Rhoe, J.J. & J.H.

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam RHOE, die Makassar als domicilie hadden en opteerden en genaturaliseerd werden en hun leven in Nedrland beëindigden, ver weg van hun geboortegrond.

Rhoe, Frissart, Voll, de Kater, bekende namen uit het Makasaars gebied destijds.

 

IA) Op 28 sept 1951 opteerde JULIANA JEANTTE (JULIA JEANETTE) RHOE voor het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde,

 

 1. dat zij commies III was bij het Hooggerechtshof Makassar,
 2. dat zij woonde op de jl. Kemirie 35 te Makassar,
 3. dat zij geboren was te Makassar op 17 juli 1907,
 4. dat zij gehuwd was op 21 dec 1929 te Makassar met GEORGE WILLEM DE KATER, geb Galesong op 11 mei 1904 en dat dit huwelijk ontbonden was op 25 maart 1946,
 5. dat zij mede namens haar dochter FAMMY JULIA opteerde,
 6. dat haar vader heette HARRY RHOE, geb 15 jan 1880 te Makassar en overleden op 5 juni 1923,
 7. dat haar moeder heette PAPO geb Makassar op ?? en overleden 14 aug 1937.

 

IB) Op 24 juli 1951 opteerde JOHNNY HARRY RHOE voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde,

 

 1. dat hij hoofd afdeling onderhoud voertuigen was bij de Dienst Regerings Gebouwen te Makassar,
 2. dat hij te Makassar woonde,
 3. dat hij te Sindjai geboren was op 21 jan 1918,
 4. dat hij gehuwd was op 21 april 1948 met AUGUSTINA DE KATER, geb Pare Pare op 30 april 1923,
 5. dat hij kinderen had – zie verklaring voor namen en geb.datums/plaatsen – 3 kinderen erkend en 4de kind geboren door het huwelijk automatisch gewettigd,
 6. dat zijn vader heette HARRY RHOE, geb 15 jan 1880 en overleden 5 juni 1923,
 7. dat zijn moeder heette PAPO en overleden op 14 aug 1937.

 

Mijn bevindingen:

Johnny ad IB en Julia ad IA waren broer en zus.

Behalve Johnny en Julia waren er ook nog de volgende zusters:

Minette Henriette Rhoe (haar exacte geb datum niet kunnen vinden), gehuwd met ALEXANDER KAYATOE. Zij kregen meerdere kinderen en ik vermoed dat hun oudste zoon was Robert Alexander Kayatoe, geboren 1922

Poppie Wilhelmina Rhoe, geboren 3 jan 1902, gehuwd met CHRISTIAAN EMILE FRISSART.

Julia, Minette en Poppie werden te samen op 4 febr 1907 door hun vader Harry erkend.

Julia was gehuwd met George Willem de Kater en het huwelijk werd ontbonden. Ik heb een interneringskaart gevonden met de initialen G.W. de Kater en voor de rest totaal blanco. Is hij de bedoelde George Willem? Is hij vermist/gesneuveld? En daarom een ontbonden huwelijk? Ik beweer niets; ik vraag het mezelf alleen af.

Johnny huwde Augustina de Kater. Familie van George Willem?

Julia werd genaturaliseerd op 11 mei 1966 te Sittard en zij overleed op 6 maart 1883 en werd te Oosterhout (Br) begraven.

 

Johnny werd ook genaturaliseerd op 2-1-1968 evenals zijn oudste zoon James Edward. Johnny overleed op 24 febr 1978 en ligt samen te rusten naast zijn echtgenote Augustina de Kater te Someren en Augustina overleed 20 jaren later op 17 mei 1998 te Geldrop.

 

 

Hieronder het bidprentje van Augustina Rhoe-de Kater.

 

Hun zuster Poppie ligt samen te rusten met haar echtgenoot Christiaan Emiel Frissart te Den Helder. Zij overleed 9 maanden na haar jongere broer Johnny op 29 nov 1978

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven