Jagt, van der. B.F.

Ter ere van en respect voor de heer Bernard Ferdinand van der JAGT, die opteerde maar eigenlijk nog meer in het bizonder voor zijn moeder mevr. ROLVINE JOSINE CAROLINE LAUTENSLAGER.

 

Op 6 okt 1951 opteerde BERNARD FERDINAND VAN DER JAGT en hij verklaarde,

 

  1. dat hij Ajd.Direkteur was van de SF PANGKA en dat hij woonde in het Capitol hotel te Makassar,
  2. dat hij geboren was te Jogja op 24 juli 1906,
  3. dat hij gehuwd was met 2) JULIA ELISABETH DAGEVOS, geb Sragen 23 juli 1920 en dat het huwelijk plaats vond te Kediri op 17 dec 1941,
  4. dat hij voorheen gehuwd was met 1) WILLY VAN DER ZIJL geb Sidoarjo 17 jan 1917 en dat het huwelijk plaats vond maart 1935 en echtscheiding volgde in het jaar 1935,
  5. dat hij bij zijn eerste en voormalige echtgenote 2 kinderen had die aan hun moeder werden toegewezen,
  6. dat hij uit het tweede huwelijk 4 kinderen had, te weten 1)Bernard Rudolf *Kediri 13 juli 1942, 2)Adrianus *Makassar 24 okt 1947, 3)Eveline Julia *Makassar 21 okt 1948 en 4)Harry *Mowone Kolaka 4 juni 1950,
  7. dat zijn vader heette MAARTEN WILLEM VAN DER JAGT geb Den Haag 17 nov 1871, overleden 1934 te Den Haag. (Zoon Bernard gaat de fout in. RA1872 zegt: Geboren te Jakarta 17 nov 1870).
  8. dat zijn moeder heette ROLFINE JOSINE CAROLINE LAUTENSLAGER geb JAKARTA 14 mei 1884 en reeds overleden te Ambarawa sept 1945. (Ook hier gaat zoon Bernard de fout in. Moet zijn: Makassar 15 mei 1881)

 

 

Mijn bevindingen:

Sowieso heb ik bemerkt dat er een aantal verschillen zit in de gegevens zoals door Bernard verklaard en de gegevens die ik vond op de site van de familie Lautenslager en de andere bronnen.

 

Bernard Ferdinand werd geinterneerd en zijn kaart vermeld dat zijn vader Maarten Willem heette en zijn moeder JOSINA CAROLINA zonder achternaam.

Volgens de website Geni.com/van de jagt overleed Bernard Ferdinand van der Jagt te OSS in 1967 door een verkeersongeval.

Zijn tweede echtgenote Julia Elisabeth Dagevos werd geboren 23 juli 1920 en overleed Nijmegen 15 juli 1965; zij was een dochter van Jan Bernard Dagevos (1877 Kediri-1944 Kediri) en Djoemirah (1881-1944 Kediri). Bron https://www.genealogieonline.nl/familiekring-koppenol-van-starkenburg/I287036.php    In de database van de OGS wordt Jan Bernard Dagevos niet genoemd als oorlogsslachtoffer alhoewel overleden te Kediri in 1944. (Kamp ??)

 

Nu dan iets meer over mevr. ROLFINE JOSINE CAROLINE LAUTENSLAGER, de moeder van Bernard Ferdinand van der Jagt.

RA1882 zegt: Geboren op 15 mei 1881 te Makassar ROLVINE JOSINE CAROLINE LAUTENSLAGER.

Bernard zegt: Geboren JAKARTA 14 mei 1884 en naam ROLFINE.

NA/OGS zegt: Geboren Makassar 15 mei 1887. En de OGS zegt dat haar naam KOLVINE JOSINE CAROLINE LAUTERSLAGER (met een “r” in plaats van een “n”) is.

Gemeente Amsterdam is wijs en houdt zich op de vlakte en zegt “Geboortedatum onbekend” en denkt: Suchen sie es maar aus ja. maar volgens ons heet zij KOLVINE….. tststst….

Hoe tog dese Leo? Wat wil je later tog worden Leo als je niet oplet en je niet je best doet? Niet mijn woorden, maar die van Leo Spel in zijn bekende Krontjong lied.

 

 

 

 

 

Ik klamp me vast aan de register almanak en de familie Lautenslager website en respecteer de moeder van Bernard Ferdinand van der Jagt als zijnde mevr Rolvine Josine Caroline Lautenslager, geboren op 15 mei 1881 te Makassar en ook omdat de huwelijks advertentie zegt:

ROLLY (van Rolvine afgekort en niet van Kolvine) LAUTENSLAGER gehuwd met M.W. van der Jagt

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven