Keuchenius, B.Th.

Ter ere en respect voor enkele leden van de familie KEUCHENIUS, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap.

 

Op 21 dec 1951 opteerde voor de rechtbank te Buitenzorg(Bogor) en koos voor het Indonesisch staatsburgerschap,  de heer

  • BRUNO THEODORUS KEUCHENIUS , mede namens zijn gezinsleden en hij verklaarde, dat
  • hij hoofd was van de cultuur onderneming TJISARUA ZUID,
  • hij woonachtig was te Tjisarua Tjiawi Bogor, (Cisarua Ciawi Bogor tegenwoordig)
  • hij geboren was te Bandung op 31 maart 1921,
  • hij op 8 april 1946 gehuwd was met CORNELIA CONSTANCE VAN GRONDELLE,
  • uit dit huwelijk 3 kinderen had (op de datum van opteren), te weten Elisabeth Barbara *13 juni 1947 Bandung, Hinne Theodora *22 jan 1949 en Theodoor Eugene Bruno * Bogor 4 juli 1950. (Webmaster: Na datum optie dec 1951 kreeg het echtpaar nog meerdere kinderen, in totaal 4 dochters en een zoon Theo – zie helemaal onderaan de pagina).
  • zijn ouders waren: Theodore Eugene Bruno Keuchenius gehuwd met Hendrikje Penninga.

 

 

Het gezin Keuchenius vertrok uiteindelijk toch naar Nederland en verkreeg via naturalisatie het Nederlanderschap op 16 mei 1968 alwaar het gezin te Den Helder woonde en Bruno werkzaam was als gemeente ambtenaar.

https://naturalisaties.decalonne.nl/index.php?tablename=naturalisaties&function=details&where_field=Persnr&where_value=6827

 

Hieronder een foto anno jan 2022 van de thee plantage Cisarua Bogor alwaar de heer Keuchenius destijds werkzaam was. Ik vermoed dat de heer Keuchenius best wel vaak dit paadje heeft bewandeld in verband met de werkzaamheden.

 

Wie was Bruno Theodorus Keuchenius?

Zie zijn foto hieronder van de site van Indische Bikken. Geboren te Bandung 31 maart 1921 en overleden Den Helder op 21 sept 2004.

 

 

Hieronder de genealogie van Bruno Theodorus Keuchenius via de site Indische Bikken. Als zoon genoemd van het echtpaar Theodore Eugene Breton (Theo) Keuchenius en Hendrikje Penninga. (Zijn vader Theodore Eugene Breton Keuchenius overleed te Bandung in 1957)

 

 

Hieronder de genealogie van zijn moeder Hendrikje Penninga. Eveneens van de site Indische Bikken.

 

Hieronder de huwelijksfoto van de ouders van Bruno Theodorus Keuchenius.(Site Indische Bikken). Theodorus Eugene Breton Keuchenius  en Hendrikje (Hinne) Penninga.

 

Hieronder een foto uit circa eind 1947 van Bruno Theodorus Keuchenius en echtgenote Cornelia Constance van Grondelle en hun eersteling Elisabeth (*juni 1947). De foto hieronder heb ik software matig een beetje gecorrigeerd, omdat de originele foto een grote bruine vlek vertoonde op het gezichtje van de kleine Elisabeth.

 

Volgens het RKD:

Cornelia Constance Keuchenius geboren van Grondelle was schilderes.

 


 

Op 17 febr 2022 antwoordde de heer Theo (Theodore Eugene Bruno)  Keuchenius, zoon van Bruno Theodorus) , op een draadje Hans Goedkoop op het I4E.

Hieronder zijn melding.

 

Van bovenstaande scan heb ik de naam/woonplaats en tel. gegevens van de heer Keuchenius verwijderd.

 

Naar aanleiding van het antwoord van de heer Keuchenius op het artikel Hans Goedkoop, nam ik telefonisch contact op met de heer Keuchenius en vroeg of hij in het bezit was van de optie verklaring. Op zijn ontkennend antwoord verstuurde ik derhalve de heer Keuchenius een kopie van de optie verklaring toe.

De heer Keuchenius bedankte mij ervoor en bevestigde dat het gezin in 1963 asiel had aangevraagd en na enkele jaren ook gekregen had,  te Nederland. Het gezin vertrok uit Indonesia omdat de doktoren aldaar, mevr. Keuchenius – van Grondelle,  niet in staat waren om een goed genezingsproces toe te dienen en het gezin werd aangeraden om of naar Europa of naar de USA dienden te gaan voor een eventuele betere behandeling/genezing. Het werd dus Nederland (op een niet standaard en gangbaar wijze werd de reis ondernomen)  alwaar reeds familie woonde.

 

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven