Hase, R.O.L.

Ter ere van en respect voor het gezin

REINHARD OLIVIER LEOPOLD HASE &

echtgenote MABEL LASEUR en hun kinderen en overige familieleden.

 

Op 20 dec 1951 opteerde REINHARD OLIVIER LEOPOLD HASE en hij verklaarde,

  • dat hij handelaar/koopman was,
  • dat hij te Pontianak woonde,
  • dat hij geboren was te Lebong Tanday (Bengkulen) op 18 dec 1908,
  • dat hij gehuwd was met MABEL LASEUR, geb Bengkulen op 15 jan 1916,
  • dat hij uit dit huwelijk 2 kinderen had, nl 1) Helena Theodora geb Singkawang 18 jan 1947 en 2) Leopold Freddy geb Pontianak 3 dec 1949,
  • dat zijn vader heette PAUL ALEXANDER REINHARD HASE geb Duitsland 23 maart 1872 en overleden Sibolga 24 maart 1935,
  • dat zijn moeder heet MARIA THEODORA MASTHOFF geb Pengakon Martapura (ZO Borneo) op 3 maart 1879 en d.d. nog leefde en woonde te Kebajoran Jakarta.

 

 

Mijn bevindingen:

 

Bat. Nieuwsblad 25-5-1937: Huwelijk op 19 mei 1937 te Batavia R.O.L. Hase en M. Laseur.

Reinhard heeft zijn vader slechts één jaar vanaf zijn geboorte mee mogen maken thuis in het gezin, want zijn vader Paul was sedert 1909 niet meer thuis (wonend/verblijvend/elders in den lande met onbekend adres), aangezien dit staat in het vonnis tot echtscheiding ingediend/geëist door zijn moeder Maria Theodora Masthoff.

 

Zou Reinhard later alsnog toch wel weer contact hebben gehad met zijn vader Paul? Aangezien hij wel weet te verklaren dat zijn vader in 1935 te Sibolga is overleden. Moet haast wel, gelet op onderstaande informatie uit de Delpher.

In 1931/1932/1933 was er een koopman R. HASE te Sibolga die geneeskrachtige kruiden en medicijnen verkocht. (Diverse advertenties Delpher)

In 1930 vestigde zich op de Salembalaan 7 te Batavia de heer R.O.L. Hase. (BS Batavia)

In 1928 was woonachtig te Buitenzorg op adres Rijswijk 14 de heer R.O.L. Hase. (BS)

In 1929 vestigde zich te Batavia de heer P.A.R. Hase (Reinhard’s vader) komende van de Krekot 18 te Sibolga. (BS Batavia).

 

Reinhard’s moeder Maria Masthoff en zijn vader Paul Hase huwden te Bandoeng 28 nov 1906 (volgens dagvaarding) en op 8 okt 1907 kregen zij hun eerstegeborene BERNARD WALTER ALEXANDER HASE geb Rejong Lebong Bengkulen.

Moeder Maria moet een dochter geweest zijn van de Ass.Resident  EVERT BAREND MASTHOFF (1848 Delft – 1930 Den Haag) die in Banjarmasin werkzaam was en gehuwd op 6 aug 1875 met MARIA THEODORA TOOROP (Geb. 18 okt 1857 Bagelen en Overl 23 aug 1913 Den Haag). Zij was dochter van de Ass.Res. Toorop.

Evert Barend kwam aan in de voormalige kolonie in 1874 en eindigde zijn carriere als ass. resident van Banjarmasin. (Opm: Het internet staat bol van verkeerde info op genealogisch gebied over dit echtpaar, bijvoorbeeld dat Evert en Maria huwden in 1884 en meer van dat soort nonsens.)

Na het overlijden van zijn echtgenote Maria Theordora Toorop in 1913 hertrouwde Evert Barend Masthoff met Romina Anna Broekhuijzen.(Openarch overl.akte Evert 1930)

Maria’s geboorte wordt NIET gemeld in de register almanakken, maar wel de andere kinderen, die allen dezelfde geboorteplaats hebben. Haar geboortedatum ligt tussen de datums van de kinderen Andrienne (1878) en Jacoba (1880).

 

Reinhard werd geinterneerd.

 

Reinhard was voorheen bij de KNIL. Op de scan hieronder heb ik een aantekening geplaatst dat hij per 9 mei 1928 uit dienst ging nadat hij bij de kaderschool Magelang geplaatst was op 25 aug 1925

 

Ik heb getracht de achtergronden van echtgenote MABEL LASEUR te ontcijferen/ontdekken/uit te pluizen, doch ben er niet uitgekomen, alhoewel de familienaam LASEUR niet onbekend is.

Mabel heeft haar roots te Bengkoelen en de familie van 2 bekende zusters LASEUR uit de TV- en toneelwereld hadden hun roots in Kota Radja Atjeh een stuk noordelijker. Ik heb het verder niet uitgeplozen.

Ik weet ook niet of Reinhard en zijn gezin in Indonesia zijn gebleven en of zij later alsnog weggegaan zijn. Niets te vinden in Naturalisaties.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven