria in aug 1931 al weduwe. (Krantenbericht waarin zij wordt genoemd als weduwe M.R. van Haagen-Eschweiler.)

Ik weet ook verder niet wat er met het gezin George Gill en Meta van Haagen en hun kinderen geschiedde, maar Meta ligt te rusten in de Larikshof begraafplaats te Rhenen, nadat zij te Wageningen was overleden op de respectabele leeftijd van 90 jr.

 

De kinderen van George en Meta:

George Henry genaturaliseerd te Sneek op 5 jan 1960. Hij overleed te Sneek op 8 juli 2009 liet zijn weduwe, waar hij 44 jaar mee gehuwd was en hun kinderen achter.

James Robert genaturaliseerd te Sneek op 9 aug 1960. Verder niets kunnen vinden.

Ronald Gilbert genaturaliseerd te Den Haag op 1 okt 1962. Hij wordt genoemd als ROBERT GILBERT. Op de Gentengkali school te Surabaya leergang 1955/1956 1ste klas mulo, was een leerling geheten Ronnie Gill. Of het hier dezelfde leerling betreft weet ik niet. Zou kunnen gelet op geboortedatum en leerjaar van de school. “Morfologische studie De Indische stad op Java en Madura 1994 door Ronald Gilbert Gill.” -Proefschrift TU Delft.

Helene Rosemarie. Niets over kunnen vinden. Gehuwd? Naar de USA? Of elders?

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven