Klein, Ch.M.

Ter ere van en respect voor diverse personen met de familienaam KLEIN, die opteerden en genaturaliseerd werden en enkelen oorlogsleed ondervonden.

Ik heb bitter weinig kunnen vinden en heb veel openstaande vragen, doch heb er geen antwoorden op kunnen vinden in de beschikbare bronnen. Desondanks verdienen zij ook een plaats in de Ned. Indische geschiedenis en hopelijk heeft mijn kleine bijdrage enig nut voor de eventuele nazaten die zoekende zijn naar hun voorouders en of familieleden.

 

Ad I)

Op 20 dec 1950 opteerde CHARLOTTE MATHILDE ZACHARIAS VAN DEN BOS (Zacharias van den Bos als familienaam in totaal) geboren KLEIN en zij verklaarde,

 

  1. dat zij geboren was te Surabaya op 7 dec 1876,
  2. dat zij weduwe was van CORNELIS HENDRIKUS ALEXANDER ZACHARIAS VAN DEN BOS, geb Aceh 6 april 1872,
  3. dat zij gehuwd was te Tjilatjap 27 juli 1894 en dat haar echtgenoot overleden was te Tjilatjap circa 1924,
  4. dat zij uit het huwelijk 4 meerderjarige kinderen had,
  5. dat zij geen gegevens had over haar vader,
  6. dat haar moeder heette DOROTHEA ZACHARIAS, geb Tjilatjap op ?? en overleden Tjilatjap in 1923.

 

Mijn bevindingen:

Een grote puzzel, want:

RA 1897 zegt: Gehuwd 10 juli 1896 CHARLOTTE MATHILDE KLEIN met CORNELIS HENDRIKUS ALEXANDER ZACHARIAS (zonder “van den Bos”) te Tjilatjap. (Verschil in datum en achternaam met haar verklaring.)

RA 1899 zegt: Geboren 6 april 1869 te Tjilatjap CORNELIS HENDRIKUS ALEXANDER ZACHARIAS (Verschil met haar verklaring de geboorte datum en geboorte plaats en achternaam.)

Ik heb nergens een naamsverandering of toevoeging “van den Bos” kunnen vinden.

Bron Openarch stamboek van CORNELIS HENDRIKUS ALEXANDER ZACHARIAS zegt: dat zijn vader onbekend is en dat zijn moeder Dorothea Zacharias heette. En dat hij te SIAK Sumatra geboren was op 6 april 1869 hetgeen(qua geboorteplaats)  klopt met de bewering van Charlotte zelf in haar verklaring. Zou dan de onbekende vader van den Bos geheten hebben? Ik heb in de stamboeken gezocht wie het eventueel geweest zou kunnen zijn, helaas….dader op kerkhof.

 

Charlotte’s ouders, volgens de website SIJMONS op Genealogie online: HENDRIK FREDRIK KLEIN en CHARLOTTE LOUIZE HOOPER.

In het Soerabajaasch Handelsblad 21 maart 1940 verscheen de overlijdens advertentie:

Overleden op 10 maart 1940 oud 83 jaar mevr. L. CH. HOOPER geb KLEIN. (Noot: in 1940 oud 83 jaar, dan geboren circa 1867. Geen melding in de register almanakken).

RA akte 58 film 1357858 zegt: Overleden CHARLOTTE LOUISE HOOPER, op 26 maart 1925 te Soerabaja, oud 72 jaar, gescheiden echtgenote van HENRI FREDERIK KLEIN (die reeds was overleden). Haar ouders waren HOOPER en PILAUW. Op 25 sept 1925 wordt haar huis aan de Embong Kenongo 30 te Surabaya leeggehaald door middel van vendu van meubilair door Vendu meester Tromp de Haas.

RA1854: Geb Pasoeroean 6 juli 1853 Charlotte Louize Hooper.

RA1875: Huwelijk te Soerabaja 12 sept 1874. MAAR in de krant Soerabajaasch Handelsblad 18 juli 1898 staat weer dat zij hun 25-jarig jubileum vierden op 12 juli 1873-1898 te Ngandjoek (Oost Java)…. Hoe toch Leo, wat wil je toch worden later Leo? waarom allemaal zo moelik dese??? De BS in de Locomotief zegt ook huwelijk op 12 juli 1873.

Voor het overige mag men het zelf verder uitzoeken. Ben er moe van.

 

 

De volgende personen met de familienaam KLEIN opteerden ook, maar ik heb hen niet verder diepgaand onderzocht/nageplozen, op een paar kleinigheden na. Ik vermeld alleen wat zij verklaarden letterlijk dus, incl. (foutieve) schrijfwijze e.d.

 

  • FRANSISCUS OTTO KLEIN, Geb Sidoarjo 19-10-1922 en gehuwd met MARIA LORIAUX. Zijn vader BARTOLOMEUS JUNIUS KLEIN * Solo 18-6-1886 (RA1887 zegt 29 juni 1886). Zijn moeder ELEONORE EMELIE WETZEL.
  • JOSEF KLEIN, oud 65 jaar in okt 1951 te Sidoarjo geboren, gehuwd met CORNELIA WILHELMINA KONING OP 31 maart 1917 en vader geboren te Ambon. (RA1901 zegt: Erkenning JOZEF KLEIN te Sidoarjo op 1 maart 1886)
  • LODEWIJK CORNELIS KLEIN, geb 9 mei 1922 te Batavia en gehuwd met ANUNZIATA HUBERTINE HEIJNEN op 25 juni 1946. Vader was geboren Semarang 3 jan 1900. (RA 1901 zegt: Geboren 1 maart 1900 te SERDANG Sumatra EUGENE MARIE EMILE KLEIN). Lodewijk werd genaturaliseerd Den Haag 1-10-1962 (De Calonne Naturalisaties). Openarch zegt: Overleden Den Haag 7 juli 1965 oud 65 jaar en echtgenoot van Marie Elise Gerspach. Zijn ouders waren: Lodewijk Alexander Hugo en Emilie (Emelie)  Lapré
  • NICO CORNELIS KLEIN, geb 26 mei 1930 en vader heette THEO KLEIN en moeder was VISTORINE VAN DEN BOSCH. Zijn vader werd geb Surabaya 1910. Nico werd genaturaliseerd te Valkenburg op 6 jan 1967 (De Calonne naturalisaties).

 

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven