Jacobs, W.

Op 24 okt 1950 opteerde WILLY JACOBS en hij verklaarde,

 

  1. dat hij geboren was te Benkulen op 14 okt 1908,
  2. dat hij werkzaam was als werkbaas Dienst Openbare Werken Balikpapan,
  3. dat hij gehuwd was met SIDONIA BASTIANA LASUT geb Surabaya 11 dec 1923 en uit huwelijk  de NOG MINDERJARIGE kinderen 1) Frans Bernard Johannes *Balikpapan 17 febr 1947 en 2) Martha Adriana Emma Annie *Balikpapan 23 mei 1950,

 

Mijn bevindingen:

Willy werd geinterneerd en de kaart vermeldt dat zijn vader heette WILLEM FRANS KAREL JACOBS (*6-1-1878 Benkulen) en gehuwd (RA1913 op 5-6-1912 Padang) met HELENA MAGDALENA LONDT (erkenning 25-9-1884).

Zijn vader WFK was commies op het Controleurs kantoor Palembang o.a. en ging in 1924 met eervol pensioen op eigen verzoek.

Zijn moeder Helena Magdalena overleed op 1 maart 1956 te Jakarta. (Javabode Jakarta 6-3-1956). Uit de advertentie blijkt dat Willy dus tenminste nog een broer/zuster of meerdere had.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven