Manuel, B.J.

Ter ere van en respect voor de heer

BERNARD JOZEF MANUEL en zijn familieleden.

Hij was oorlogsslachtoffer en werd geinterneerd, doch overleefde gelukkig het kamp en de oorlog.

 

Bernard diende een aanvraag in voor het Indonesich staatsburgerschap op 23 mei 1950 te Jakarta.

 

Bernard verklaarde dat:

 

  • hij geboren was op 4 dec 1906 te Bojolali (Solo)
  • zijn ouders waren Hendrik Willem Manuel en Henriette Wener
  • hij in het KNIL zat
  • hij sedert zijn geboorte woonde op Oost Molenvliet no. 37.
  • hij gehuwd was met Dorothea de Graaff op 26 maart 1930
  • zijn kinderen waren:
  1. Jacqueline Eugenie * Tegal 29 juli 1932
  2. Reri Amalia *Tegal 3 febr 1934
  3. Lijdia Constance * Bandoeng 24 okt 1935
  4. Rudolph * Bandoeng 21 dec 1937

Noot webmaster:

RA 1908 zegt, dat het huwelijk van zijn ouders (Manuel/Wener) plaats vond op 20 mei 1909 te Klaten.

RA 1898 zegt, dat zijn vader geboren werd op 7 aug 1888 met naam HERMAN WILLEM.

RA 1908 zegt, dat zijn echtgenote Dorothea de Graaff geboren werd op 3 april 1907 Tegal.

 

Bernard werd geinterneerd.

 

 

 

Op 23 nov 1965 werd dochter Reri Amalia genaturaliseerd. Zij was inmiddels gehuwd met de heer John Henrie Eduard Hamelberg. Zij woonden toen in Valkenburg-Houthem.

Bernard (en natuurlijk echtgenote Dorothea) werden genaturaliseerd op 5 febr 1966 en zij woonden toen in Arnhem.

Mij is onbekend wat er met de andere kinderen gebeurde. Zijn zij gebleven? Of wellicht naar de USA vertrokken?

Bovenstaand bron: Decalonne website.

 

Vader Herman Willem Manuel was gehuwd met Henriette Wener.

De banden tussen de families Manuel en Wener waren groot. Maar het is niet gezegd dat zij allen tot dezelfde afstamming behoorden.

 

De hieronder genoemde Manuels en Weners zaten in de cultuur.

Henri August Manuel overleden 15 jan 1894 oud 32 jaar te Bojolali, die gehuwd was met G.A. Wener. De weduwe G.A. Manuel-Wener hertrouwde 22 dec 1894 met de heer Ch. H.P. Manuel.

Mr. Carel Heinrich Manuel overleed in de leeftijd van 77 jaar te Soerabaja op 23 dec 1900. Een zoon Charles Henri Pierre (Piet) was gehuwd met Georgine Wener. Mr. Carel Heinrich Manuel zelve was gehuwd met H.C.C. Wener, die op 27-jarige leeftijd overleed in 1867.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten naast hun Schepper.

Terug naar boven