Hamar de la Brethoniere, H.D.

Ter ere van en respect voor de familie HUBERT DESIRÉ HAMAR DE LA BRETHONIERE en zijn gezin (en overige familie).

 

Zijn weduwe ROEMINAH HAMAR DE LA BRETHONIERE (Mien Roeminah)  opteerde en zij verklaarde,

  1. dat zij werkeloos was, dat zij te Salatiga woonde,
  2. dat zij weduwe was van wijlen Hubert Desiré Hamar de la Brethoniere,
  3. dat hij (haar echtgenoot) bij in leven zijn gepensioneerd Adj.Onderofficier KNIL was,
  4. dat hij reeds te Thailand was overleden op 3 juni 1943,
  5. dat zij te Purworejo geboren was in 1912,
  6. dat zij sedert 12 april 1939 gehuwd was met Hubert Desiré Hamar de la Brethoniere,
  7. dat zij uit dit huwelijk 3 kinderen had: 1) PIET ADOLF CHARLES* Cilacap 5 maart 1938, 2) FRANS JOZEF *Cilacap 19 aug 1938 en 3) JAN WILLEM *Salatiga 2 juni 1941 en
  8. dat haar ouders geboren waren te Purworejo.

 

Mijn bevindingen:

Mevr. de weduwe Roeminah Hamar de la Brethoniere werd te Leeuwarden genaturaliseerd samen met haar 3 zonen en bij die gelegenheid werd haar tevens vergund om haar naam voortaan te dragen als Mien.

Haar echtgenoot Hubert Desiré Haar de la Brethoniere werd geboren op 30 sept 1896 uit ouders Charles en Mina en trad in 1914 in dienst bij de KNIL.

 

Hij werd geinterneerd en verloor zijn leven in het kamp op 3 juni 1943. (Zie ook aantekening op stamboek hierboven) en heeft een eregraf op Kanchanaburi Thailand.

 

Hieronder van de website stamboom Peijsel een scan van zijn genealogie. Ik heb op de scan mijn bevindingen geplaatst.

 

Bij zijn zuster Jeanne Stephanie op de scan hierboven heb ik een aantekening geplaatst bij haar overl.datum welke op de scan niet juist is. Zie scan overlijdens akte hieronder.

 

Jeanne was onderwijzeres ELS en had diverse standplaatsen, waaronder Makassar, Malang, Blitar, Surabaya. Op 15 mei 1933 tot 13 juni 1934 ging zij voor 11 maanden met groot verlof naar Nederland. Zij bleef ongehuwd. Ik zie de naam staan CARON waar zij vanaf 23 maart 1934 tot 13 juni 1934 bij inwoonde. De familie Caron is verwant aan de familie Hamar de la Brethoniere sedert de jaren 1830. (Bron Ind.navorsers)

 

Alexander Ernst Hamar de la Brethoniere huwde later met Anna Wolff en dit echtpaar kreeg kinderen.

Van hun oudste zuster Marie Christine heb ik niets kunnen vinden, behalve het volgende:

Op 25 april 1886 werd erkend MARIE CHRISTINA HAMAR DE LA BRETHONIERE te Salatiga (RA1890).

In het algemeen moet ik vermelden dat diverse genealogische website veel onderlinge verschillen vermelden in hun berichtgevingen over eendere personen Hamar de la Brethoniere en men weinig bronnen vermeldt.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid, hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven